Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

De österbottniska kommunerna har fått 1578 hektar nya naturskyddsområden (landskapen i Österbotten)

Dela

Under år 2023 har NTM-centralen i Södra Österbotten verkställt sammanlagt cirka 1578 hektar olika skyddsområden i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Till landskapen utdelades sammanlagt cirka 2 941 000 euro i upphandlingspengar.

Verkställande av naturskyddet i de österbottniska landskapen år 2023.
Verkställande av naturskyddet i de österbottniska landskapen år 2023.

Sammanlagt 500 hektar verkställdes i METSO-programmet, 965 hektar i HELMI-programmet och gamla skyddsprogram, Natura-programmet, skyddsreserveringar i planer och skydd av hotade arter på 113 hektar. Till landskapen utdelades sammanlagt cirka 2 941 000 euro i upphandlingspengar, vilket innefattar utbetalda köpesummor, mellanskillnader, fridlysningsersättningar och ersättningar för inlösningsobjekt. Dessutom betalades rikligt med olika typer av bikostnader i anslutning till verkställande av skyddet.

Arealerna för verkställande av de olika skyddsprogrammen i landskapen och uppdelningen av pengarna fördelades enligt följande:

Södra Österbotten 886 hektar/1 366 000 euro

I Södra Österbotten verkställdes METSO-programmet, som fokuserar på skydd av gamla skogar, genom att inrätta skyddsområden på privat mark på 79 hektar och genom att förvärva 110 hektar i statens ägo, dvs. sammanlagt 189 ha. Landskapet fick sammanlagt cirka 953 000 euro i METSO-anslag för fridlysningsersättningar och köpesummor.

I landskapet ökade HELMI-myrskyddets areal med sammanlagt 683 hektar. Andelen skyddsområden på privat mark av det totala verkställandet var 634 hektar och 49 hektar införskaffades i statens ägo. Till landskapet styrdes sammanlagt cirka 327 000 euro i HELMI-anslag.

De gamla programmens, dvs. det lagstadgade skyddets andel, var sammanlagt 14 hektar. Andelen skyddsområden på privat mark av det totala verkställandet var 0 hektar och 14 hektar införskaffades i statens ägo. Prislappen på det s.k. lagstadgade skyddet i Södra Österbotten var 86 000 euro.

Mellersta Österbotten 246 hektar/474 000 euro

I Mellersta Österbotten verkställdes METSO-programmet på sammanlagt 32 hektar, av vilket 31 hektar var skyddsområden på privat mark och 1 hektar förvärv. METSO-programmet förde med sig sammanlagt cirka 183 000 euro till landskapet.

HELMI-programmet verkställdes på sammanlagt 202 hektar, av vilket 19 hektar på privat mark och 183 hektar förvärvades till staten. I form av köpesummor och ersättningar betalades sammanlagt cirka 266 000 euro för skyddet i landskapet.

Det lagstadgade skyddets andel var sammanlagt 12 hektar. Andelen skyddsområden på privat mark av det totala verkställandet var 11,5 hektar och 0,5 hektar införskaffades i statens ägo. Det lagstadgade skyddets värde i landskapet var 25 000 euro.

Österbotten 446 hektar/1 101 000 euro

I Österbotten verkställdes METSO-programmet på sammanlagt 279 hektar, av vilket 43 hektar var objekt på privatmark och 236 hektar förvärvades till staten. Inom ramen för METSO-programmet betalades sammanlagt 764 000 euro i ersättningar och köpesummor.

HELMI-programmet verkställdes på sammanlagt 80 hektar, av vilket 22 hektar på privat mark och 58 hektar förvärvades till staten. I form av köpesummor och ersättningar betalades sammanlagt cirka 147 000 euro för skyddet i landskapet.

I Österbotten verkställdes det lagstadgade skyddet på sammanlagt 87 hektar, av vilket 11 hektar på privat mark och 76 hektar förvärvades till staten. För det lagstadgade skyddet fick landskapet sammanlagt cirka 190 000 euro.

I sin helhet fördelades skyddet jämnare mellan alla landskapen i år. Det totala målet för verkställande av skyddsprogrammen år 2023 på NTM-centralens område var 1 300 hektar, vilket också uppnåddes.

För år 2024 har man kommit överens om ett helhetsmål på 1 200 hektar för NTM-centralen i Södra Österbotten, med fokus på att verkställa HELMI-programmet.

Kontakter

Gruppchef Vesa-Pekka Simula, tfn 0295 027 935

Bilder

Verkställande av naturskyddet i de österbottniska landskapen år 2023.
Verkställande av naturskyddet i de österbottniska landskapen år 2023.
Ladda ned bild

Om oss

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Andra språk

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Akkalankankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)23.5.2024 12:14:00 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena lausuntonsa Neoen Renewables Finland Oy:n Akkalankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta eli YVA-ohjelmasta. Hankkeessa suunnitellaan enintään 28 tuulivoimalan rakentamista Kokkolan kaupungin alueelle Keski-Pohjanmaan maakuntaan. Hankealue sijoittuu Ullavanjärven pohjoispuolelle ja rajautuu Toholammin kunnan rajaan. Akkalankankaan tuulivoimahankkeen kokonaispinta-ala on noin 3700 hehtaaria.

Ändringar av biljettprodukterna och prissättningen i den regionala busstrafiken22.5.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har konkurrensutsatt kollektivtrafiken på förbindelseavsnitten Vasa–Storkyro–Seinäjoki samt Seinäjoki–Lappo–Kauhava/Alajärvi–Vimpeli. Den nya avtalsperioden inleds i början av juni. De aktuella förbindelseavsnitten kommer att få billigare enkelbiljetter än tidigare och även nya attraktivare seriebiljettprodukter. Rutter och tidtabeller finns i den riksomfattande ruttguiden opas.matka.fi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye