Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I de österbottniska landskapen föreslås fyra områden anges med betydande översvämningsrisk – samrådet kring förslaget pågår

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten har bedömt riskerna för översvämningar i vattendragen och på grund av högt havsvattenstånd i de österbottniska landskapen. Samrådet om förslaget till områden med översvämningsrisk pågår 15.3.-17.6.2024. Medborgare och intressegrupper önskas ge respons om förslaget.

Illustrationsbild.
Översvämning i Lillkyro vid Kyro älv våren 2013. NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen föreslår att fyra områden anges som områden med betydande översvämningsrisk:

  • Ilmajoki-Seinäjoki (Kyro älv)
  • Ylistaro-Kvevlax (Kyro älv)
  • Laihela-Toby-Runsor (Toby-Laihela å)
  • Lappfjärd (Lappfjärds å)

Utöver områdena med betydande översvämningsrisk har 12 andra områden med översvämningsrisk identifierats. På dessa områden planeras vid behov hur översvämningsriskerna kan förhindras och minskas.

Detta är tredje gången som den preliminära bedömningen av översvämningsrisker görs. En avvikelse från tidigare planeringsperioder är att denna gång föreslås inte Lappo anges som ett område med betydande översvämningsrisk. Detta beror på den nya flödesmodelleringen och de på området tidigare genomförda noggrannare mätningarna av bygghöjder. På basis av dessa uppgifter bedöms översvämningsriskerna vara mindre än vad som tidigare uppskattats. Lappo föreslås bli ett område med översvämningsrisk, vilket innebär att det även i fortsättningen är viktigt att vara förberedd för översvämningar och att sträva efter att minska översvämningsriskerna.

Responsen som fås från medborgare och intressegrupper beaktas i det slutliga förslaget, som lämnas in till Jord- och skogsbruksministeriet, som anger områdena med betydande översvämningsrisk i Finland senast 22.12.2024. Översvämningsgrupper tillsätts i avrinningsområden där det finns områden med betydande översvämningsrisk. Dessutom utarbetas kartor över översvämningshotade områden och översvämningsriskområden som beskriver området dit en översvämning kan sprida sig och vilka verksamheter kan orsakas skada av översvämningarna. Under de följande åren utarbetas också avrinningsvisa planer för hanteringen av översvämningsriskerna. I planerna framförs åtgärderna för att förhindra och minska översvämningsriskerna.

De preliminära bedömningarna av översvämningsriskerna och förslagen till områden med översvämningsrisk i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten finns på webbtjänsten vatten.fi (vesi.fi).

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Suvi Saarniaho-Uitto, puh. 0295 027 926

Gruppchef Sari Yli-Mannila tfn 0295 027 962

Länkar

Om oss

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Andra språk

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

PohjaNeva-projektet aktiverar återställande av torvutvinningsområden (landskapen i Österbotten)15.4.2024 13:53:06 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har startat upp PohjaNeva-projektet i syfte att sätta fart på återställande åtgärder i de österbottniska landskapen inom ramen för Fonden för rättvis omställning (FRO). Med hjälp av FRO-finansiering syftar projektet till att aktivera återställande av torvutvinningsområden och restaurering av vattendrag som belastas av torvutvinning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye