Maahanmuuttovirasto

Arbetskraftsinvandringen till Finland är fortfarande hög trots konjunkturnedgång

Dela

Antalet ansökningar som gäller arbetskraftsinvandring har minskat en aning jämfört med i fjol men ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. Antalet ansökningar som lämnas in av studerande och familjemedlemmar fortsätter att öka. Dessutom kommer antalet medborgarskapsansökningar att vara rekordstort i år. Detta framgår av Migrationsverkets andra översikt över invandringen till Finland i år.

Rekordstort antal uppehållstillstånd för arbetstagare inom social- och hälsovårdsbranschen

Fram till slutet av oktober 2023 hade det lämnats in 14 710 ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av arbete i Finland. I år kommer det totala antalet att vara mindre än året innan då antalet var rekordstort, över 20 000. Trots det ligger antalet ansökningar fortfarande på en högre nivå än åren 2018–2021.

Att antalet ansökningar är lägre än i fjol beror på flera olika utvecklingsförlopp. Lågkonjunkturen syns särskilt i antalet uppehållstillstånd för arbetstagare, som utgör 55 procent av alla ansökningar om uppehållstillstånd som lämnas in på grund av arbete. Samtidigt har antalet ansökningar från ryska medborgare minskat till samma nivå som under de föregående åren efter den ökning som kriget i Ukraina medförde.

– Den ekonomiska nedgången och den stigande räntenivån syns framför allt inom konjunkturkänsliga branscher såsom byggbranschen. Å andra sidan har Migrationsverket beviljat ett rekordstort antal uppehållstillstånd för arbetstagare inom social- och hälsovården, vilket är ett tecken på arbetskraftsbrist inom branschen. Största delen av arbetskraftsinvandringen koncentreras till de stora städerna i södra Finland, säger Migrationsverkets utvecklingschef Johannes Hirvelä.

Studerande och familjemedlemmar flyttar allt oftare till Finland

De lagändringar som gäller uppehållstillstånd för studier och som trädde i kraft år 2022 har ökat Finlands attraktionskraft bland internationella studerande. Denna utveckling har fortsatt år 2023 och antalet ansökningar kommer att vara på en historisk hög nivå i år. Fram till slutet av oktober hade det lämnats in sammanlagt 11 401 ansökningar om första uppehållstillstånd för studier.

– Antalet ansökningar om uppehållstillstånd för studier har varit särskilt stort från olika länder i Asien. I år har nästan 70 procent av ansökningarna lämnats in av medborgare i Bangladesh, Indien, Kina, Myanmar, Nepal, Pakistan och Sri Lanka, säger Hirvelä.

Det ökade antalet ansökningar om uppehållstillstånd för arbete och studier under de senaste åren återspeglas också i antalet ansökningar som lämnas in på grund av familjeband. I slutet av oktober hade det lämnats in 18 253 ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av familjeband. Största delen av de sökande är barn eller makar till personer som flyttat till Finland på grund av arbete eller studier. I fjol var antalet ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av familjeband 18 981.

Nytt rekord i antalet medborgarskapsansökningar

Antalet medborgarskapsansökningar har ökat från och med juni i år. De ändringar i villkoren för förvärv av finskt medborgarskap som föreslås i regeringsprogrammet har fått många att lämna in sin medborgarskapsansökan innan ändringarna träder i kraft.

Sammanlagt 14 853 personer har ansökt om finskt medborgarskap under de första tio månaderna i år. Antalet ansökningar har aldrig varit högre i statistiken och är redan större än under det senaste rekordåret 2021. Då lämnades det in totalt 14 366 ansökningar under hela året.

Antalet ansökningar om internationellt skydd var lågt innan antalet ansökningar började stiga vid östgränsen

Antalet ansökningar om internationellt skydd har varit lågt i Finland. Fram till slutet av oktober hade det lämnats in 2 872 första asylansökningar. Flest asylansökningar lämnades in av medborgare i Somalia, Ryssland, Afghanistan, Turkiet och Iran. Översiktens granskningsperiod sträcker sig till slutet av oktober, varför översikten inte innehåller de personer som sökt asyl vid Finlands östra gräns i november.

Inom Europeiska unionens territorium är antalet asylansökningar högst sedan åren 2015–2016 och kommer sannolikt att överstiga en miljon i år. Utöver asylsökande belastar även de som flyr kriget i Ukraina mottagningskapaciteten i EU-länderna. Över fyra miljoner personer har sökt tillfälligt skydd inom EU på grund av kriget.
 
– De som flyr kriget i Ukraina har lämnat in allt färre ansökningar om tillfälligt skydd i Finland efter den kortvariga ökningen i antalet ansökningar under sommaren. Fram till slutet av oktober har det lämnats in sammanlagt 17 807 ansökningar om tillfälligt skydd, säger Hirvelä.

Migrationsverket publicerade årets första Invandringen till Finland-översikt i juni. Syftet med publikationen är att bidra med kunskap om invandringen till Finland och om de bakomliggande orsakerna samt bistå alla intresserade som använder sig av invandringsrelaterad information i vårt samhälle.

Mer aktuell information hittar du i översikten Invandringen till Finland 2/23 (på finska). 

Ytterligare information till medier

Nyckelord

Kontakter

Johannes Hirvelä, utvecklingschef, tfn 0295 434 083, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi

Länkar

Migrationsverket

Migrationsverket är en beslutsfattande organisation i immigrations-, asyl-, flykting- och medborgarskapsärenden och upprätthåller systemet för mottagande.

Följ Maahanmuuttovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maahanmuuttovirasto

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye