Tuomioistuinvirasto

Domstolsverkets direktion byts ut

Dela

Domstolsverkets direktion byts ut och mandatperioden för den nya direktionen börjar 4.4.2024. Statsrådet tillsatte i dag direktionen för följande femårsperiod.

Tuomioistuinvirasto

Direktionen med åtta ledamöter utövar den högsta beslutanderätten vid Domstolsverket. Överdirektören svarar för ämbetsverkets praktiska verksamhet.

Direktionen har en betydande roll i styrningen och utvecklingen av hela domstolsväsendets verksamhet. Den beslutar bland annat om fördelningen av anslag mellan domstolarna i enlighet med statsbudgeten samt om de budgetförslag för domstolsväsendet som ska lämnas till justitieministeriet.

Direktionens ledamöter under mandatperioden 4.4.2024-3.4.2029 är:

justitierådet Mika Ilveskero, högsta domstolen,

som hans ersättare justitierådet Kirsti Uusitalo, högsta domstolen,

justitierådet Emil Waris, högsta förvaltningsdomstolen,

som hans ersättare justitierådet Mika Seppälä, högsta förvaltningsdomstolen,

hovrättspresident Antti Savela, Östra Finlands hovrätt,

som hans ersättare hovrättspresident Asko Välimaa, Helsingfors hovrätt,

tingsdomare Kristina Oinonen, Kymmenedalens tingsrätt,

som hennens ersättare tingsdomare Samuli Sillanpää, Egentliga Finlands tingsrätt,

överdomare Ann-Mari Pitkäranta, Helsingfors förvaltningsdomstol,

som hennes ersättare överdomare Riikka Mäki, Vasa förvaltningsdomstol,

marknadsrättsdomare Markus Mattila, marknadsdomstolen,

som hans ersättare försäkringsrättslagman Aija Peltola, försäkringsdomstolen,

förvaltningssekreterare Sirpa Saviniemi, Birkalands tingsrätt,

som hennes ersättare förvaltningssekretare Marja Häkkinen, Päijänne-Tavastlands och

vicehärdshövding Juhani Jokinen,

som hans ersättare vicehäradshövding Juhani Toukola.

Nyckelord

Kontakter

Sekreteraren för Domstolsverkets direktion, chef Anu Koivuluoma, tfn 029 565 0525 , fornamn.efternamn@oikeus.fi

Domstolsverket

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Andra språk

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye