Suomen riistakeskus

Omfattande stöd för restaurering av våtmarker — Sjöfåglarna tackar

Dela

Projektet SOTKA- våtmarker har fått internationell och nationell finansiering för restaurering av våtmarker, vilket hjälper minskade sjöfågelstammar runtom i Europa.

Korpinurmi våtmark under arbete 2021. Fotograf Petri Jauhiainen / Finlands viltcentral.
Korpinurmi våtmark under arbete 2021. Fotograf Petri Jauhiainen / Finlands viltcentral.

Finlands viltcentrals våtmarksprojekt har fått 125 000 euro i finansiering från jord- och skogsbruksministeriet för anläggning av våtmarker för innevarande år. Från Irland kom glädjande nyheter i och med att den nationella jaktorganisationen vill stödja finskt våtmarksarbete med 25 000 euro genom stiftelsen Waterfowlers Network. Därtill återställs våtmarker med hjälp av Finlands viltvårdsstiftelse.

I nuläget täcker projektet i princip planeringskostnaderna för objekten. Genomförandet sker med talkoarbete, sponsorfinansiering eller annan finansiering, såsom jord- eller skogsbruksfinansiering.

- Årets finansiering för genomförande är en glädjenyhet, som gör att vi avancerar från planering till grävmaskinsarbete och därigenom till våtmarksoaser. Det är fint att det livsmiljöarbete som utförs i Finland uppskattas, säger projektchef Mikko Alhainen.

Våtmarkerna ger resultat

Våtmarker erbjuder utmärkta häcknings- och födosöksområden för sjöfåglar. Våtmarkerna har lokal påverkan, och betydelsen ökar i takt med att antalet våtmarker ökar. Naturresursinstitutet studerar tillsammans med finska universitet och svenska forskare betydelsen av anlagda och restaurerade våtmarker av olika typer och åldrar för sjöfågelpopulationer. En betydande del av forskningsvåtmarkerna har färdigställts inom Finlands viltcentrals projekt.

- Många av de nya SOTKA-våtmarkerna är också viktiga livsmiljöer för hotade och krävande arter, som gräsand, bläsand och svarthakedopping. Till exempel i våtmarker som anlagts på nedlagda torvproduktionsområden observerade vi exceptionellt stora antal sjöfågelkullar på vissa ställen, säger specialforskare Andreas Lindén från Naturresursinstitutet.

Nästan 700 hektar restaurerad våtmarksmiljö

De objekt som 2024 års genomförandefinansiering riktas till väljs bland de objekt som planeras inom projektet. Tidigare har SOTKA-våtmarken i Korpinurmi i Ilomants fått motsvarande internationell finansiering. Det före detta torvproduktionsområdet restaurerades till en våtmark med stöd av danska, holländska och brittiska jägare. 

- Genom omfattande och kontinuerligt arbete påverkar vi sjöfågelstammarna – det krävs uthållighet, finansiering och arbete i samarbete med markägare och lokala aktörer. I centrum för det hela står markägarna, som också lägger sina egna pengar och tid på våtmarkerna, säger Alhainen.

Projektet, som startade 2020, har hittills skapat cirka 645 hektar våtmarkslivsmiljö på 44 platser runt om i Finland. Under åren 2023–2024 planeras inom projektet minst 40 vidsträckta livsmiljöer för sjöfågelkullar. Kostnadseffektivitet och markägarorientering är projektets hörnstenar, vilka främjar engagemang i skötseln av våtmarkerna.

Helmi-programmet motverkar förlust av biologisk mångfald

Projektet SOTKA-våtmarker hör till jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma Helmi-program, som stärker den biologiska mångfalden i Finland 2021–2030. Projektets syfte är att trygga livskraften för sjöfågelarter på tillbakagång och bromsa förlusten av biologisk mångfald genom att hjälpa markägare, jägare och andra intresserade aktörer att anlägga, restaurera och sköta lämpliga våtmarker så att de utgör goda livsmiljöer för sjöfåglarnas kullar.

Mer information:

https://kosteikko.fi/sv/sotka-vatmarker/

https://ym.fi/sv/livsmiljoprogrammet-helmi

Kontakter

Bilder

Korpinurmi våtmark under arbete 2021. Fotograf Petri Jauhiainen / Finlands viltcentral.
Korpinurmi våtmark under arbete 2021. Fotograf Petri Jauhiainen / Finlands viltcentral.
Ladda ned bild
Korpinurmi våtmark under arbete 2021. Fotograf Petri Jauhiainen / Finlands viltcentral.
Korpinurmi våtmark under arbete 2021. Fotograf Petri Jauhiainen / Finlands viltcentral.
Ladda ned bild
Korpinurmi våtmark färdigställd år 2021. Fotograf Petri Jauhiainen / Finlands viltcentral.
Korpinurmi våtmark färdigställd år 2021. Fotograf Petri Jauhiainen / Finlands viltcentral.
Ladda ned bild
Svarthakedopping i Korpinurmi våtmark, juni 2022. Fotograf Petri Jauhiainen / Finlands viltcentral.
Svarthakedopping i Korpinurmi våtmark, juni 2022. Fotograf Petri Jauhiainen / Finlands viltcentral.
Ladda ned bild
Bläsandskull i Lahnajärvi SOTKA-våtmark i Kangasala. Fotograf Tero Salmela / Finlands viltcentral.
Bläsandskull i Lahnajärvi SOTKA-våtmark i Kangasala. Fotograf Tero Salmela / Finlands viltcentral.
Ladda ned bild

Länkar

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.

Följ Suomen riistakeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen riistakeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye