Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Syresituationen har försämrats i insjöarna i de österbottniska landskapen under vintern

Dela

Syresituationen har försämrats i insjöarna i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Framför allt i grunda sjöar orsakas syreproblemen på grund av att sjöarna länge har varit istäckta, vattnen är övergödda och vattenytan sänks i reglerade sjöar på grund av beredskapen för översvämningar. Syrerika snösmältningsvatten förbättrar syreläget i vattendragen, men nattfrosten gör snö- och issmältningen och vattenflödet långsammare.

Illustrations bild.
NTM-centralen i Södra Österbotten

Insjöarnas syrereserver minskar under vinterns lopp, eftersom istäcket isolerar sjön från atmosfären och syreproducerande fotosyntes förekommer knappast alls. Syreförbrukningen fortsätter dock. Övergödning försämrar situationen, eftersom den avsevärt ökar mängden syreförbrukande organisk substans som samlas på vattendragets botten. I de reglerade sjöarna sänks vattenytan på vårvintern så att smältvattnen ska få plats i sjöarna och översvämningarna bli mindre. I grunda sjöar betyder det dock att vattenvolymen minskar avsevärt när vattenytan sänks.

I stora insjöar såsom Lappajärvi och Kuortaneenjärvi finns det rikligt med syre i det övre vattenskiktet under istäcket och syreproblemen begränsas till bottnen av djuphöljorna. Däremot i grundare sjöar sjunker syrehalten utöver i djuphöljorna också i det övre vattenskiktet. Situationen är sämst i grunda och övergödda insjöar och exempelvis i slutna vikar. Exempelvis i de små källsjöarna i Nurmonjoki å har syresituationen försämrats i stor utsträckning såsom även i Räyringinjärvi i Vetil och Evijärvis insjövikar. I Kuorasjärvi har syresituationen i vattenytan senast varit så dålig år 2002. Ytan i de konstgjorda insjöarna har sänkts mer än vanligt på grund av beredskapen för översvämningar, vilket å sin sina ökar risken för syreproblem. Syresituationen i exempelvis Kalajärvi och Kyrkösjärvi har dock ännu varit tämligen god. Nu förekommer syreproblem också i tämligen naturliga sjöar såsom Salamajärvi i Perho.

Syrebristen orsakar intern belastning, dvs. fosfor frigörs ur bottensedimentet och löses upp i vattnet. De synligaste resultaten är dock fiskdöd. NTM-centralen har fått meddelande om fiskdöd i Kortesjärvi i Kauhava och Kuotesjärvi i Alavus. Bland fiskarterna kräver laxfisk såsom sik, öring och siklöja mest syre. De uthålligaste arterna är mörtbesläktade fiskarter.

Syreproblem kan förekomma utöver i sjöarna också i grunda, tillslutna havsvikar och i flador. Syrebrist kan också förekomma i långsamt strömmande eller i vattenfattiga diken och åar som belastas av avloppsvatten. Arter som trivs i strömmande vatten är särskilt känsliga när syret minskar, eftersom de har anpassat sig till syrerika förhållanden.

Nyckelord

Kontakter

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Jukka Pakkala, tfn 0295 027 893
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948
Vattenhushållningsexpert Mika Tolonen, tfn 0295 027 949

Om oss

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Andra språk

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

PohjaNeva-projektet aktiverar återställande av torvutvinningsområden (landskapen i Österbotten)15.4.2024 13:53:06 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har startat upp PohjaNeva-projektet i syfte att sätta fart på återställande åtgärder i de österbottniska landskapen inom ramen för Fonden för rättvis omställning (FRO). Med hjälp av FRO-finansiering syftar projektet till att aktivera återställande av torvutvinningsområden och restaurering av vattendrag som belastas av torvutvinning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye