Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto toivoo selkeytystä aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain siirtymäsäännökseen

Jaa
Työllisyysrahaston lausunto aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttamisesta on julkaistu lausuntopalvelussa.
Työllisyysrahaston lausunto aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttamisesta on julkaistu lausuntopalvelussa. Työllisyysrahasto

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu aikuiskoulutustuen lakkauttaminen elokuussa 2024. Myöhemmin myös ammattitutkintostipendi ilmoitettiin lakkautettavaksi. Työllisyysrahasto vastaa molempien etuuksien toimeenpanosta ja rahoituksesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema Hallituksen esitys eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta julkaistiin lausuntokierrokselle tiistaina 12.12.2023. Lausuntokierros päättyy 5.1.2024. 

Työllisyysrahasto on jättänyt lausuntonsa etuudet lakkauttavasta laista maanantaina 18.12.2023 ja se on luettavissa kokonaisuudessaan lausuntopalvelussa.

Lausunnossaan Työllisyysrahasto pyytää selkeytystä siirtymäsäännökseen. Esitysluonnos sulkee pois syksyllä 2024 alkavat opinnot, vaikka aikuiskoulutustukea on mahdollista hakea kyseisiin opintoihin nykyisten voimassa olevien säännösten mukaan. Esitysluonnoksessa tulisi ottaa kantaa, onko lakkauttamisella tarkoitus takautuvasti vaikuttaa ennen sen voimaantuloa saapuneiden hakemusten käsittelyyn tai myönnettyihin tukiin ja jos on, niin miltä osin. 

- Hallituksen esitysluonnos ei ota kantaa siihen, mitä syksyn 2024 opintoihin ennen lain voimaantuloa lähetetyille hakemuksille ja annetuille päätöksille tapahtuisi. Tämä on toimeenpanon näkökulmasta erittäin ongelmallista. Lisäksi tilanne saattaisi asettaa syksyllä opintonsa aloittavat epätasa-arvoiseen asemaan. Osa voisi hakea aikuiskoulutustukea ja osa ei riippuen siitä, milloin henkilö saa tiedon, että hänet on hyväksytty opiskelemaan, Työllisyysrahaston asiakkuusjohtaja Tuulikki Saari kertoo. 

Hallituksen esitysluonnoksessa todetaan, että lakkauttamisen seurauksena opiskelujen rahoitusvastuu siirtyy opiskelijalle itselleen sekä mahdollisesti työnantajalle. 

- Tälläkin hetkellä aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi rahoitetaan valtaosin työttömyysvakuutusmaksuilla, joita maksavat työntekijät ja työnantajat. Lisäksi esitysluonnoksessa ei ole huomioitu sitä, että etuuksia maksetaan lakkauttamisen jälkeenkin. Näin ollen sääntelymuutosten tulee mahdollistaa niin etuuksien maksaminen kuin niiden toimeenpano vielä muutaman vuoden ajan, Saari muistuttaa. 

Työllisyysrahaston lausunnossa todetaan, että Hallituksen esitysluonnoksessa tulisi arvioida erilaisia tapoja lakkauttaa aikuiskoulutustuki.  

- Mielestämme toteutusvaihtoehdoissa tulisi arvioida erilaisia siirtymäsäännösvaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia kansalaisiin, jotta punninta eri vaihtoehtojen välillä tulisi läpinäkyväksi. Ehdotettu nopea aikataulu aiheuttaa huolta asiakkaissamme. Asiakasystävällisempiäkin vaihtoehtoja on olemassa saman siirtymäajan puitteissa, Saari sanoo. 

Työllisyysrahasto ennakoi, että nopea aikuiskoulutustuen lakkauttamisaikataulu kasvattaa painetta asiakasneuvontaan ja tätä kautta myös etuuden lakkauttamisen toimeenpano vaikeutuu. 

- Sujuvat palvelupolkumme ja pitkälle viety automaattinen hakemuskäsittely auttavat meitä kasvavissa kontaktimäärissä. Olemme hoitaneet aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendien toimeenpanoa laadukkaasti ja asiakasystävällisesti, asiakkaidemme mielestä erinomaisella tasolla, ja teemme parhaamme myös loppuun asti, Saari painottaa. 

Työllisyysrahaston lausunto kokonaisuudessaan liitteenä (PDF) tai Lausuntopalvelussa  >>

Tutustu esitysluonnoksen arvioituihin asiakasvaikutuksiin rahaston verkkosivuilla >>

Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi rahoitetaan valtaosin työttömyysvakuutusmaksuilla 

Aikuiskoulutustuki on rahallinen tuki, jota myönnetään työntekijälle tai yrittäjälle ammatillista kehittymistä tukeviin opintoihin. Työntekijät ja yrittäjät voivat hyödyntää aikuiskoulutustukea uransa aikana yksiin tai useampiin opintoihin yhteensä 15 tukikuukauden ajan, yhdessä tai useammassa erässä. Tuen avulla voi opiskella kokonaisia tutkintoja tai lyhyempiä koulutuksia lukuisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen.  

Aikuiskoulutustuen tavoitteena on tarjota mahdollisuus pitää huolta omasta työmarkkinakelpoisuudestaan ja pienentää työttömyyden riskiä.  

Työntekijän aikuiskoulutustuki (175,5 miljoonaa euroa vuonna 2022) rahoitetaan työnantajan ja työntekijän maksamilla työttömyysvakuutusmaksuilla. Yrittäjän aikuiskoulutustuki rahoitetaan valtion budjetista (2,5 miljoonaa euroa vuonna 2022). Aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta säästyneitä varoja ei ole mahdollista siirtää valtion budjettiin, koska suurimman osan siitä rahoittavat työnantajat ja työntekijät. 

Jos työttömyysvakuutusmaksuja laskettaisiin aikuiskoulutustuen verran, voitaisiin työttömyysvakuutusmaksutasoa laskea 0,2 prosenttiyksikköä kokonaisuudessaan. Tästä 0,1 prosenttiyksikköä tulisi palkansaajalle, jolloin mediaanituloisen palkansaajan maksama työttömyysvakuutusmaksu laskisi noin 3,32 euroa kuukaudessa. 

Aikuiskoulutustuki on aiemminkin ollut lopetusuhan alla. Silloin valtion rahoitus poistui palkansaajien aikuiskoulutustuen rahoituksesta, ja työmarkkinajärjestöt sopivat sen kokonaan rahoitettavaksi työttömyysvakuutusmaksuista. Yrittäjien aikuiskoulutustukeen jäi valtion rahoitus. 

Ammattitutkintostipendi on ammatillisen tutkinnon suorittamisesta myönnettävä kertakorvaus (414 euroa vuonna 2022). Vuonna 2022 ammattitutkintostipendejä maksettiin yhteensä 11,5 miljoonaa euroa, josta 11,16 miljoonaa euroa rahoitettiin työntekijöiden ja työnantajien maksamilla työttömyysvakuutusmaksuilla. Valtio verovaroista stipendejä rahoitettiin 0,34 miljoonalla eurolla. 

Lisätietoja aikuiskoulutustuesta ja tilastotietoja sen toimeenpanosta löydät rahaston verkkosivuilta >>


Lisätietoja:

Tuulikki Saari
Asiakkuusjohtaja
040 679 8065
tuulikki.saari@tyollisyysrahasto.fi

Suvi Tynkkynen (lausunto)
Vastaava lakimies
050 322 3787
suvi.tynkkynen@tyollisyysrahasto.fi

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahaston muutosneuvottelut ovat päättyneet – 73 työtehtävää päättyy4.6.2024 15:33:17 EEST | Tiedote

Aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttamisen vuoksi aloitetut muutosneuvottelut Työllisyysrahastossa ovat päättyneet. Lakkauttaminen sisältyy Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan ja eduskunta hyväksyi lakkauttamista koskevan lain 22.5.2024. Neuvottelujen alkaessa arvioitiin, että neuvottelujen seurauksena tehtävien lakkaamiset ja/tai työsuhteen ehtojen olennaiset muutokset koskettavat enintään 80 henkilöä. Neuvotteluissa käytiin läpi muutosten perustelut, vaikutukset ja vaihtoehdot. Neuvottelut koskivat Työllisyysrahaston henkilöstöä lukuun ottamatta teknologia ja kehitys -palvelualueen henkilöstöä. Työllisyysrahaston palveluksessa on 182 työntekijää, joista neuvottelujen piirissä oli 156 henkilöä. Muutosneuvottelujen tulos on, että enimmillään 73 työtehtävää lakkaa. Koska lakkauttavan lain siirtymäaikataulu on pitkä, vuoden 2026 kesään saakka, myös irtisanomiset ja tehtävien lakkaaminen tai muuttuminen tapahtuu asteittain pitkällä aikavälillä. Lopulliset henkilöstövaik

Aikuiskoulutustuen hakijamäärät puolitoistakertaiset15.5.2024 08:05:00 EEST | Tiedote

Työllisyysrahasto myöntää ja maksaa aikuiskoulutustukea työntekijöille ja yrittäjille ammatillista kehittymistä tukeviin opintoihin. Vuonna 2023 aikuiskoulutustukea maksettiin yhteensä 32 518 henkilölle. Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautettaisiin elokuussa 2024. Lakkauttavan lain käsittely on käynnissä eduskunnassa. Työntekijöiden aikuiskoulutustuen hakijoiden määrät kasvoivat noin puolitoistakertaisiksi alkuvuonna 2024 verrattuna edellisvuoden samaan ajanjaksoon. Kasvanut hakijamäärä koostuu aikuiskoulutustukea jo aiemmin saaneista sekä täysin uusista hakijoista. Näyttää sille, että aikuiskoulutustukea jo aiemmin saaneet ovat aktivoituneet käyttämään jäljellä olevia tukikuukausiaan ennen tuen lakkauttamista. Useamman vuoden ajan aikuiskoulutustukea on haettu eniten sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opintoihin. Alkuvuonna 2024 hakijamäärä sote- ja liikunta-alan opintoihin kasvoi 48 % verrattuna alkuvuoteen 2023. - Sote-alan haki

Työllisyysrahasto käynnistää muutosneuvottelut29.2.2024 11:27:31 EET | Tiedote

Aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttaminen tarkoittavat Työllisyysrahastolle merkittäviä toiminnallisia muutoksia, jotka pakottavat toiminnan sopeuttamiseen. Pääministeri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautettaisiin elokuussa 2024. Myöhemmin myös ammattitutkintostipendi ilmoitettiin lakkautettavaksi. Mahdollinen lakkauttaminen edellyttää lakimuutosta, joka eduskunnan tulee hyväksyä. Hallituksen esitys eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevasta lainsäädännöstä (HE 8/2024) on annettu 15.2.2024. Hallituksen esityksen mukaan aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttava laki tulisi voimaan 1.6.2024. Tämän jälkeen aikuiskoulutustukea voisi myöntää vain opintoihin, jotka alkaisivat ennen 1.8.2024. Siirtymäaika kestäisi vuoden 2025 loppuun, jonka aikana olisi mahdollista hakea lisää tukioikeutta sekä tuen maksua, jos sekä opinnot että tukikausi alkaisivat v

Mediatilaisuus: työttömyysvakuutusmaksujen taso vuonna 202430.8.2023 09:22:38 EEST | Kutsu

Tervetuloa Työllisyysrahaston järjestämään mediatilaisuuteen torstaina 31.8. klo 13–14. Tilaisuudessa Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki sekä taloudesta ja rahoituksesta vastaava johtaja Karo Nukarinen kertovat Euroopan ja Suomen taloustilanteen sekä hallitusohjelman kirjausten vaikutuksista rahaston talouteen ja rahaston esityksestä vuoden 2024 työttömyysvakuutusmaksuiksi. Lisäksi asiakkuusjohtaja Tuulikki Saari kertoo aikuiskoulutustuesta ja sen ajankohtaisesta tilanteesta. Voit osallistua tilaisuuteen joko Työllisyysrahaston toimistolla (Itämerenkatu 11–13, Helsinki) tai etänä. Tilaisuuteen toimistollamme osallistuville tarjoamme iltapäiväkahvit. Mediatilaisuudesta voit tehdä vapaasti uutisia. Keskusteluun ja kysymyksiin on varattu aikaa tilaisuuden loppupuolelta. Lisäksi tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus kahdenkeskisiin haastatteluihin Metsämäen, Nukarisen ja Saaren kanssa. Karo Nukarinen aloitti Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtajana 18.7.2023. Jos tulet

Mediatilaisuus: työttömyysvakuutusmaksujen taso vuonna 202424.8.2023 14:05:43 EEST | Kutsu

Tervetuloa Työllisyysrahaston järjestämään mediatilaisuuteen torstaina 31.8. klo 13–14. Tilaisuudessa Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki sekä taloudesta ja rahoituksesta vastaava johtaja Karo Nukarinen kertovat Euroopan ja Suomen taloustilanteen sekä hallitusohjelman kirjausten vaikutuksista rahaston talouteen ja rahaston esityksestä vuoden 2024 työttömyysvakuutusmaksuiksi. Lisäksi asiakkuusjohtaja Tuulikki Saari kertoo aikuiskoulutustuesta ja sen ajankohtaisesta tilanteesta. Voit osallistua tilaisuuteen joko Työllisyysrahaston toimistolla (Itämerenkatu 11–13, Helsinki) tai etänä. Tilaisuuteen toimistollamme osallistuville tarjoamme iltapäiväkahvit. Mediatilaisuudesta voit tehdä vapaasti uutisia. Keskusteluun ja kysymyksiin on varattu aikaa tilaisuuden loppupuolelta. Lisäksi tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus kahdenkeskisiin haastatteluihin Metsämäen, Nukarisen ja Saaren kanssa. Karo Nukarinen aloitti Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtajana 18.7.2023. Jos tulet

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye