Digi- ja väestötietovirasto

The Digital and Population Data Services Agency’s service location in Pori is moving in December

Share

The Digital and Population Data Services Agency’s service location in Pori is moving in December 2023. From 18 December 2023 onwards, our services will be available at the central government's shared service location in Porin Leijona (address: Yrjönkatu 6, 28100 Pori). 

Services at the old address will be available until 8 December 2023.

Special opening hours in December

Because of the move, our customer service point will be closed between 11 and 15 December 2023.

Any marriage ceremonies that have already been booked will be carried out at the old service location on 14 and 15 December (address: Pohjoisranta 11 E).

In most cases, using our services does not require a visit to the service location

Most matters do not require a visit to a Digital and Population Data Services Agency service location and can be handled through electronic service channels or the telephone service instead.

These channels will be available as usual, and the change of service location in Pori will not affect their service hours.

If your issue requires a visit to our service location, we recommend that you book an appointment to avoid queues.

Book an appointment: https://dvv.fi/reservation

See our services that require a visit: https://dvv.fi/en/services-requiring-a-visit

The Digital and Population Data Services Agency’s service location in Pori is open as follows:

  • The last service day before relocating: Friday 8 December 2023 (address: Pohjoisranta 11 E).
  • Our customer service will be closed between 11 and 15 December 2023
  • Customer service will be available at the new premises in Porin Leijona (address: Yrjönkatu 6):
   • by appointment starting from Tuesday 19 December
   • without an appointment starting from Thursday 21 December

The relocation of the Pori service location and establishing shared service points for the central government are a part of an update of the central government's services and premises network. The project aims to centralise in-person appointments at the central government's service locations by establishing shared service points during the 2020s. At the same time, the central government’s use of premises will be made more efficient as agencies relocate to shared office spaces.

Digital and Population Data Services Agency (The Finnish Digital Agency)

Digital and Population Data Services Agency (The Finnish Digital Agency) promotes the digitalisation of society, secures the availability of information and provides services related to customers’ life events.

The Digital and Population Data Services Agency (The Finnish Digital Agency) sees to the maintenance of the Population Information System, which is the foundation for our society, and to the digitalisation of society. The agency’s tasks include civil marriages, name and address changes, guardianship and administrative guardianship, maintenance of the Population Information System, development of solutions for electronic identification, as well as the development and maintenance of centralised support services for e-services. E-service support services include the Suomi.fi Web Service, electronic messages from authorities (Suomi.fi Messages) as well as authorisation for acting on behalf of another party (Suomi.fi e-Authorization).

https://dvv.fi/en

Alternative languages

Subscribe to releases from Digi- ja väestötietovirasto

Subscribe to all the latest releases from Digi- ja väestötietovirasto by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Digi- ja väestötietovirasto

Suomi.fi:s nya guide stöder föräldrar i att få barn och beaktar mångfalden bland dem som funderar på föräldraskap22.5.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Suomi.fi:s nya guide om att få barn är avsedd för alla som planerar att bli föräldrar och för dem som håller på att bli föräldrar. Guiden är ett tillförlitligt informationspaket som vägleder läsaren till rätt hjälp. Guiden ger råd i de många alternativa vägarna till föräldraskap. Den har sammanställts av ett brett spektrum av organisationer och partners inom området, tillsammans med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Suomi.fin uusi opas tukee lapsen saamiseen liittyvissä kysymyksissä ja huomioi vanhemmuutta harkitsevien moninaisuuden22.5.2024 07:55:00 EEST | Tiedote

Suomi.fissa juuri julkaistu Lapsen saaminen -opas on suunniteltu kaikille vanhemmuutta suunnitteleville ja vanhemmaksi tuleville. Opas tarjoaa luotettavan tietopaketin ja ohjaa lukijan oikean avun pariin. Opas neuvoo monenlaisissa poluissa vanhemmuuteen. Sen on yhdessä Digi- ja väestötietoviraston kanssa koonnut laaja joukko alan järjestöjä ja yhteistyökumppaneita.

Veckan för digital kompetens 20.–26.5.2024: Lösningar för att främja digital delaktighet i det åldrande och allt mer mångfaldiga Finland16.5.2024 13:30:00 EEST | Tiedote

Digitala färdigheter blir allt viktigare för att sköta vardagliga ärenden och delta i samhällslivet. Finländarna ligger i topp i fråga om sin digitala kompetens i Europa och kompetensen har under årens lopp förbättrats i alla åldersklasser. Den digitala kompetensen börjar dock försämras redan hos 45-åringar och endast hälften av finländarna i åldern 65–74 år har åtminstone grundläggande digitala färdigheter. Det finns behov av digitalt stöd i alla åldersgrupper, men ju äldre grupp det är fråga om, desto mer sannolikt är det att hjälp behövs.

Digitaitoviikko 20.–26.5.2024: Ratkaisuja ikääntyvän ja monimuotoistuvan Suomen digiosallisuuden edistämiseen16.5.2024 13:30:00 EEST | Tiedote

Digitaaliset taidot ovat yhä tärkeämpiä arjen asioiden hoitamisessa ja yhteiskunnan toimintaan osallistumisessa. Suomalaiset ovat digiosaamisellaan Euroopan kärkeä, ja osaaminen on vuosien aikana parantunut kaikissa ikäluokissa. Digiosaaminen alkaa kuitenkin heikentyä jo 45-vuotiailla, ja 65–74-vuotiaista suomalaisista enää puolella on vähintään digin perustaidot. Digituen tarvetta on kaikissa ikäryhmissä, mutta mitä iäkkäämmästä ryhmästä on kyse, sitä todennäköisemmin apua tarvitaan.

Det lönar sig att upprätta en intressebevakningsfullmakt även om du inte kunde bry dig mindre6.5.2024 09:43:22 EEST | Tiedote

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kampanj I egna händer påminner igen om att upprätta en intressebevakningsfullmakt. Ämbetsverket utvecklar kontinuerligt nya tjänster för att göra det smidigare att uträtta ärenden åt någon annan, eftersom de behövs när vår befolkning åldras. Det går nu lättare och snabbare att ta i bruk en intressebevakningsfullmakt på nätet. Dessutom blir det snart lättare för intressebevakningsfullmäktige att sköta ärenden som gäller fullmaktsgivarens egendom. Har du redan gjort en intressebevakningsfullmakt?

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye