NYAB Oyj

NYAB bygger Finlands största solkraftpark

Dela

NYAB har tecknat kontrakt för byggnation av Finlands största solkraftpark till ett värde av cirka 800 miljoner kronor (drygt 69 miljoner euro). I uppdraget ingår även inköp och ingenjörstjänster. Solkraftparken ska byggas i kommunen Utajärvi i Norra Österbotten. Beställaren är Skarta Energy som är ett samägt bolag mellan NYAB och CapMan-fonden CapMan Nordic Infrastructure II, där NYAB äger 40 procent.

Solkraftpark
Solkraftpark Shutterstock

Solkraftparken som ska byggas i Utajärvi är en betydande del av Skarta Energy:s mål att bygga 800 MW solkraft under de nästa fem åren. Solkraftparken kommer att byggas på nedlagda torvmosseområden och ha en uppskattad kapacitet på 102,5 MWp och en årlig energiproduktion på 97 GWh. Finlands arbets- och näringsministerium har beviljat projektet ett investeringsstöd på 13,3 miljoner euro. Solkraftparken är avsedd att kopplas till huvudnätet i enlighet med det anslutningsavtal som tidigare undertecknats med det finska stamnätsbolaget Fingrid.

Den första fasen av projektet, inklusive inköp och förberedande arbete, kommer att påbörjas omgående och finansieras av Skarta Energy:s majoritetsägare fonden CapMan Nordic Infrastructure II. Hela projektet beräknas vara slutfört under första halvan av år 2026.

”Förnybar energi är ett av NYAB:s huvudsakliga fokusområden. Vi är glada att kunna använda vår mångsidiga expertis inom energisektorn även inom solkraft, vid sidan av vår snabbt växande verksamhet inom vindkraft och kraftnätsoperationer. Avtalet med Skarta Energy är viktigt för hela vår finska organisation och det känns fantastiskt att fortsätta arbetet med att främja energisjälvförsörjning och den gröna omställningen tillsammans,” säger Mikael Ritola, Senior Vice President för NYAB Finland.  

Kontraktet följer på det ramavtal som tecknades i december 2022 och innebär att NYAB är Skarta Energy:s föredragna partner för framtida ingenjörsarbeten, inköp och byggnationer.

NYAB är grundat i Luleå, Sverige och är idag registrerat i Finland och noterat på Nasdaq First North Helsingfors. För närvarande förbereder NYAB en byte av hemvist till Sverige och siktar på en samtidig notering på Nasdaq First North Premier Growth Market i Sverige under första halvåret av 2024.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Solkraftpark
Solkraftpark
Ladda ned bild
Utajärvi
Utajärvi
Ladda ned bild

Länkar

NYAB bygger en ren framtid med decennier av erfarenhet från komplexa och utmanande projekt. Vi möjliggör den gröna omställningen i Norden genom att erbjuda ingenjörs-, bygg- och underhållstjänster inom förnybar energi och hållbar infrastruktur till kunder inom offentlig och privat sektor. NYAB har sitt huvudkontor i Uleåborg och har över 400 anställda i Finland och Sverige.

Följ NYAB Oyj

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från NYAB Oyj

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark22.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB kommer att uppföra ny industrilokal åt Duroc Rail och LKAB. Industrilokalen kommer att nyttjas till Duroc Rails verksamhet för hjulunderhåll till lok och vagnar, för att bidra till järnvägstransporternas effektivitet och förutsägbarhet i norra Sverige. Ordern avser en totalentreprenad och påbörjas under mars 2024 med planerad inflyttning 2025. NYAB har tidigare utfört markarbeten samt förprojektering för industrifastigheten. LKAB kommer att äga industrilokalen som hyrs ut till Duroc Rail. Byggnaden är i sin tur en del av den satsning LKAB gör för att möta den växande efterfrågan från de industrisatsningar som sker i Norrbotten som förlitar sig på transport på Malmbanan. NYAB har i ett tidigt skede, i samverkan med Duroc Rail, anpassat fastigheten efter hyresgästens behov och önskemål kring funktionalitet. Under hela den första fasens skede har utvecklingen skett i nära samverkan. ”Snabbväxande Luleå Industripark spelar en viktig roll i industrins tillväxt och den gröna omställning

NYABille avaimet käteen -sopimus Duroc Rail AB:n uudesta teollisuusrakennuksesta Luulajan teollisuuspuistossa22.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB rakentaa uuden teollisuusrakennuksen Duroc Railille ja LKAB:lle. Teollisuusrakennusta tullaan käyttämään Duroc Railin toiminnassa vetureiden ja vaunujen pyörien huollossa, minkä tavoitteena on parantaa Pohjois-Ruotsin rautatiekuljetusten tehokkuutta ja ennustettavuutta. Tilaus on avaimet käteen -sopimus. Projekti alkaa maaliskuussa 2024 ja sen odotetaan valmistuvan vuonna 2025. NYAB on aiemmin toteuttanut teollisuuskiinteistöjen suunnittelu- ja maanvalmistelutöitä. LKAB omistaa teollisuuskiinteistön, joka vuokrataan Duroc Railille. Rakennus on osa LKAB:n panostuksia vastata kasvavaan kysyntään, joka seuraa Norrbottenin alueen teollisista investoinneista ja on riippuvainen liikennöinnistä Malmiradalla. Projektin alkuvaiheessa NYAB ja Duroc Rail ovat yhteistyössä mukauttaneet kiinteistön vuokralaisen tarpeisiin ja toiveisiin toiminnallisuuden suhteen. Kehitystyötä on projektin ensimmäisessä vaiheessa tehty tiiviissä yhteistyössä. "Nopeasti kasvava Luulajan teollisuuspuisto on tärkeä

NYAB signs turnkey contract for Duroc Rail AB's new industrial building at Luleå Industrial Park22.2.2024 08:00:00 EET | Press release

NYAB will construct a new industrial building for Duroc Rail and LKAB. The industrial building will be utilized for Duroc Rail's operations in wheel maintenance for locomotives and wagons, aiming to enhance the efficiency and predictability of rail transports in northern Sweden. The order is a turnkey contract starting in March 2024 and expected to be finalised in 2025. NYAB has previously conducted planning and land preparation work for the industrial premises. LKAB will own the industrial facility that is leased to Duroc Rail. The facility, in turn, is part of LKAB's initiative to meet the growing demand from industrial investments occurring in Norrbotten, which relies on transportation on the Iron Ore Railway. In the early phase of the project NYAB has, in collaboration with Duroc Rail, adapted the property to the tenant's needs and wishes regarding functionality. During the entire stage of the first phase, development has taken place in close collaboration. "Fast-growing Luleå Indu

Ytterligare order för NYAB i LKAB:s stadsförflyttning vid Malmbergsgruvan20.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB fortsätter sitt samarbete med LKAB i det stora nödvändiga stadsomvandlingsprojektet som pågår i Malmberget, Gällivare och Koskullskulle för att säkerställa framtida gruvdrift. Under 2022 flyttade NYAB 12 kulturhistoriskt värdefulla byggnader med förråd till det nya bostadsområdet vid Nuolajärvi i Gällivare. NYAB har även utfört förberedande markarbeten. Det nya avtalet gäller renovering av de flyttade kulturhusen. Parterna har överenskommit om att ej offentliggöra kontraktsvärdet. "Vi kommer utföra det här projektet i samarbete mellan våra svenska och finska organisationer. Våra kunder tjänar på att vi kan vara flexibla och gränsöverskridande när vi nyttjar våra resurser och det bygger på sikt ett starkare NYAB. Vi värdesätter att vi får spela en roll i samhällsomvandlingen. Avsikten är att genom vår kunskap samt lokala kännedom överlämna ett kvalitativt projekt som överträffar kundens förväntan", säger Stefan Säthergren, Produktionschef på NYAB. Samhällsförflyttningen innebär i s

NYABille lisätilaus LKAB:lta kaupungin siirtoa koskevassa hankkeessa20.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB jatkaa yhteistyötään Ruotsin valtion omistaman LKAB:n kanssa suuressa kaupunkimuutoshankkeessa Malmivaarassa, Jällivaarassa ja Koskullskullessa. Rakennusten siirtäminen on välttämätöntä tulevan kaivostoiminnan ylläpitämiseksi, sillä alkuperäinen yhteisö sijaitsee liian lähellä rautamalmialueita. Vuoden 2022 aikana NYAB siirsi 12 kulttuuriperintörakennusta varastorakennuksineen Jällivaaraan Nuolajärven uudelle asuinalueelle. NYAB on suorittanut myös maanparannustöitä. Uusi sopimus koskee siirrettyjen kulttuurirakennusten peruskorjausta. Osapuolet ovat sopineet, että sopimuksen arvoa ei julkisteta. "Tässä hankkeessa ruotsalaiset ja suomalaiset organisaatiomme tekevät yhteistyötä. Asiakkaamme hyötyvät siitä, sillä voimme käyttää resurssejamme joustavasti työskennellessämme yli rajojen ja segmenttien. Tämä rakentaa pitkällä aikavälillä myös vahvempaa ja yhteistyötä tekevää NYABia. Meille on arvokasta olla osa tätä muutosprojektia. Tarkoituksenamme on osaamisemme ja paikallistuntemukse

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye