Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis kan orsaka översvämningar längs Esse å (landskapen i Österbotten)

Dela

Det kalla vädret under de senaste dagarna och den höga vattenföringen i Esse å har gjort att det har börjat bildas mer kravis i forsarna i ån. Ovanför forsarna där det bildas kravis har vattenståndet ställvis stigit och med vattnet strömmar stora mängder issörja.

Öppet vatten i Esse å där det strömmar issörja. I framkanten finns frostiga småbjörkar och på andra sidan ån på den snöiga stranden finns några hus.
Vattnet strömmade i Punsarsforsen i Esse å och det förde med sig issörja i den kyliga måndagsmorgonen. NTM-centralen i Södra Österbotten

Om vattenföringen i ån är hög då vädret bli kallt, hinner istäcket inte bildas särskilt i forsarna. Vid sträng köld kan det strömmande vattnet kylas ner till under noll grader och det börjar bildas issörja eller kravis särskilt kring forsarna i ån.   Kravisen kan dämma upp forsen och orsaka översvämning i området ovanför. Då avtappningen minskar, minskar också risken för att kravis uppstår och samtidigt ger det bättre förutsättningar för att ett istäcke ska bildas. Lokalt kan man underlätta istäcket att bildas genom att lägga ut kravisbommar.

För att underlätta kravissituationen i Esse å och få istäcket att bildas minskades avtappningen från Evijärvi och Lappajärvi med fem kubikmeter i sekunden på måndag eftermiddag. Vattenståndet i sjön Lappajärvi är exceptionellt högt och hela hösten har avtappningen från sjön legat på maximinivån 30 m3/s.   Avtappningen från Lappajärvi och Evijärvi är nu cirka 25 m3/s. Om risken för kravis blir ännu större, är det möjligt att ytterligare minska avtappningen från Lappajärvi och Evijärvi till Esse å.

I Esse å förekommer nästan årligen översvämningar på grund av kravis vid forsarna nedanför Evijärvi i närheten av Esse, Lappfors och Kållby. På måndagen samlades det rikliga mängder issörja i nedanför Kittelvägens bro i Kållby i nedre loppet av ån. Vattnet kunde rinna under issörjan. Genom att minska avtappningen hoppas man kunna främja att ett istäcke bildas även i Kållby. NTM-centralen följer upp kravissituationen vid forsarna med hjälp av viltkameror och fältbesök. Nästan varje vinter har man varit tvungen att med hjälp av grävmaskin lösa upp kravisproppar i Esse å, om vattenståndet har stigit så att det hotat bostadshus.

Risken för att det ska uppstå proppar på grund av issörja och kravis är störst i början av vintern, när vädret snabbt blir kallare, vattenföringen är stor och ån inte ännu har ett istäcke. I villkoren i regleringstillståndet för Lappajärvi och Evijärvi tillåts vid behov att vattenföringen som avtappas från sjöarna kortvarigt minskas med 5 m3/s i syfte att hindra att det uppstår issörja i Esse å. Då ett bestående istäcke har bildats, kan avtappningen ökas på nytt.

Ibland har det förekommit problem med kravis även i andra österbottniska åar, exempelvis i Lestijoki och Lappo å.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Chef för gruppen för reglering och dammsäkerhet, Pekka Hyytiäinen, tfn 0295 027 014
Informatör Satu-Mikaela Burman, tfn 0295 027 646

Bilder

Öppet vatten där det ligger issörja. I framkanten syns den snöiga stranden. På andra sidan ån finns snöklädda träd och bland dem skymtar ett hustak.
Även i Smedasforsen i Esse å virvlade issörja i det strömmande vattnet.
Ladda ned bild

Om oss

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Andra språk

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

PohjaNeva-projektet aktiverar återställande av torvutvinningsområden (landskapen i Österbotten)15.4.2024 13:53:06 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har startat upp PohjaNeva-projektet i syfte att sätta fart på återställande åtgärder i de österbottniska landskapen inom ramen för Fonden för rättvis omställning (FRO). Med hjälp av FRO-finansiering syftar projektet till att aktivera återställande av torvutvinningsområden och restaurering av vattendrag som belastas av torvutvinning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye