NYAB Oyj

NYAB vinner totalentreprenad spårväxelbyte Katrineholm – Hallsberg

Dela

NYAB har under mars tecknat avtal med Trafikverket avseende totalentreprenad för spårväxelbyte på Västra stambanan med ett uppskattat värde på cirka 140 miljoner kronor.

Projektet avser projektering och byte av 26 spårväxlar och cirka 2,7 kilometer spår vid flertalet driftplatser på sträckan Katrineholm – Hallsberg. Kontraktet är ett samverkansprojekt med löpande räkning som ersättningsform.

Vi har många samverkansprojekt där vårt samverkanskoncept ger hög kvalitet samt effektivitet i leveransen och är väldigt uppskattat av våra kunder. Det är glädjande att Trafikverket i sin utvärdering valt oss och vi ser fram emot att driva arbetena i nära samarbete med dem”, säger Johan Skoog, vice VD för NYAB Sverige.

Projektet är ett i raden av uppdrag inom järnvägsområdet som NYAB tecknat de senaste åren och kompetens och erfarenhet på området växer sig stark inom organisationen.

Det här är ett av våra större projekt inom järnväg hittills, där vi vunnit betydande kontrakt den senaste tiden. Vi är mycket stolta över förtroendet och ödmjuka inför uppdraget som visar vårt konkurrenskraftiga erbjudande och stärker vår position ytterligare inom järnväg”, säger Johan Skoog. 

NYAB kommer omgående att starta arbetet med projektering och markundersökningar. Spårväxelbytena kommer att ske under 2025 och 2026.

Kontakter

Länkar

NYAB möjliggör samhällets utveckling för kommande generationer med lång erfarenhet från komplexa och utmanande projekt. Vi erbjuder ingenjörs-, bygg- och underhållstjänster inom hållbar infrastruktur, industribyggnation och förnybar energi och vi bidrar därför till den gröna omställningen. Vi har verksamhet i Sverige och Finland inom både privat och offentlig sektor.

Andra språk

Följ NYAB Oyj

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från NYAB Oyj

NYAB planerar att genomföra domicilbyte till Sverige genom en gränsöverskridande ombildning och har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland4.3.2024 15:05:00 EET | Tiedote

Styrelsen för NYAB Abp (”NYAB” eller ”Bolaget”) har idag godkänt en gränsöverskridande ombildningsplan avseende överföringen av NYAB:s registrerade säte från Finland till Sverige. Som en del av överföringen av notering av NYAB:s aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland (”Nasdaq First North Finland”) till Nasdaq First North Growth Market Sverige (”Nasdaq First North Sverige”), med målsättning att noteras på Nasdaq First North Sveriges Premier-segment, har NYAB även lämnat in en ansökan om avnotering till Nasdaq Helsinki som bland annat är villkorad av att den gränsöverskridande ombildningen implementeras och att aktierna blir godkända för att tas upp till handel på Nasdaq First North Sverige.

NYAB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av marint anläggningsbolag1.3.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB har tecknat en avsiktsförklaring (”LOI”) om förvärv av Dyk & Anläggning Stockholm AB, ett bolag specialiserat inom undervattens- och sjöbaserad anläggningsverksamhet över hela Sverige. Köpeskillingen uppgår till 26 miljoner kronor, varav 13 miljoner kronor betalas som kontant vederlag och resterande genom en riktad nyemission till Dyk & Anläggning Stockholm AB:s aktieägare. Avsiktsförklaringen tecknades 29 februari, och ett fullbordande av förvärvet är villkorat av en tillfredställande Due Diligence granskning. Closing beräknas ske under april månad.

NYAB aiesopimukseen vedenalaisen rakentamisen yhtiön hankinnasta1.3.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB on allekirjoittanut aiesopimuksen koskien Dyk & Anläggning Stockholm AB:n hankintaa. Yhtiö on erikoistunut vedenalaiseen ja merellä tapahtuvaan rakentamiseen eri puolilla Ruotsia. Yhtiön hankintahinta on 26 miljoonaa Ruotsin kruunua, josta 13 miljoonaa kruunua maksetaan käteisvastikkeena ja loppuosa järjestämällä suunnattu osakeanti Dyk & Anläggning Stockholm AB:n osakkeenomistajille. Aiesopimus allekirjoitettiin 29. helmikuuta, ja hankinta on ehdollinen Due Diligence -tarkastukselle. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan huhtikuussa 2024.

NYAB signs letter of intent to acquire marine construction company1.3.2024 08:00:00 EET | Press release

NYAB has signed a Letter of Intent ("LOI") regarding the acquisition of Dyk & Anläggning Stockholm AB, a company specializing in underwater and marine construction operations throughout Sweden. The purchase price amounts to SEK 26 million, of which SEK 13 million will be paid as cash consideration and the remainder through a directed share issue to Dyk & Anläggning Stockholm AB's shareholders. The Letter of Intent was signed on February 29, and completion of the acquisition is subject to satisfactory Due Diligence review. Closing is expected to take place during the month of April.

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark22.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB kommer att uppföra ny industrilokal åt Duroc Rail och LKAB. Industrilokalen kommer att nyttjas till Duroc Rails verksamhet för hjulunderhåll till lok och vagnar, för att bidra till järnvägstransporternas effektivitet och förutsägbarhet i norra Sverige. Ordern avser en totalentreprenad och påbörjas under mars 2024 med planerad inflyttning 2025. NYAB har tidigare utfört markarbeten samt förprojektering för industrifastigheten. LKAB kommer att äga industrilokalen som hyrs ut till Duroc Rail. Byggnaden är i sin tur en del av den satsning LKAB gör för att möta den växande efterfrågan från de industrisatsningar som sker i Norrbotten som förlitar sig på transport på Malmbanan. NYAB har i ett tidigt skede, i samverkan med Duroc Rail, anpassat fastigheten efter hyresgästens behov och önskemål kring funktionalitet. Under hela den första fasens skede har utvecklingen skett i nära samverkan. ”Snabbväxande Luleå Industripark spelar en viktig roll i industrins tillväxt och den gröna omställning

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye