Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Valtatien 20 parantaminen Korvenkylän ja Kiimingin välillä: yleisötilaisuus YVA-ohjelmasta 4.4.2024

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue on aloittanut ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) valtatien 20:n parantamisesta Korvenkylän ja Kiimingin välillä. YVA-menettelyn aikana tarkastellaan neljää eri vaihtoehtoa tien parantamiseksi. Menettelyn aikana arvioidaan, millaisia vaikutuksia kullakin vaihtoehdolla on esimerkiksi asutukselle, luontoarvoille sekä liikenteen sujuvuudelle ja liikenneturvallisuudelle.

Talvinen kuva valtatieltä 20.

Helmikuussa 2024 valmistui YVA-menettelyn ensimmäinen vaihe, YVA-ohjelma. YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, mitkä ovat arvioitavia vaihtoehtoja, mitä vaikutuksia menettelyn aikana arvioidaan ja millaisia menetelmiä arvioinnissa käytetään. YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjamaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue asetti YVA-ohjelman julkisesti nähtäville maaliskuussa 2024. YVA-ohjelma on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa http://www.ymparisto.fi/vt20-parantaminen-YVA 21.3.–19.4., jolloin kaikilla on mahdollisuus jättää mielipide YVA-ohjelmasta.

YVA-ohjelmaa esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa 4.4.2024 klo 16:30–19. Tilaisuus alkaa kahvituksella ja varsinainen ohjelma aloitetaan klo 17. Yleisötilaisuuteen voi osallistua paikan päällä Jäälin monitoimitalossa tai Teams-yhteydellä. Teams-linkki yleisötilaisuuteen julkaistaan hankkeen verkkosivuilla https://vayla.fi/vt-20-korvenkyla-kiiminki.

Yhteysviranomainen kokoaa YVA-ohjelmasta annetuista kansalaisten mielipiteistä ja viranomaisten lausunnoista yhteenvedon omaan lausuntoonsa, joka toimitetaan hankkeesta vastaavalle. Lisäksi lausunto YVA-ohjelmasta julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla. Mielipiteiden ja lausuntojen saamisen jälkeen alkaa varsinainen arviointityö, jonka osana järjestetään kesällä 2024 kaikille avoin yleisötilaisuus ja työpaja. Työpajassa hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus ottaa kantaa vaihtoehtojen suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Lopuksi arvioinnin tulokset kootaan YVA-selostukseen, jonka arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä. YVA-selostuksen valmistumisesta kuulutetaan julkisesti ja jokainen voi jättää siitäkin mielipiteensä. Arviointitulosten esittelemiseksi järjestetään kolmas yleisötilaisuus.

Tien parantamishankkeen kuvaus ja suunnittelun eteneminen

Valtatie 20 on Oulun seudun tärkeimpiä pääteitä. Valtatie ruuhkautuu Korvenkylän ja Kiimingin välisellä osuudella etenkin aamuisin ja iltapäivisin. Ruuhkautuminen heikentää liikenteen sujuvuutta ja lisää onnettomuusriskiä etenkin liittymäalueilla. Valtatien varrella asuu runsaasti ihmisiä, joille valtatieliikenteen melu ja päästöt aiheuttavat haittaa. Ennusteiden mukainen liikennemäärien kasvu lisää ongelmia entisestään, minkä vuoksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue etsii parhaillaan ratkaisuja tieosuuden parantamiseksi.

Käynnissä olevassa YVA-menettelyssä tarkastellaan neljää vaihtoehtoa valtatien 20 parantamiseksi Kiimingin ja Korvenkylän välillä:

Vaihtoehto 0+. Nykyiselle valtatielle tehdään pieniä liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä sekä vähennetään valtatieliikenteen aiheuttamaa meluhaittaa.

Vaihtoehto 1. Valtatie parannetaan nykyisellä paikallaan keskikaiteelliseksi ja 2+2-kaistaiseksi. Tehdään yksi uusi eritasoliittymä, muut liittymät valtatiellä ovat liikennevalo-ohjattuja. Nopeusrajoitus on liikennevalo-ohjattujen liittymien kohdalla 60 km/h ja muualla 80 km/h.

Vaihtoehto 2. Valtatie parannetaan keskikaiteelliseksi ja 2+2-kaistaiseksi. Korvenkylän ja Jäälinjärven välillä valtatie sijoitetaan uuteen maastokäytävään nykyisen tien länsipuolelle ja syrjään jäävä nykyinen valtatieosuus jää rinnakkaistieksi. Jäälinjärveltä Kiiminkiin valtatie parannetaan nykyisellä paikallaan. Koko tieosuudelle tehdään yksi uusi eritasoliittymä, muut liittymät valtatiellä ovat liikennevalo-ohjattuja. Nopeusrajoitus on liikennevalo-ohjattujen liittymien kohdalla 60 km/h ja muualla 80 km/h.

Vaihtoehto 3. Valtatie parannetaan keskikaiteelliseksi ja 2+2-kaistaiseksi. Korvenkylän ja Jäälinjärven välillä valtatie sijoitetaan vaihtoehdon 2 tavoin uuteen maastokäytävään nykyisen tien länsipuolelle ja syrjään jäävä nykyinen valtatieosuus jää rinnakkaistieksi. Jäälinjärveltä Kiiminkiin valtatie parannetaan nykyisellä paikallaan. Kaikki tieosuuden liittymät tehdään eritasoliittyminä. Nopeusrajoitus on keskeisellä hankealueella 100 km/h.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä Väylävirasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue päättävät, mihin vaihtoehtoon pohjautuen valtatietä 20 ryhdytään parantamaan. Vaihtoehdon valitsemisen jälkeen laaditaan yleissuunnitelma vuoden 2025 aikana.

Sekä YVA että yleissuunnitelma tehdään avoimesti kuntalaisia tiedottaen ja osallistaen. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin yleisötilaisuuksissa ja työpajoissa. Tiedot hankkeen etenemisestä ja tulevista yleisötilaisuuksista kootaan hankkeen www-sivuille: https://vayla.fi/vt-20-korvenkyla-kiiminki.

Yhteyshenkilöt

Hankkeesta vastaava:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, projektipäällikkö Marjo Paavola, p. 0295 038 348, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Yhteysviranomainen:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, ympäristöasiantuntija Maija Schuss, p. 0295 038 216, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kaupunki:
Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, projektipäällikkö Mikko Ukkola, p. 040 5570 891, etunimi.sukunimi@ouka.fi
Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, liikenneinsinööri Minna Koukkula, p. 044 7032 113, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Arvioinnin tekevä konsultti:
Sitowise, projektipäällikkö Matti Romppanen, p. 044 3680 682, etunimi.sukunimi@sitowise.com

Arvioinnin tekevä konsultti:
Sitowise, YVA-menettelyn vastuuhenkilö Sanna Vaalgamaa, p. 040 6324 360, etunimi.sukunimi@sitowise.com

Kuvat

Arvioitavat vaihtoehdot.
Arvioitavat vaihtoehdot.
Lataa

Tietoa julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

vaihde 0295 038 000

https://www.ely-keskus.fi/ely-pohjois-pohjanmaa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan järvien happitilanne heikoin rehevissä ja matalissa järvissä17.4.2024 15:56:53 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus selvitti maalis–huhtikuussa 38 järven happitilannetta. Järvet jäätyivät varhain syksyllä ja pitkä jääpeitteinen kausi näkyi erityisesti matalien ja rehevien järvien happitilanteen heikentymisenä. Syvemmissä järvissä hapen määrä vähenee usein pohjaa kohden, koska eri lämpötilassa olevat kerrokset eivät sekoitu. Pitkä jäätalvi näkyi lievästi myös syvempien järvien happipitoisuuksissa. Kuusamossa järvien jäänpaksuus oli maalis-huhtikuussa keskimäärin 0,8 m, Taivalkoskella 0,7 m ja Pudasjärvellä 0,6 metriä. Oulun ja Rokuan järvissä jään paksuus oli 0,6 m ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosalla 0,5 metriä. Talven aikana ELY-keskuksen on ilmoitettu kalakuolemista Sievin Jyringinjärvellä, Vaalan Syväjärvellä ja Oulun Laholaisojassa.

Kasviplanktonin kevätkukinta värjäsi vettä Oulun edustalla merialueella12.4.2024 15:57:19 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus selvitti Oulun edustan merialueelta Kuivasmereltä Taskisenrannasta tehtyä vesistöhaittailmoitusta. Ilmoituksen mukainen ruskea vesi, haju ja verkkojen limoittuminen johtui todennäköisesti kasviplanktonin kevätkukinnasta. Kasviplanktonlevät voivat lisääntyä massoittain jään alla, kun valon määrä lisääntyy ja ravinteita on riittävästi. Kevätkukinta voi värjätä veden ruskeaksi tai punertavaksi ja sotkea verkkoja. Maalis- ja huhtikuun alun näytteissä vedenlaatu oli talviajalle tyypillinen. Pitkästä jäätalvesta huolimatta happitilanne oli syvemmillä alueilla hyvä. Matalaa ranta-aluetta on kuitenkin paljon ja vedenvaihtuvuudeltaan rajoitetuilla alueilla happitilanne on voinut heikentyä, mikä on voinut aiheuttaa hajuja ja kuplimista avannosta. Voimakkain kasviplanktonin kevätkukinta lienee ajoittunut maalis- ja huhtikuun näytteenottojen väliin. Vesinäytteiden ja vedenlaatutulosten osalta täytyy huomioida, että ne kertovat aina näytteenottohetken tilanteen. Vesist

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye