ELY-keskukset

NTM-centralen i Egentliga Finland föreslår att tre områden utses till områden med betydande översvämningsrisk (Egentliga Finland, Satakunta)

Dela

NTM-centralen i Egentliga Finland har i Egentliga Finland och Satakunta bedömt översvämningsriskerna som orsakas av ökade flöden i vattendrag och stigning av havsytan. NTM-centralen föreslår att tre områden utses till områden med betydande översvämningsrisk vid kusten i Björneborg, Vittis och Åbo.

Översvämning i Bjärnå å i januari 2020.
Översvämning i Bjärnå å i januari 2020.

Vid en sällsynt översvämning i Björneborg är över 20 000 invånare och cirka 5 000 byggnader i bostadsområdet som täcks av översvämningen i fara. Dessutom har avbrott i elförsörjningen, värmedistributionen, datakommunikationen och vägtrafikförbindelserna legat till grund för den betydande översvämningsrisken.

I Vittis orsakas översvämningsrisken av tätortens placering i Kumo älvs, Loimijokis och Punkalaitumenjokis sammanflöde, där risken för isproppar är stor. I det område som täcks av en sällsynt översvämning är inte bara hundratals invånare i riskzonen, utan det finns också risk för avbrott i elförsörjningen, värmedistributionen, datakommunikationen och vägtrafiken samt förorening av hushållsvatten.

Vid kusten i Åbo är antalet invånare litet i det område som täcks av en sällsynt översvämning. Grunden för den betydande översvämningsrisken är den viktiga hamnen för utrikeshandel och passagerartrafik som finns i Åbo. Översvämningsrisken ökar på grund av ett hotell på en låglänt plats i hamnen. I hamnområdet har det inträffat översvämningar som haft ogynnsamma följder ur allmän synpunkt.

Den preliminära bedömningen av översvämningsrisker och förslagen till områden med betydande översvämningsrisk har gjorts i enlighet med lagen om hantering av översvämningsrisker som trädde i kraft 2010.

Åsikter om områden med översvämningsrisk kan framföras i tjänsten vatten.fi

Kommunerna, verksamhetsutövarna och invånarna i området kan framföra sina åsikter om områdena och grunderna för att utse dem fram till den 17 juni 2024 på webbplatsen vatten.fi. Jord- och skogsbruksministeriet utser områdena med betydande översvämningsrisk den 22 december 2024 utifrån NTM-centralens förslag.  

Utöver områdena med betydande översvämningsrisk har NTM-centralen identifierat fem avrinningsområden där översvämningar orsakar mindre skador. Även i dessa områden kan planering göras för att förhindra och minska översvämningsriskerna. 

Du kan läsa mer om bedömningen av översvämningsrisker och förslagen till områden med översvämningsrisk i Egentliga Finland och Satakunta i tjänsten vatten.fi:

översvämningskartor för områden med betydande risk

För områden med betydande översvämningsrisk uppgörs kartor över översvämningshotade områden och över översvämningsrisk. Av kartorna framgår vart en översvämning kan sprida sig och vilka verksamheter som kan åsamkas översvämningsskador. För områdena utarbetas också planer för hantering av översvämningsrisker. I planerna presenteras åtgärder för att förhindra och minska översvämningsriskerna. 

I planerna för hantering av översvämningsrisker granskas bland annat prognoser och varningar för översvämningar samt planering av markanvändning och räddningsåtgärder. Dessutom utreds behovet och möjligheterna att till exempel hålla kvar översvämningsvatten, ändra regleringen eller rensa och bygga vallar. I verksamheten beaktas också målen för vattenvården. Översvämningsgrupper utses för att bereda planerna. 

Lisätietoja:

Juha-Pekka Triipponen, gruppchef,
tfn0295 022 953, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Ilkka Myllyoja, vattenhushållningsexpert,
tfn 0295 022 911, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Allmän information om översvämningar samt handledning i användningen av tjänsten vatten.fi

Kundtjänst för miljöfrågor
tfn 0295 020 900 (må–fr kl. 9–16, lna/mta) 

ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Nyckelord

Andra språk

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Nya undantagslov har beviljats för att fördriva vitkindade gäss från åkrar17.4.2024 14:10:06 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland har föregående vecka beviljat 15 undantagslov för att fördriva vitkindade gäss från åkrar i syfte att förhindra allvarliga skador på gröda. Undantagsloven omfattar 54 gårdar, vilka befinner sig främst i Norra Karelen. Enligt undantagsloven får vitkindande gäss får fördrivas med oskadliggörande metoder. Under vårflytten är det förbjudet att använda högljudda fördrivningsmetoder så som smällpatroner för att trygga häckningsfreden.

Valkoposkihanhien pelloilta karkottamiseen on myönnetty uusia poikkeuslupia17.4.2024 14:10:06 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on viime viikolla myöntänyt 15 poikkeuslupaa valkoposkihanhien karkottamiseen pelloilta vakavien viljelyvahinkojen estämiseksi. Luvat koskevat 54 tilaa, jotka sijaitsevat pääosin Pohjois-Karjalassa. Poikkeusluvilla valkoposkihanhia saa karkottaa niitä vahingoittamattomilla menetelmillä. Kevätmuuttokaudella kovaäänisten karkotuskeinojen kuten paukkupatruunoiden käyttö on kielletty lintujen pesimärauhan turvaamiseksi.

Genomförandet av Skärgårdshavsprogrammet påskyndas i pilotområden16.4.2024 07:00:00 EEST | Tiedote

Avrinningsområdena till Aura å och Pemar å samt Kimitoön med omgivande havsområden har valts som pilotområden för Skärgårdshavsprogrammet. Syftet med Skärgårdshavsprogrammet är att minska näringsbelastningen på Skärgårdshavet och få bort jordbruket i Skärgårdshavets avrinningsområde från listan över de värsta belastningskällorna för Östersjön, som upprätthålls av kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye