Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasas råd för personer med funktionsnedsättning har valt 2023 års Attitydpåverkare

Dela

Vasas råd för personer med funktionsnedsättning belönar årligen en Attitydpåverkare för att uppmärksamma internationella funktionshinderdagen 3.12. Den som belönas kan vara en person, organisation eller annan aktör som har främjat positiva attityder mot personer med funktionsnedsättning.

Foto: Maija Rossi

Vasas råd för personer med funktionsnedsättning belönar som årets Attitydpåverkare följande två aktörer: Susanne Ståhl, socialarbetare vid funktionshinderservicen samt föreningen Steg för Stegs lokalgrupp KoVa i Korsholm och Vasa. Genom det pris som delas ut vill man uppmärksamma de valdas insats vid främjandet av positiva attityder mot personer med funktionsnedsättning.

Susanne Ståhl, socialarbetare vid funktionshinderservicen, Österbottens välfärdsområde

Susanne Ståhl har arbetat länge inom funktionshinderservicen med olika grupper av funktionsnedsättning, tidigare vid Vasa stad och numera inom Österbottens välfärdsområde. I sitt arbete har Ståhl fått erkänsla för sitt varma och mänskliga sätt att bemöta klienterna på båda språken samt för sin förmåga att lyssna, förstå och tillgodose klienternas behov.

Hon har förmåga att beakta klienternas och deras anhörigas livssituationer som helhet samt att förstå deras individuella behov i olika situationer. Vidare får Ståhl beröm för sin förmåga att utan dröjsmål hitta så passande och flexibla lösningar som möjligt på klienternas behov, vilket också bevisar hennes förståelse för hur viktigt det är att klienternas vardag är smidig och hur oumbärliga olika tjänster och stödformer är.

Föreningen Steg för stegs lokalgrupp KoVa i Korsholm och Vasa

KoVa-gruppen är en lokalgrupp i Korsholm och Vasa inom Steg för steg som är Finlands enda svenskspråkiga förening för personer med psykisk funktionsnedsättning. Steg för steg koncentrerar sig särskilt på intressebevaknings- och erfarenhetstalarverksamhet. Erfarenhetstalarna är utbildade talare, som delar med sig kunskap om hur det är att leva, bo eller till exempel arbeta med en psykisk funktionsnedsättning. Erfarenhetstalarna besöker i första hand skolor och kurser, men också företag, kommittéer och föreningar.

I Vasaregionen är två erfarenhetstalare verksamma. De påverkar genom sin verksamhet positivt attityderna på de ställen som de besöker för att tala om sina erfarenheter. Många unga åhörare har aldrig träffat en person med funktionsnedsättning eller hört om hurdan vardagen kan vara för någon med psykisk funktionsnedsättning. Erfarenhetstalarna påverkar positivt de attityder och den kunskap som människor har i fråga om psykisk funktionsnedsättning och personer med psykisk funktionsnedsättning.

KoVa-gruppen samlas ett par gånger under hösten och våren. Utöver den verksamhet som koncentreras på erfarenhetstalandet ordnas i lokalgruppen olika diskussionskvällar. KoVa har också deltagit i Vasa Pride samt påverkat i samhälleliga frågor genom att träffa politiker och andra beslutsfattare.

Internationella funktionshinderdagen firas för de mänskliga rättigheterna som tillkommer alla

Den internationella funktionshinderdagen firas årligen den 3 december. Dagen har högtidlighållits från och med år 1992, då Förenta Nationerna (FN) deklarerade dagen som en funktionshinderdag. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning godkändes av FN:s generalförsamling år 2006, och Finland undertecknade konventionen följande år. Konventionen trädde i kraft i Finland med tilläggsprotokoll år 2016. I konventionen bekräftas de mänskliga rättigheter som sedan tidigare redan tillkommer personer med funktionsnedsättning, såsom fri rörlighet och rätt till ett kvalitativt liv, utbildning och arbete.

Vasas råd för personer med funktionsnedsättning väljer varje år en mottagare av erkännandet Attitydpåverkare för att uppmärksamma internationella funktionshinderdagen 3.12. Under de senaste åren har vem som helst fått föreslå kandidater till Attitydpåverkare. Årets Attitydpåverkare väljs utgående från de förslag som medlemmarna i Vasas råd för personer med funktionsnedsättning och allmänheten har lämnat in.

Nyckelord

Kontakter

Tillgänglighetskoordinator Elisabeth Hästbacka, tfn 0400 956 221, elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Länkar

I Vasa, Nordens energihuvudstad, är det lätt att vara lycklig.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye