Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Nästan 1 500 registreringsansökningar från tjänsteproducenter inom social- och hälsovården har behandlats

Dela

Nu har nästan 1 500 ansökningar till det nya tjänsteproducentregistret för social- och hälsovården Soteri avgjorts. Antalet ansökningar som väntar på behandling är fortfarande högt, cirka 3 400, men ökningen är på väg att avta.

Läkaren, sjuksjöterskan och patienten pratar med varandra.
Illustration. Freepik.

Det är ännu inte möjligt att precisera behandlingstiden för en enskild ansökan, eftersom sju olika ämbetsverk behandlar ansökningar om registrering, Valvira och därtill sex regionförvaltningsverk. För närvarande är behandlingshastigheten i genomsnitt några hundra ansökningar per vecka.

”Det har arbetats hårt för att åtgärda situationen, och arbetet fortsätter med högsta möjliga prioritet. Över 30 personer har överförts från andra uppgifter till Soteri-relaterat arbete, korrigeringar görs fortfarande i registrets e-tjänst, anvisningar för kunder har förtydligats och kommunikation har genomförts effektiviserat. Dessutom har det nära samarbetet med de föreningar och förbund som representerar tjänsteproducenter varit ytterst viktigt. Läget håller på att bli bättre, men är fortfarande svårt för de tjänsteproducenter som väntar på att deras ansökan ska behandlas”, konstaterar överdirektör Markus Henriksson.

Registreringen av tjänsteproducenter och Soteri-registret baserar sig på lagen om tillsynen över social- och hälsovården som trädde i kraft i början av 2024. Den nya lagen har också förändrat situationen särskilt för ensamföretagare. Tidigare fick de börja sin verksamhet enbart med en anmälan till regionförvaltningsverket. Nu måste de vänta tills myndigheterna har fattat ett positivt beslut om registrering innan verksamheten inleds. Lagen medförde betydande förändringar och flera nya steg också i myndigheternas behandlingsprocess.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Information om publicerare

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Valvira
PB 43
00521 Helsingfors

valvira.fi

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Vid bedömningen av tillfälliga socialarbetares yrkesfärdigheter prioriteras klientsäkerhet17.7.2024 10:32:18 EEST | Tiedote

Riksdagens biträdande justitieombudsman har gett ett avgörande som gäller rätten att arbeta som tillfälliga socialarbetare för de studerande som studerar vid det öppna universitetet. Enligt avgörandet får även en person som avlagt ämnesstudierna i socialt arbete vid det öppna universitetet och som annars uppfyller förutsättningarna i lagen för arbetet som tillfällig socialarbetare arbeta som tillfällig socialarbetare.

Valvira meddelar ett föreläggande: Tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård ska höjas till den lagstadgade nivån21.3.2024 09:25:02 EET | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ålägger fjorton välfärdsområden och HUS-sammanslutningen att göra tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård förenlig med lagen senast den 31 mars 2025. De ska ge Valvira en redogörelse för åtgärderna och uppdaterade uppgifter om uppföljningen av tillgången till vård senast den 16 april 2025.

Åtgärdandet av anhopningen av ansökningar för registrering av tjänsteproducenter inom social- och hälsovården fortsätter29.2.2024 16:31:37 EET | Tiedote

Ansökningar om registrering av tjänsteproducenter inom social- och hälsovården i det nya Soteri-registret inkommer fortfarande i stora mängder och det kommer att ta länge att behandla dem. Sammanlagt har över 600 ansökningar behandlats, men antalet ansökningar i kö har ökat ytterligare. För närvarande väntar cirka 2950 ansökningar på behandling. Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma register över tjänsteproducenter Soteri har varit i bruk i två månader.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye