Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Åtgärdandet av anhopningen av ansökningar för registrering av tjänsteproducenter inom social- och hälsovården fortsätter

Dela

Ansökningar om registrering av tjänsteproducenter inom social- och hälsovården i det nya Soteri-registret inkommer fortfarande i stora mängder och det kommer att ta länge att behandla dem. Sammanlagt har över 600 ansökningar behandlats, men antalet ansökningar i kö har ökat ytterligare. För närvarande väntar cirka 2950 ansökningar på behandling. Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma register över tjänsteproducenter Soteri har varit i bruk i två månader.

En fysioterapeut med en kund.

Antalet anställda för både behandling av ansökningar och rådgivning för kunder har ökats både vid Valvira och regionförvaltningsverken, totalt cirka 30 personer. Det har också utförts mycket övertidsarbete för att avhjälpa anhopningen av ansökningar.

Överdirektör Markus Henriksson berättar att situationen är svår, men han tror att den kommer att bli bättre under våren, eftersom arbetet för avhjälpning av situationen ges högsta möjliga prioritet.

”Förutom att utöka de mänskliga resurserna har det gjorts en hel del rättelser i registrets e-tjänst och anvisningarna för kunder har förtydligats. Det här arbetet fortsätter fortfarande. För närvarande är det dock bra för tjänsteproducenterna att förbereda sig inför att behandlingen tar flera månader”, beklagar överdirektör Markus Henriksson. 

Registreringen av tjänsteproducenter och Soteri-registret baserar sig på lagen om tillsynen över social- och hälsovården som trädde i kraft i början av 2024. Lagen medförde betydande förändringar och flera nya steg i myndighetens behandlingsprocess, vilket också påverkar tidsplanen för behandling. 

Den nya lagen har också förändrat situationen särskilt för ensamföretagare. Tidigare fick de börja sin verksamhet enbart med en anmälan till regionförvaltningsverket. Nu måste de vänta tills myndigheten har fattat ett positivt beslut om registrering innan verksamheten inleds. 

Nyckelord

Kontakter

Information om publicerare

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Valvira
PB 43
00521 Helsingfors

valvira.fi

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Vid bedömningen av tillfälliga socialarbetares yrkesfärdigheter prioriteras klientsäkerhet17.7.2024 10:32:18 EEST | Tiedote

Riksdagens biträdande justitieombudsman har gett ett avgörande som gäller rätten att arbeta som tillfälliga socialarbetare för de studerande som studerar vid det öppna universitetet. Enligt avgörandet får även en person som avlagt ämnesstudierna i socialt arbete vid det öppna universitetet och som annars uppfyller förutsättningarna i lagen för arbetet som tillfällig socialarbetare arbeta som tillfällig socialarbetare.

Valvira meddelar ett föreläggande: Tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård ska höjas till den lagstadgade nivån21.3.2024 09:25:02 EET | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ålägger fjorton välfärdsområden och HUS-sammanslutningen att göra tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård förenlig med lagen senast den 31 mars 2025. De ska ge Valvira en redogörelse för åtgärderna och uppdaterade uppgifter om uppföljningen av tillgången till vård senast den 16 april 2025.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye