Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Den gemensamma ansökan börjar den 20 februari – mångsidigt utbildningsutbud i Helsingfors

Dela

Den gemensamma ansökan till gymnasier, yrkesutbildning och Hux-utbildning sker 20.2–19.3.2024. Helsingfors stads gymnasier, Yrkesinsitutet Prakticum och det finskspråkiga yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO) erbjuder en mängd alternativ efter grundskolan.

Gemensamansökan kampanjbild

Alla elever i årskurs 9 söker till gymnasie-, yrkes- eller handledande utbildning i den gemensamma ansökan. Helsingfors stads gymnasier, Yrkesinsitutet Prakticum och Stadin AO har ett brett utbud av utbildningar på andra stadiet.

- Det är viktigt att den unga väljer studieplats utgående från vad hen är intresserad av. Våra läroinrättningar på andra stadiet ger en god vägkost inför fortsatta studier och arbetslivet, konstaterar Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten i sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad.

Ökade studiemöjligheter genom korsstudier

 I den gemensamma ansökan erbjuder Stadin AO inte mindre än 27 yrkesinriktade grundexamina på finska. Det är till exempel möjligt att kombinera en idrottskarriär med en grundexamen och att få en yrkesutbildning genom ett läroavtal. Vid sidan om yrkesexamen kan man även avlägga enskilda studieavsnitt i gymnasieämnen eller studentexamen. Studierna vid Stadin AO är individanpassade och arbetslivsorienterade.

I Helsingfors ordnas svenskspråkig yrkesutbildning av Yrkesinstitutet Prakticum.

Helsingfors stad har 15 gymnasier, varav tre är svenskspråkiga. Gymnasierna har alla en egen särskild utbildningsuppgift eller en egen profilering. De har dessutom ett tätt och mångsidigt samarbete med högskolor.

Studerande vid stadens gymnasier och Stadin AO har även möjlighet att avlägga studier som ingår i urvalet vid en annan läroinrättning. Gymnasieutbildningen, Stadin AO, Helsingfors arbis och Helsingfors finska arbetarinstitut Helsingin työväenopisto har en gemensam studiebricka med studiealternativ som de studerande på andra stadiet kan välja bland. Det är också möjligt att kombinera studier vid Yrkesinstitutet Prakticum med gymnasiestudier.

– Korsstudier möjliggör lärstigar som är mer individuella än tidigare. Det leder i sin tur till en bredare utveckling av den egna kompetensen, konstaterar Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen.

Hux-utbildningen ger en inblick i studier på andra stadiet

I utbildning som handleder för examensutbildning, det vill säga Hux, stärker den studerande de färdigheter som behövs för studier på andra stadiet. Dessutom kan hen bekanta sig med yrkes- och gymnasiestudier samt höja vitsord i avgångsbetyget från grundskolan.

Studierna tar högst ett år, men beroende på sina prestationer kan den studerande söka till en utbildning på andra stadiet tidigare.

Om den sökande inte får en studieplats i den gemensamma ansökan i ett gymnasium eller en yrkesinriktad läroanstalt, anvisas hen en plats i Hux-utbildningen.

I den gemensamma ansökan kan man även söka till den så kallade Telma-utbildningen, samt till en ettårig linje för läropliktiga vid folkhögskolor. Telma, som är avsedd för studerande i behov av särskilt stöd på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, handleder för arbete och ett självständigt liv.

Ansökan till utbildningar på webbplatsen Studieinfo

Ansökan till utbildning på andra stadiet sker elektroniskt på webbplatsen Studieinfo.

Elevhandledarna och lärarna i grundskolorna stödjer eleverna i årskurs 9 i att välja utbildning på andra stadiet.

Viktiga datum angående den gemensamma ansökan:

  • Den gemensamma ansökan till utbildning efter grundskolan sker 20.2–19.3.2024.
  • Information om antagningsresultaten finns tillgänglig tidigast 13.6.2024.
  • Studieplatsen ska tas emot senast 27.6.2024.

För tilläggsinformation:

Moa Thors, chef för den svenskspråkiga fria bildningen och gymnasieutbildningen, tfn 09 310 70 077
Tarja Aro-Kuuskoski, chef för den finskspråkiga gymnasieutbildningen, tfn 09 310 82 365
Sari Slöör, biträdande rektor på Stadin AO, tfn 09 310 64 093 

Länkar

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 9.4.20249.4.2024 17:43:23 EEST | Tiedote

Lautakunnan tiistaina 9. huhtikuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokouksessa tarveselvityksen hyväksymisestä sekä antoi lausunnon Jätkäsaaren peruskoulun ja päiväkotikokonaisuus Fregatti-Livornonkadun esiopetuksen lisätilan hankesuunnitelmasta osoitteeseen Saukonpaadenranta 2. Kaupunkiympäristön toimialan saaman erillisen selvityksen perusteella tilat ovat oppimistilaksi soveltuvia, eivätkä edellytä tilojen käyttäjältä erillisiä säteilysuojautumistoimenpiteitä. Säteilyturvakeskus on esitellyt tilojen käyttöturvallisuutta kasvatus- ja koulutuslautakunnalle 26.3.2024. Esiopetuksen ulkoilu ja koulun välitunnit tullaan pitämään läheisissä puistoissa. Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamisell

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 9.4.20245.4.2024 09:24:34 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 9. huhtikuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa seuraavat tilahankkeet: päätös tarveselvityksen hyväksymisestä sekä lausunto Jätkäsaaren peruskoulun ja päiväkotikokonaisuus Fregatti-Livornonkadun esiopetuksen lisätilan hankesuunnitelmasta osoitteeseen Saukonpaadenranta 2 päätös varhaiskasvatukselle Mellunkylään osoitteeseen Sakara 3 toteutettavan väistö- ja lisätilapaviljongin tarveselvityksestä päätös päiväkodin perustamisesta Pitäjänmäen peruspiiriin osoitteeseen Kutomokuja 3 päätös Oulunkylän peruspiirissä sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Päiväkummun toiminnan lakkauttamisesta päätös Malmin peruspiirissä sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Bystuganin toiminnan lakkauttamisesta lausunto koulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Vuosaareen osoitteeseen Heteniityntie 4 Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaist

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye