Varsinais-Suomen ELY-keskus

Trafikarrangemangen på Rävsundsbron har påverkat bron som väntat

Dela

Brons mätdata har undersökts efter att de nya trafikarrangemangen togs i bruk. Trafikarrangemangen har påverkat bron på förväntat sätt. Utifrån resultaten har nivån på brons böjningar minskat och spänningarna i stålkonstruktionerna har sjunkit vid största delen av mätpunkterna. Trafikarrangemangen har förtydligats med nya vägmärken i S:t Karinsändan förra veckan, men på utifrån observationerna kör fortfarande personbilar till väntfältet för tung trafik. NTM-centralen har ännu utrett andra alternativ för att förtydliga trafikarrangemangen.

De största rörelserna på bron beror på situationer där två tunga fordon möts på bron i körfält bredvid varandra. Målet med trafikarrangemanget som baserar sig på att den tunga trafiken är enkelriktad har varit att förhindra att tunga fordon möts på bron i syfte att minska belastningen på bron. Brons mätdata har undersökts efter att de nya trafikarrangemangen togs i bruk. I jämförelsen av de erhållna resultaten med motsvarande mätperiod innan trafikarrangemangen infördes har man kunnat konstatera att nivån på de största böjningarna som uppmätts på bron har minskat med cirka 20 procent. Dessutom har det inte uppstått några enstaka stora böjningar sedan trafikarrangemangen inleddes. Även spänningarna i brons stålkonstruktioner har minskat vid största delen av mätpunkterna. Trafikarrangemangen har påverkat på förväntat sätt.

Tilläggsåtgärder för att förtydliga trafikarrangemangen

Väganvändarna har haft svårigheter att köra enligt trafikarrangemangen i S:t Karinsändan. Vägtrafikanterna har önskat att trafikarrangemangen förtydligas eftersom de inte förstod trafikmärkena för trafikarrangemangen.

Vägmarkeringar har målats på vägen för ett par veckor sedan och det har bidragit till att förtydliga situationen. Vägmarkeringarna slits dock snabbt bort under dubbdäcken och permanenta markeringar kan göras först senare på våren. Vägmarkeringarna har redan bleknat, så de kommer att förnyas ännu före påsken. Sannolikt måste de förnyas flera gånger innan permanenta markeringar kan göras.

Förra veckan lades nya vägmärken till i S:t Karinsändan för att förtydliga trafikarrangemangen. De nya vägmärkena läggs till i början av väntfältet för den tunga trafiken i det räcke som fungerar som trafikdelare. I ändan av räcket har man lagt till en tilläggsskylt med kännetecken för personbil, buss och paketbil samt en pil som visar hur man kör i rätt riktning. Dessutom har man med en tilläggsskylt separat markerat ut att det ovan nämnda inte gäller fordon som väger över 20 ton. Enlig iakttagelser har personbilar fortfarande kört in på väntfältet för tung trafik trots de nya vägmärkena.

NTM-centralen har utrett om det ännu finns andra möjligheter att förtydliga trafikarrangemangen.

I S:t Karinsändan kommer man att lägga till en ny tydligare förhandsinformationstavla med symboler som visar till vilken fil personbilar, bussar och långtradare ska köra. Leveranstiden för skylten är några veckor.

Dessutom har polisen ombetts öka trafikövervakningen på Skärgårdsvägen.

Beredskap inför påsktrafiken 

Beroende på vädret startar ofta sommarens stugsäsong på påsken. I år har våren ännu inte kommit särskilt långt på påsken. Detta torde minska antalet stugägare som åker ut i skärgården. Under de senaste åren har man också observerat att säsongernas utfartstrafik fördelas på flera dagar efter att färjeförbindelserna förbättrats. För dem som åker till skärgårdens färjor och förbindelsefartyg med fortsatta förbindelser lönar det sig ändå att reservera tillräckligt med restid och förbereda sig på förseningar på Skärgårdsvägen.

Väganvändarna bör också beakta att det finns fler trafikanter på Skärgårdsvägen som inte känner till trafikarrangemangen på Rävsundsbron sedan tidigare. Väganvändarna förväntas vara uppmärksamma och samspela med andra trafikanter. På Skärgårdsvägen har man observerat fortkörning, körning mot rött ljus samt plötsliga inbromsningar i början av trafikarrangemangen. Var och en kan öka trafiksäkerheten och trafikens smidighet genom att följa trafikreglerna och hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till fordonet framför. 

Om en personbil av misstag kör till körfältet för tung trafik, följs trafikljusen för den tunga trafiken och man återvänder enligt dem till Skärgårdsvägen.

Du kan bekanta dig närmare med trafikarrangemangen med hjälp av en illustrationsvideo:  

För att se det här innehållet från www.youtube.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Mer information: NTM-centralen i Egentliga Finland, kontakt via Trafikens kundservice, tfn 0295 020600

Nyckelord

Andra språk

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Mökköisten sillan uusiminen alkaa Loimaalla – liikenne kiertoreitille töiden ajaksi8.4.2024 14:55:05 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Mökköisten sillan uusimistyöt Loimaalla maantiellä 12603 (Auvaistentie). Työt alkavat valmistelevilla töillä tällä viikolla ja sillan purkutyöt käynnistyvät ensi viikolla (vk 16). Siltatöiden ajaksi joudutaan liikenne ohjaamaan kiertoreitille. Liikenne sillalla katkaistaan maanantaina 15.4.2024 klo 11. Siltatyöt valmistuvat lokakuun 2024 loppuun mennessä.

Siltojen korjaus- ja uusimistöitä Porissa, Huittisissa ja Kokemäellä – liikenne kiertoreitille Pyölän sillan uusimisen ajaksi1.4.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Pyölän sillan uusimistyöt Huittisissa maantiellä 12823 (Räikänmaantie) pääsiäisen jälkeen viikolla (viikko 14). Siltatöiden ajaksi joudutaan liikenne ohjaamaan kiertoreitille. Lisäksi viikolla 15 aloitetaan sillan peruskorjaustyöt Kokemäellä maantiellä 12804 sijaitsevalla Sonnilanjoen sillalla (Risteentie) ja viikolla 16 maantiellä 2560 (Noormarkuntie) sijaitsevalla Myrrän sillalla. Molemmissa sillankorjauskohteissa ajoneuvoliikenne kavennetaan yhdelle ajokaistalle. Työnaikaisilla liikennejärjestelyillä pyritään minimoimaan liikennehaittoja. Siltatyöt valmistuvat syyskuun 2024 loppuun mennessä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye