Diskussionen om den nya generalplanen för Esbo inleds

Dela

För första gången på 2000-talet samlar Esbo generalplan 2060 riktlinjerna för markanvändningens utveckling i Esbo på samma plankarta. Utkastet till en generalplan är en diskussionsöppning om stadens utveckling de kommande årtiondena. Diskussionen inleds vid stadsplaneringsnämndens möte 28.2.2024. Stadsstyrelsen fattar beslut om planutkastets framläggning.

I mitten av bilden är Esbotorgets köpcentrum. Bakom det löper ett järnvägsspår, runt omkring finns flervåningshus och längre bort syns skog.
Esbo centrum är ett av fem stadscentrum i Esbo. Dess anknytning till den övriga staden har identifierats som en central fråga som ska avgöras i generalplanearbetet. Finska Flygbilder Ab

Generalplanen är en översiktlig plan för hela stadens markanvändning som blickar mot 2060. Esbo har vuxit kraftigt de senaste årtiondena och tillväxten förväntas fortsätta. Utöver befolkningstillväxt förändras staden bland annat av klimatförändringar, trafikomvälvning och digitalisering. Med hjälp av generalplanen förutser staden kommande förändringar och förbereder sig för dem så att tillväxten kan styras på ett kontrollerat och planmässigt sätt.

De nuvarande fem stadscentrumen och de nuvarande och kommande spårförbindelserna som sammanknyter dem utgör grunden för generalplanelösningen. I planutkastet har man skisserat stadens huvudsakliga utvecklingsområden för markanvändning och ett spårvägsnät som förenar dem med den övriga staden och regionen. Att anknyta Esbo centrum till den övriga staden har identifierats som en central fråga som ska avgöras i generalplanearbetet. Rekreation och naturens mångfald utgör ramarna för stadens utveckling.

Utkastet till en generalplan grundar sig på Berättelsen om Esbo och de målsättningar som stadsstyrelsen godkände i mars 2023 samt omfattande utredningar och granskningar av markanvändningen.

Stadsstyrelsen fattar beslut om offentlig framläggning

Handläggningen av utkastet till en generalplan utgår från stadsplaneringsnämnden, varefter planutkastet går vidare till stadsstyrelsen för behandling. Stadsstyrelsen fattar beslut om offentlig framläggning av utkastet. Under framläggningstiden har invånarna och andra delaktiga möjlighet att delta genom att ge en åsikt om planutkastet. I samband med framläggningen ordnas flera invånarmöten.

- Både stadsstyrelsen och stadsplaneringsnämnden har förutsättningar att genomföra behandlingen av planutkastet så att det kan läggas fram under våren. Stadsstyrelsens ledamöter och nämndens medlemmar har hållits uppdaterade om generalplanens beredning, säger Mervi Katainen, ordförande för stadsstyrelsen.

Efter behandlingen av planutkastet inleds beredningen av förslaget till en generalplan. Förslaget till en generalplan blir färdigt 2025–2026. Målet är att generalplanen godkänns 2027.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

I mitten av bilden är Esbotorgets köpcentrum. Bakom det löper ett järnvägsspår, runt omkring finns flervåningshus och längre bort syns skog.
Esbo centrum är ett av fem stadscentrum i Esbo. Dess anknytning till den övriga staden har identifierats som en central fråga som ska avgöras i generalplanearbetet.
Ladda ned bild
Text Esbo generalplan 2060 och teckning av stadens siluett.
Ladda ned bild

Länkar

Esbo är en anvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum
och nätverksstruktur, där det är bra at bo, lära, arbeta och företaga
för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon Kiviruukista kiertotalouden keskittymä12.4.2024 10:39:42 EEST | Tiedote

Kiviruukista kiertotalouden keskittymä on Espoon kaupungin kestävän kehityksen alueellinen kärkihanke, jolla Kiviruukin alueelle kehitetään kiertotalouden innovaatioiden, liiketoiminnan ja osaamisen keskittymää. Espoon tavoitteena on yhteistyötä lujittamalla vahvistaa Suomen asemaa maailmanluokan puhtaan teknologian osaamiskeskittymänä, johon sekä kotimaiset että ulkomaiset toimijat haluavat investoida. Länsimetron päädyssä sijaitseva Kiviruukki vahvistaa Espoon veto-, pito- ja elinvoimaa tarjoamalla kiertotalouden toimijoille erinomaisen kasvualustan, jossa kestävän tulevaisuuden tutkimus, työpaikat ja oppiminen ovat kiinteä osa arkea.

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 10.4.202410.4.2024 19:36:06 EEST | Tiedote

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tiedoksi Espoon kaupungin toiminnallisen päiväkotisuunnitteluohjeen sekä suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintakertomuksen vuodelta 2023. Lautakunta antoi lausunnot valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten sähkötupakoinnin kitkemiseksi sekä valtuutettu Ira Hietanen-Tanskasen ja 34 muun valtuutetun 29.1.2024 jättämään valtuustokysymykseen liikuntavammaisten koululaisten yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Lautakunta myös päätti varhaiskasvatuksen starttiraha-avustusperiaatteista, jotka tulevat voimaan 1.6.2024.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye