Suomen ympäristökeskus

Konkurrensutsättning av saneringen av vraket Ilmarinen inleds

Dela

Finlands miljöcentral (Syke) inleder konkurrensutsättning av saneringen av vraket efter pansarfartyget Ilmarinen. Konkurrensutsättningen ingår i Finlands miljöcentrals lagstadgade uppföljning av riskvrak.

Pansarfartyget Ilmarinen den 18 augusti 1941, mindre än en månad innan hon sjönk.
Pansarfartyget Ilmarinen den 18 augusti 1941, mindre än en månad innan hon sjönk. Vilho Heinämies SA-kuvat

Enligt miljöskyddslagen ansvarar Finlands miljöcentral för uppföljning och sanering av vrak som medför risk för miljöskada. Vrakens tillstånd följs upp och objekten för sanering av olja väljs riskbaserat utifrån undersökningar och uppföljningsuppgifter.

Vraket Ilmarinen och pilotundersökning av det

Pansarfartyget Ilmarinen sjönk den 13 september 1941 på norra Östersjön cirka 40 kilometer sydväst om Utö efter att ha kört på en mina. Vraket ligger på cirka 80 meters djup och i tankarna finns uppskattningsvis 100 000 liter lätt brännolja. Vraket Ilmarinen är en grav för 271 marinsoldater, men saneringen kan göras utan att bryta mot griftefriden.

Finlands miljöcentral genomförde 2023 tillsammans med Gränsbevakningsväsendet och Museiverket en pilotundersökning av vraket Ilmarinen. Utöver arkivundersökningar avbildades fartyget med en dykrobot (remotely operated vehicle, ROV) och flerstråleekolod, vatten- och sedimentprover togs från vraket och av fartygets skrov och tankar byggdes en 3D-modell.

Enligt pilotundersökningarna är vraket Ilmarinen välbevarat, men det finns framträdande förändringar på dess ytskikt till följd av korrosion. Ovanför vraket har man upptäckt oljedroppar som stiger upp till ytan regelbundet, men man lyckades inte lokalisera den exakta platsen på vraket där olja sipprar ut.

"Korrosionen av vraket framskrider och risken för större oljeläckage ökar år för år. Vraket Ilmarinen ligger upp och ner på havsbottnen, men det är relativt enkelt att komma åt bränsletankarna genom fartygets bottenkonstruktion", säger planerare Miia Farstad vid Finlands miljöcentral.

null
På 3D-bilden, som gjordes för saneringen av vraket Ilmarinen, syns att vraket ligger upp och ner på havsbottnen. Det är relativt enkelt att komma åt bränsletankarna, som ligger mot vrakbottnen, genom fartygets bottenkonstruktion. Miia Farstad Finlands miljöcentral

Konkurrensutsättning av saneringen och tidtabell

Finlands miljöcentral offentliggjorde konkurrensutsättningen av saneringen av vraket Ilmarinen 9.2.2024. Avsikten är att saneringen av vrakets oljetankar ska genomföras under 2024.

Projektchef Tommi Kontto vid Finlands miljöcentral konstaterar att saneringen av vraket Ilmarinen är ett pilotprojekt, där en kommersiell aktör gör saneringen utan myndighetsunderstöd, enligt den s.k. allt i ett-principen.

Hittills har vrak i Finlands havsområde tömts på bränsle som myndighetsarbete. Till exempel i augusti 2020 tömdes vraken Hanna Marjut och Fortuna på bränsle i Skärgårdshavet i samarbete med Finlands miljöcentral och marinen.

Högst 2 miljoner euro har reserverats för det arbete som konkurrensutsättningen gäller. I fortsättningen ansöker man separat om anslag för sanering av enskilda vrak från statsbudgeten.

Nyckelord

Kontakter

Projektchef Tommi Kontto, fornamn.efternamn@syke.fi, tfn 0295 252 278

Planerare Miia Farstad, fornamn.efternamn@syke.fi, tfn 0295 252 295

Kommunikationsspecialist Eija Järvinen, fornamn.efternamn@syke.fi, tfn 0295 251 242

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

På 3D-bilden, som gjordes för saneringen av vraket Ilmarinen, syns att vraket ligger upp och ner på havsbottnen. Det är relativt enkelt att komma åt bränsletankarna, som ligger mot vrakbottnen, genom fartygets bottenkonstruktion.
På 3D-bilden, som gjordes för saneringen av vraket Ilmarinen, syns att vraket ligger upp och ner på havsbottnen. Det är relativt enkelt att komma åt bränsletankarna, som ligger mot vrakbottnen, genom fartygets bottenkonstruktion.
Ladda ned bild

Länkar

Finlands miljöcentral - Med kunskap skapar vi hopp.

Finlands miljöcentral
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000

https://www.syke.fi/sv-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

EU:s nya förordning begränsar utsläppen av fluorerade växthusgaser20.2.2024 14:57:19 EET | Tiedote

Finlands miljöcentral och miljöministeriet informerar: Genom EU:s nya F-gasförordning minskas utsläppen av starkt klimatpåverkande fluorerade växthusgaser (F-gaser) betydligt. Förordningen träder i kraft den 11 mars 2024. EU:s förordningar är bindande rättsakter som alla medlemsstater måste tillämpa i sin helhet. Bestämmelser om genomförandet av F-gasförordningen i Finland utfärdas genom nationell lagstiftning.

EU:n uusi asetus hillitsee fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä20.2.2024 14:56:28 EET | Tiedote

Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat: Ilmastoa voimakkaasti lämmittävien fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasut) päästöjä vähennetään merkittävästi uudella EU:n F-kaasuasetuksella. Asetus astuu voimaan 11.3.2024. EU:n asetukset ovat sitovia säädöksiä, joita on sovellettava kaikilta osiltaan kaikissa jäsenmaissa. F-kaasuasetuksen toimeenpanosta Suomessa säädetään kansallisella lainsäädännöllä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye