Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varha överlåter sina lokaler till sina samaberbetspartner – befintlig praxis tillämpas till slutet av 2024

Dela

Egentliga Finlands välfärdsområde utarbetar en plan för överlåtelse av lokaler och för praktiska verksamhetsprinciper under våren 2024. Välfärdsområdesstyrelsen godkände principerna för överlåtandet av lokaler vid sitt möte 27.2.2024.

Två lila grafiska element som liknar hjärtan eller V-bokstäver mot mörk bakgrund.

- Resultatet av arbetet är en enhetlig modell för överlåtande av lokaler samt riktlinjer för hur organisationer, informella verksamhetsgrupper och kommuner i framtiden ska kunna reservera och använda Varhas lokaler i hela Egentliga Finland, säger Karoliina Luukkainen, ledande sakkunnig vid enheten för främjande av välfärd och hälsa.

Målet är att även i fortsättningen kunna hyra ut lokaler till företag. Praxis gällande det här utreds för närvarande.

Planen utarbetas i samarbete med serviceproduktionen och fastighetsservicen. Helheten koordineras av Varhas enhet för främjande av välfärd och hälsa.

Principer för överlåtelse av lokaler:

1. Varha kan överlåta lokaler för organisationers, informella verksamhetsgruppers och kommuners användning, då användarens verksamhet stöder Varhas målsättningar och uppgift att främja välfärd och hälsa.

2. Överlåtandet av lokalernas nyttjanderätt är en form av organisationssamarbete och bidrag och ett sätt att säkerställa organisationernas verksamhetsförutsättningar.

3. Det tas inte ut någon ersättning av organisationerna för användningen av lokalerna. Det tas ut en ersättning av kommunerna för användningen av lokalerna.

4. Överlåtandet av lokalerna får inte medföra välfärdsområdet betydande extra kostnader.

5. Sådana av välfärdsområdets lokaler, där utomstående personers tillträde annars begränsas, ska inte överlåtas för utomstående aktörers användning utan en välmotiverad orsak.

6. Enheten för främjande av välfärd och hälsa koordinerar den här beskrivna helheten för överlåtandet av lokaler och samarbetar med serviceproduktionen och lokaltjänsterna.

7. Lokalerna kan även hyras ut till andra aktörer i ringa grad.

Befintlig praxis gäller

Hittills har Varhas samarbetspartner i regel fått använda samma lokaler och fasta turer som innan välfärdsområdet inledde sin verksamhet. Detta mål har till stor del uppnåtts, även om vissa ändringar har varit nödvändiga.

Innan Varhas principer och riktlinjer genomförs fortsätter överlåtandet av lokaler som tidigare, det vill säga befintliga principer och bokningar gäller, med några få undantag. I princip kan dock nya aktörer få tillgång till lokalerna först efter att Varhas principer har färdigställts.

Att själv söka och boka lokaler en väsentlig del av lösningen

Förfrågningar och bokning av lokaler kräver för närvarande mycket tid av social- och hälsovårdspersonalen. Detta är inte ändamålsenligt, eftersom personalen måste kunna fokusera på vård- och omsorgsarbetet. Välfärdsområdet förbereder sig för att införa ett system med vilket Varhas samarbetspartner själva kan söka och boka välfärdsområdets lokaler. För närvarande används ett system som endast innehåller lokaler belägna inom Åbo stadsområde.

Syftet är att införa ett användarvänligt system i vilket man kan registrera alla de lokaler som kan överlåtas för användning av samarbetspartner. De praktiska principerna och instruktionerna för överlåtande av Varhas lokaler samt bokningssystemet färdigställs för användning senast 1.1.2025.

www.varha.fi/hyte

Nyckelord

Kontakter

Egentliga Finlands välfärdsområde

”Vi tryggar, vi botar, vi räddar – välfärd tillsammans, varje dag.”
Egentliga Finlands välfärdsområde ordnar invånarnas social- och hälsovårdstjänster samt räddningstjänster. Vår webbplats är varha.fi

Andra språk

Följ Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye