Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingfors hushållsvatten av god kvalitet

Dela

Helsingfors hushållsvatten var av god kvalitet 2023. Helsingfors stads miljötjänster övervakar kvaliteten på stadens hushållsvatten. Hushållsvattnet levereras till nästan hela huvudstadsregionen av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

Helsingfors hushållsvatten var av god kvalitet 2023.
Helsingfors hushållsvattnet framställs av ytvattnet från Päijänne. HRM / Jenni-Justiina Niemi

HRM har två anläggningar som producerar hushållsvatten i Helsingfors område, Gammelstadens och Långforsens vattenreningsverk. Hushållsvattnet framställs av ytvattnet från Päijänne. Båda anläggningarna har en liknande vattenreningsprocess, och från anläggningarna levereras vatten också till Esbo, Grankulla och Vanda.

De mikrobiologiska kvalitetskraven på hushållsvatten uppfylldes i alla kontrollundersökningsprover. De kemiska kvalitetskraven uppfylldes i alla prover utom ett där nickelhalten överskreds. 

Målvärdet för järn överskreds i sju prover, men överskridningarna hade inga hälsoeffekter. Sannolika orsaker till överskridningarna av målvärdet för järn var små flöden och utfällningar i rörsystemen. De mikrobiologiska kvalitetsmålen överskreds i sex prover. I ett prov konstaterades nio koliforma bakterier och i fem prover var det heterotrofa koloniantalet högre än normalt. Inga bakterier konstaterades i de upprepade proverna. Prover som tagits från fastigheters kranar beskriver inte alltid kvaliteten på nätverksvattnet.

Kvaliteten på det hushållsvatten som HRM levererar övervakas genom att fastställa mikrobiologiska och kemiska parametrar i prover varje vecka. År 2023 togs sammanlagt 356 prover av det hushållsvatten som levererats till Helsingfors, av vilka 11 även undersöktes bland annat för tungmetaller. Dessutom togs 12 prover av det vatten som lämnade vattenverken för att fastställa nitrithalten. 18 prover togs av råvattnet, varav man fastställde bland annat arsenik och bekämpningsmedel. Utöver dessa togs 18 upprepade prover för att kontrollera hushållsvattnets kvalitet.

I störningssituationer samarbetade man med vattenverket, och situationerna åtgärdades på lämpligt sätt av HRM. I vissa störningssituationer säkrades vattenkvaliteten genom ytterligare provtagning.

Nyckelord

Kontakter

Lauri Kosunen
livsmedelsinspektör
Helsingfors stads miljötjänster
tfn 09 31036988, lauri.kosunen@hel.fi

Bilder

Helsingfors hushållsvatten var av god kvalitet 2023.
Helsingfors hushållsvattnet framställs av ytvattnet från Päijänne.
Ladda ned bild

Länkar

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
PB 58200, 00099 Helsingfors stad
09 310 2611

Bekanta dig med stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö.

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye