Digi- ja väestötietovirasto

Servicestället för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Björneborg flyttar i december

Dela

Servicestället för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Björneborg flyttar i december 2023. Från och med den 18 december 2023 verkar vi på statens gemensamma serviceställe i Porin Leijona på adressen Yrjönkatu 6, 28100 Björneborg.

Vi betjänar på den gamla adressen fram till den 8 december 2023.

Avvikelser i öppettiderna i december

På grund av flytten är vår kundtjänst stängd från den 11 till den 15 december 2023.

Vigslar som redan reserverats förrättas från den 14 till den 15 december på det gamla servicestället (adress: Pohjoisranta 11 E).

Oftast går det att uträtta ärenden utan besök på servicestället

Största delen av ärendena kräver inget besök vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe, utan ärendet kan skötas via elektroniska servicekanaler eller via telefontjänsten.

Dessa kanaler betjänar normalt, och flytten av servicestället i Björneborg påverkar inte deras betjäningstider.

Om ditt ärende förutsätter ett besök på vårt serviceställe, rekommenderar vi att du bokar tid för att undvika köande.

Boka tid: https://dvv.fi/tidsbokning 

Se våra tjänster som kräver besök: https://dvv.fi/sv/tjanster-som-kraver-besok

Servicestället för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Björneborg betjänar enligt följande:

  • Den sista servicedagen före flytten: fredag den 8 december 2023 (adress: Pohjoisranta 11 E).
  • Vår kundtjänst är stängd från den 11 till den 15 december 2023
  • Vi betjänar i de nya lokalerna i Porin Leijona (adress: Yrjönkatu 6):
   • med tidsbokning från och med tisdag den 19 december
   • utan tidsbokning från och med torsdag den 21 december

Flytten av Björneborgs serviceställe och inrättandet av statens gemensamma serviceställen är en del av förnyelsen av statens service- och lokalnät. Målet med projektet är att under 2020-talet samla de statliga myndigheternas kundservice vid personligt besök till gemensamma serviceställen. Samtidigt effektiviseras statens lokalanvändning när ämbetsverken flyttar till gemensamma kontorslokaler.

Nyckelord

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

https://dvv.fi/sv

Andra språk

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Suomi.fi:s nya guide stöder föräldrar i att få barn och beaktar mångfalden bland dem som funderar på föräldraskap22.5.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Suomi.fi:s nya guide om att få barn är avsedd för alla som planerar att bli föräldrar och för dem som håller på att bli föräldrar. Guiden är ett tillförlitligt informationspaket som vägleder läsaren till rätt hjälp. Guiden ger råd i de många alternativa vägarna till föräldraskap. Den har sammanställts av ett brett spektrum av organisationer och partners inom området, tillsammans med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Suomi.fin uusi opas tukee lapsen saamiseen liittyvissä kysymyksissä ja huomioi vanhemmuutta harkitsevien moninaisuuden22.5.2024 07:55:00 EEST | Tiedote

Suomi.fissa juuri julkaistu Lapsen saaminen -opas on suunniteltu kaikille vanhemmuutta suunnitteleville ja vanhemmaksi tuleville. Opas tarjoaa luotettavan tietopaketin ja ohjaa lukijan oikean avun pariin. Opas neuvoo monenlaisissa poluissa vanhemmuuteen. Sen on yhdessä Digi- ja väestötietoviraston kanssa koonnut laaja joukko alan järjestöjä ja yhteistyökumppaneita.

Veckan för digital kompetens 20.–26.5.2024: Lösningar för att främja digital delaktighet i det åldrande och allt mer mångfaldiga Finland16.5.2024 13:30:00 EEST | Tiedote

Digitala färdigheter blir allt viktigare för att sköta vardagliga ärenden och delta i samhällslivet. Finländarna ligger i topp i fråga om sin digitala kompetens i Europa och kompetensen har under årens lopp förbättrats i alla åldersklasser. Den digitala kompetensen börjar dock försämras redan hos 45-åringar och endast hälften av finländarna i åldern 65–74 år har åtminstone grundläggande digitala färdigheter. Det finns behov av digitalt stöd i alla åldersgrupper, men ju äldre grupp det är fråga om, desto mer sannolikt är det att hjälp behövs.

Digitaitoviikko 20.–26.5.2024: Ratkaisuja ikääntyvän ja monimuotoistuvan Suomen digiosallisuuden edistämiseen16.5.2024 13:30:00 EEST | Tiedote

Digitaaliset taidot ovat yhä tärkeämpiä arjen asioiden hoitamisessa ja yhteiskunnan toimintaan osallistumisessa. Suomalaiset ovat digiosaamisellaan Euroopan kärkeä, ja osaaminen on vuosien aikana parantunut kaikissa ikäluokissa. Digiosaaminen alkaa kuitenkin heikentyä jo 45-vuotiailla, ja 65–74-vuotiaista suomalaisista enää puolella on vähintään digin perustaidot. Digituen tarvetta on kaikissa ikäryhmissä, mutta mitä iäkkäämmästä ryhmästä on kyse, sitä todennäköisemmin apua tarvitaan.

Det lönar sig att upprätta en intressebevakningsfullmakt även om du inte kunde bry dig mindre6.5.2024 09:43:22 EEST | Tiedote

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kampanj I egna händer påminner igen om att upprätta en intressebevakningsfullmakt. Ämbetsverket utvecklar kontinuerligt nya tjänster för att göra det smidigare att uträtta ärenden åt någon annan, eftersom de behövs när vår befolkning åldras. Det går nu lättare och snabbare att ta i bruk en intressebevakningsfullmakt på nätet. Dessutom blir det snart lättare för intressebevakningsfullmäktige att sköta ärenden som gäller fullmaktsgivarens egendom. Har du redan gjort en intressebevakningsfullmakt?

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye