Info från nämnden Svenska rum 15.2.2024

Dela

På torsdagens möte fastställde nämnden Svenska rum antalet platser i förskolan och elevplatser i årskurs 1 för läsåret 2024–2025. Under mötet beslutade nämnden också om sammanslagning av Klippans daghem, Kongsbergs daghem och Skepparbackens daghem till Utkikens daghem då enheterna flyttar till den nya fastigheten hösten år 2024. Nämnden antecknade också för kännedom nämndens och för sin del sektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 31.12.2023.

Fastställande av antal förskoleplatser och elevplatser i åk 1 läsåret 2024–2025

Nämnden Svenska rum fastställde det maximala antalet förskoleplatser för läsåret 2024–2025 enligt följande:

Förskola

platser

Alberga förskola

14

Finno förskola

38

Karamalmens förskola

35

Kungsgårds förskola

28

Lagstads förskola

21

Mattbergets förskola

63

Rödskogs förskola

14

Smedsby förskola

21

Storängens förskola

42

Vindängens förskola

28

Nämnden Svenska rum fastställde antalet elevplatser i åk 1 läsåret 2024–2025 enligt följande:

Skola

platser

Alberga skola

50

Finno skola

25

Karamalmens skola

50

Kungsgårdsskolan

50

Lagstads skola

50

Mattlidens skola

75

Rödskogs skola

15

Smedsby skola

25

Storängens skola

50

Vindängens skola

50

Sammanslagning av Klippans daghem, Kongsbergs daghem och Skepparbackens daghem

Daghemsfastigheten för Utkikens daghem i Esboviken är ett nybyggnadsprojekt som omfattar ett svenskspråkigt daghem och ett finskspråkigt daghem. Byggarbetet ska vara klart på hösten år 2024 och överlåtelsen av lokalerna är planerad till oktober år 2024.

Enligt behovsutredningen som nämnden Svenska rum godkände 20.9.2020 ersätter nybygget små och oändamålsenliga lokaler i området. Detta innebär att Klippans daghem, Kongsbergs daghem och Skepparbackens daghem kommer att flytta till de nya lokalerna.

Personalen i daghemmen har under planeringen samarbetat för att skapa en gemensam verksamhetskultur genom bland annat gemensamma planerings- och utvecklingsdagar och den planerade sammanslagningen har diskuterats på daghemmens föräldrakvällar under projektets gång. Ett invånarmöte gällande Utkikens daghem ordnades 7.2.2024.

Delårsrapport per 31.12.2023 för nämnden Svenska rum


 Inkomsterna hänför sig främst till småbarnspedagogikens klientavgifter, de understöd (projektpengar) som grundläggande utbildningen, gymnasiet och småbarnspedagogiken erhåller samt eftermiddagsverksamhetens och arbetarinstitutets klientavgifter. De budgeterade inkomsterna för år 2023 är 4,4 milj. euro. De erhållna inkomsterna vid årets slut är dryga 4,8 milj. euro och inkomstmålet överskrider därmed det budgeterade med knappa 0,5 milj. euro på grund av att mer projektunderstöd erhållits och använts än det budgeterade.

Verksamhetsutgifterna underskrider det budgeterade med 0,5 milj. euro. Vid uppgörandet av budgeten har beaktats tidigarelagda inbesparingarna på 0,3 milj. euro i programmet En ekonomiskt hållbar stad. Utöver den på förhand gjorda inbesparingen för programmet En ekonomiskt hållbar stad visar främst det avgiftsfria andra stadiet ett överskott på materialanskaffningar.

Delårsrapporten i sin helhet finns att läsa i ärendehanteringssystemet Dynasty.

Föredragningslistor och möteshandlingar  
Mer information om nämnden Svenska rum  

Nyckelord

Kontakter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon Kiviruukista kiertotalouden keskittymä12.4.2024 10:39:42 EEST | Tiedote

Kiviruukista kiertotalouden keskittymä on Espoon kaupungin kestävän kehityksen alueellinen kärkihanke, jolla Kiviruukin alueelle kehitetään kiertotalouden innovaatioiden, liiketoiminnan ja osaamisen keskittymää. Espoon tavoitteena on yhteistyötä lujittamalla vahvistaa Suomen asemaa maailmanluokan puhtaan teknologian osaamiskeskittymänä, johon sekä kotimaiset että ulkomaiset toimijat haluavat investoida. Länsimetron päädyssä sijaitseva Kiviruukki vahvistaa Espoon veto-, pito- ja elinvoimaa tarjoamalla kiertotalouden toimijoille erinomaisen kasvualustan, jossa kestävän tulevaisuuden tutkimus, työpaikat ja oppiminen ovat kiinteä osa arkea.

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 10.4.202410.4.2024 19:36:06 EEST | Tiedote

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tiedoksi Espoon kaupungin toiminnallisen päiväkotisuunnitteluohjeen sekä suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintakertomuksen vuodelta 2023. Lautakunta antoi lausunnot valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten sähkötupakoinnin kitkemiseksi sekä valtuutettu Ira Hietanen-Tanskasen ja 34 muun valtuutetun 29.1.2024 jättämään valtuustokysymykseen liikuntavammaisten koululaisten yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Lautakunta myös päätti varhaiskasvatuksen starttiraha-avustusperiaatteista, jotka tulevat voimaan 1.6.2024.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye