Suomen Punainen Risti SPR

Finlands Röda Kors hjälper människor som lider av köldvågen i Mongoliet

Dela

Finlands Röda Kors allokerar 225 000 euro ur katastroffonden till internationella Röda Korsets biståndsoperation, genom vilken man hjälper människor i Mongoliet som på grund av kölden har förlorat sin utkomst.

Mongoliet drabbas av den strängaste köldvågen på nästan 50 år och till följd av den har tusentals människor förlorat sin utkomst. Mongoliets Röda Kors erbjuder med stöd av Finlands Röda Kors kontant- och materialhjälp samt psykiskt stöd till människor som lider av köldvågens inverkningar. Foto: Mongoliets Röda Kors
Mongoliet drabbas av den strängaste köldvågen på nästan 50 år och till följd av den har tusentals människor förlorat sin utkomst. Mongoliets Röda Kors erbjuder med stöd av Finlands Röda Kors kontant- och materialhjälp samt psykiskt stöd till människor som lider av köldvågens inverkningar. Foto: Mongoliets Röda Kors

Nomaderna i Mongoliet lider i vinter av en synnerligen sträng köldvåg, som benämns dzud. Det är fråga om ett återkommande väderfenomen, som förhindrar betesgång och förorsakar boskapens massdöd. Förhållandena den här vintern är de svåraste på nästan 50 år: 76 procent av landet är täckt av is eller snö som förhindrar betesgång och 7 procent av hela landets boskap har dött. Uppskattningsvis är det 186 000 nomadfamiljer, det vill säga 75 procent av nomadfamiljerna som direkt eller indirekt lider av inverkningarna av dzud.

Ur katastroffonden styrs pengar för att stödja lokal hjälp som erbjuds av Röda Korset i Mongoliet. I internationella Röda Korsets biståndsoperation hjälper man 10 000 nomadfamiljer, som har drabbats mest av köldens inverkningar. Med finansieringen ur katastroffonden förbättrar man bland annat matsäkerheten genom att öka kontant- och materialhjälpen, som innehåller till exempel djurskötselförpackningar och vinterskydd för boskap. Dessutom stöder man diversifiering av näringsgrenarna.

– Mongoliets Röda Kors har hjälpt människor som lider av kölden lokalt ända sedan november. Förhållandena är emellertid så svåra att det behövs mera hjälp i området. De mest utsatta är människor som förlorat sin utkomst, ensamförsörjande, gravida kvinnor, äldre samt familjer med många barn, säger planeraren för Finlands Röda Kors internationella bistånd Sari Autio.

Psykiskt stöd till dem som förlorat sin utkomst

För många som bor i Mongoliets perifera områden är boskapsskötsel den enda näringsgrenen. Att förlora sin utkomst innebär förutom försämrad matsäkerhet också psykiska utmaningar.

– De som har förlorat sin utkomst känner ångest och rädsla för framtiden. Många oroar sig för hur de ska klara av att ta hand om sina barn. Mongoliets Röda Kors erbjuder psykiskt stöd till dem som lider av inverkningarna av kölden, berättar Autio.

Finlands Röda Kors styr finansieringen till internationella Röda Korsets biståndsoperation. Finlands Röda Kors regionala biståndsarbetare för beredskap deltar i uppföljning och monitorering av operationen.

Ytterligare uppgifter

Planerare för internationellt bistånd Sari Autio, 040 503 0344

Kommunikationssakkunnig Viivi Kairala, 040 664 3236

Bilder

Mongoliet drabbas av den strängaste köldvågen på nästan 50 år och till följd av den har tusentals människor förlorat sin utkomst. Mongoliets Röda Kors erbjuder med stöd av Finlands Röda Kors kontant- och materialhjälp samt psykiskt stöd till människor som lider av köldvågens inverkningar. Foto: Mongoliets Röda Kors
Mongoliet drabbas av den strängaste köldvågen på nästan 50 år och till följd av den har tusentals människor förlorat sin utkomst. Mongoliets Röda Kors erbjuder med stöd av Finlands Röda Kors kontant- och materialhjälp samt psykiskt stöd till människor som lider av köldvågens inverkningar. Foto: Mongoliets Röda Kors
Ladda ned bild

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

Andra språk

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye