Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Tjällossningen på landsvägarna i de österbottniska landskapen blir normal enligt prognoserna (landskapen i Österbotten)

Dela

Tjällossningsprognosen utlovar sedvanligt menföre i de österbottniska landskapen. Prognosen grundar sig på den meteorologiska informationen för den gångna vintern. Vädret under de kommande veckorna påverkar avsevärt i vilken riktning prognosen utvecklas och hur den slår in.

Tjällossningen
Längs grusvägarna har man börjat sätta upp trafikmärken som varnar för menföre. Vägspecifika viktbegränsningar på grund av tjällossning är att vänta åtminstone i liten utsträckning.

Vintern började tidigt och enhetliga köldperioder har gjort att vägkonstruktionerna har frusit djupare ner jämfört med föregående vintrar. Detta har avspeglats på landsvägarna genom ställvis kraftigare tjälbildning jämfört med en vanlig vinter. Väganvändaren upplever tjälbildningen som överraskande studsar, kast och sprickor i grusvägar och belagda vägar. Tjälskador i vägarna beror på vattnet som har frusit i vägkonstruktionerna.

När det gäller skötseln av menföre på grusvägarna har vintern varit lätt på vägarna i vårt område, eftersom de varma perioderna har varit korta och grusvägarnas ytor har hållits frusna. Det har snöat mycket i vinter, vilket har sysselsatt plogfordonen mer än under de senaste årens genomsnittliga vintrar.

- Tack vare vädret har området de senaste två vårarna huvudsakligen besparats från betydande trafikolägenheter på grund av menföre. Endast några tiotal kilometer väg har viktbegränsats på grund av menföre. Under ett dåligt menföresår har man varit tvungen att förse över 100 km väg med viktbegränsningar. Även i vår hoppas vi på soligt och torrt väder, vilket underlättar menförestiden på vägarna, berättar väghållningsexpert Ville-Petteri Luomanen.

Menförestiden utmanar väghållningen

Vägarna tinar upp med början från kustområdet och framskrider stegvis mot inlandet. Först smälter ytorna på grusvägarna, vilket kan göra grusvägens yta gyttjig och hal. Detta fenomen kallas ytmenföre. Allt eftersom våren framskrider kan vattnet som frusit djupare ner i vägkonstruktionen orsaka tjällossning i vägstommen, vilket skapar problem framför allt för den tunga trafiken. Därför är det bäst att tyngre transporter körs antingen före eller efter tjällossningen.

Om menföresläget tilltar och blir besvärligt på grusvägen och vägens trafikerbarhet riskeras, kan spridning av krossgrus och lätt sladdning av vägen fungera som korrigerande åtgärder. Om menföret inte kan hanteras med dessa åtgärder, förses vägen som sista åtgärd med viktbegränsning, som hindrar omfattande skador på vägen.

Längs grusvägarna har man börjat sätta upp trafikmärken som varnar för menföre. Vägspecifika viktbegränsningar på grund av tjällossning är att vänta åtminstone i liten utsträckning. Även i det belagda vägnätet kan man bli tvungen att införa viktbegränsningar på vägar med mindre trafik, vilka inte är grundligt byggda.

På viktbegränsade vägar tillåts dock viss trafik som överskrider begränsningarna, vilka är bland annat utrycknings- och vägunderhållsfordon, bussar i linjetrafik, transporter inom livsmedelsproduktion, hushållsavfallstransporter, energiförsörjningstransporter, butikbilstrafik och affärernas dagligvarutransporter.

Den lokala NTM-centralen beviljar undantagslov för viktbegränsade landsvägar, mer information: Undantagslov för landsvägar under menförestid

Väganvändarna måste iaktta försiktighet på våta grusvägar. Meddela om trafikfarliga problem direkt till Vägtrafikcentralens Vägtrafikantlinje på nummer 0200 2100 (24/7).

Responskanalen som sköts av Trafikens kundservice är den primära responskanalen i frågor som gäller vägens skick.

Kontakter

Bilder

Tjällossningen
Längs grusvägarna har man börjat sätta upp trafikmärken som varnar för menföre. Vägspecifika viktbegränsningar på grund av tjällossning är att vänta åtminstone i liten utsträckning.
Ladda ned bild

Länkar

Om oss

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Andra språk

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

PohjaNeva-projektet aktiverar återställande av torvutvinningsområden (landskapen i Österbotten)15.4.2024 13:53:06 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har startat upp PohjaNeva-projektet i syfte att sätta fart på återställande åtgärder i de österbottniska landskapen inom ramen för Fonden för rättvis omställning (FRO). Med hjälp av FRO-finansiering syftar projektet till att aktivera återställande av torvutvinningsområden och restaurering av vattendrag som belastas av torvutvinning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye