Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Välfärdsområdenas egenkontroll fungerar i varierande utsträckning

Dela

Kvaliteten på och omfattningen av välfärdsområdenas egenkontroll varierar. Även organiseringen av och resurserna för egenkontrollen varierar stort. Välfärdsområdena kan inte helt genom egenkontroll trygga lika tillgång till tjänsterna och att tjänsterna är tillräckliga. Enligt lagen svarar välfärdsområdena för tillsynen av alla tjänster som de skaffar som köpta tjänster eller som de själv producerar.

En läkare sitter bredvid en äldre man.

Harmoniseringen av verksamheten pågår ännu i flera välfärdsområden vilket har försvårat genomförandet av egenkontroll. Även tillsynsprocesser är inte färdiga. Dessutom försvåras egenkontrollen av att det används flera klient- och patientdatasystem. Välfärdsområdena har dock redan utarbetat de lagstadgade programmen för egenkontroll, och som en del av programmet för egenkontroll har de börjat utarbeta planer för egenkontroll som separat föreskrivs i lagen.

För att uppnå likabehandlingen inom tjänsterna planerar välfärdsområdena att i omfattande grad utnyttja digitala tjänster och tjänster på distans och att stärka det tidiga stödet. För att svara på utmaningar i anknytning till tillgång på personal hade man planerat utveckling av löner och utnyttjande av köpta tjänster samt ändringar till exempel i verksamhetsområden, utdelning av uppgifter och ledning.

Tillsynsmyndigheterna fortsätter med att säkerställa genomförandet av egenkontrollen

Genomförandet av egenkontrollen utvärderades 2023 under Valviras och regionförvaltningsverkens styrnings- och utvärderingsbesök i välfärdsområdena, vid HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad. Besöken ingick i tillsynsmyndigheternas planenliga tillsyn. Syftet med besöken var att bidra till att välfärdsområdenas egenkontroll lyckas och säkerställa att egenkontrollen genomförs. Under besöken granskades i synnerhet barnskydd, genomförande av förordningen om rådgivningsverksamhet, förebyggande hälsovård för barn och unga, tillgång till vård och hemvård.

Valvira och regionförvaltningsverken fortsätter att stödja välfärdsområdena i att utveckla egenkontrollen och säkerställa tillgången till tjänsterna, tjänsternas kontinuitet, säkerhet och kvalitet samt klienternas likabehandling.

Nyckelord

Kontakter

Tuula Kotimäki, överinspektör, 0295 209 316

Information om publicerare

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Valvira
PB 43
00521 Helsingfors

valvira.fi

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Vid bedömningen av tillfälliga socialarbetares yrkesfärdigheter prioriteras klientsäkerhet17.7.2024 10:32:18 EEST | Tiedote

Riksdagens biträdande justitieombudsman har gett ett avgörande som gäller rätten att arbeta som tillfälliga socialarbetare för de studerande som studerar vid det öppna universitetet. Enligt avgörandet får även en person som avlagt ämnesstudierna i socialt arbete vid det öppna universitetet och som annars uppfyller förutsättningarna i lagen för arbetet som tillfällig socialarbetare arbeta som tillfällig socialarbetare.

Valvira meddelar ett föreläggande: Tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård ska höjas till den lagstadgade nivån21.3.2024 09:25:02 EET | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ålägger fjorton välfärdsområden och HUS-sammanslutningen att göra tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård förenlig med lagen senast den 31 mars 2025. De ska ge Valvira en redogörelse för åtgärderna och uppdaterade uppgifter om uppföljningen av tillgången till vård senast den 16 april 2025.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye