Helsingfors universitet

Helsingfors universitet var de sökandes förstahandsval i den gemensamma ansökan

Dela

Fler än 31 000 personer sökte till kandidat- och magisterprogrammen. Sett till antalet förstahandssökande var Helsingfors universitet Finlands populäraste universitet. Juridik, medicin och psykologi var återigen de populäraste ansökningsmålen vid Helsingfors universitet.

Studenter vid Helsingfors universitet
Veikko Somerpuro Helsingfors universitet

I den gemensamma ansökan till högskolorna sökte 31 274 personer till Helsingfors universitet. Det finns 4 200 lediga studieplatser vid sammanlagt 62 kandidat- och magisterprogram.

Av de sökande hade 18 158 uppgett ett kandidat- eller magisterprogram vid Helsingfors universitet som sitt förstahandsval. Sett till antalet förstahandssökande var Helsingfors universitet Finlands populäraste universitet.

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (undervisning på finska i Helsingfors) var det populäraste kandidatprogrammet (4 062 sökande). På andra plats kom utbildningsprogrammet i medicin (3 632) och på tredje plats kandidatprogrammet i psykologi (3 101). Sammanlagt sökte 28 930 personer till kandidatprogrammen.

Antalet sökande ökade mest i kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation (1 802 sökande, en ökning på 51 procent jämfört med 2023) och kandidatprogrammet för samhälle i förändring (1 461 sökande, en ökning på 37 procent jämfört med 2023). Ökningen beror till en del på ett nytt urvalsprovssamarbete inom det samhällsvetenskapliga området som inletts 2024. Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi ökade också i popularitet. Programmet hade 153 sökande, en ökning på 28 procent från år 2023.

Populärast bland magisterprogrammen var magisterprogrammet för utveckling av hälsovården (658). Det näst populäraste var utbildningsprogrammet för provisorexamen med 297 sökande och det tredje var magisterprogrammet i psykologi med 231 sökande. Det totala antalet sökande var 2 459.

Det nya kandidatprogrammet i tillämpad psykologi är ett alternativ för dem som vill studera psykologi

Hösten 2024 startar det nya kandidatprogrammet i tillämpad psykologi. Till programmet antas 80 studenter. Programmet hade 1 154 sökande.

Psykologi hör till de populäraste ämnena, också inom den öppna universitetsundervisningen. Idag arbetar nästan alla utexaminerade psykologer som kliniska psykologer inom hälso- och sjukvården. De som utexamineras från kandidatprogrammet i tillämpad psykologi kommer att arbeta som experter och utvecklare vid företag och organisationer. Programmet ger inte behörighet som psykolog.

−I arbetslivet behövs alltmer psykologisk expertis. Det har varit fint att få utforma ett nytt utbildningsprogram i psykologi utifrån företags och organisationers behov. Det krävs gedigen psykologisk kunskap till exempel för att få arbetet inom team och projekt att löpa effektivt, säger Teemu Rinne som är ledare för det nya utbildningsprogrammet.

Öppna leden är ett alternativt sätt att bli antagen

Till kandidatprogrammen går det att söka också i universitetens gemensamma antagning via öppna universitetsleden. Öppna universitetsleden var populärast hos dem som sökte till kandidatprogrammet i datavetenskap (59 sökande). Näst mest sökande i öppna leden hade utbildningsprogrammet för rättsnotarie (29). Inom det pedagogiska området ingår öppna leden i den gemensamma ansökan. Antalet sökande var 178.

Antagningsprocessen

Ungefär hälften av de sökande som antas till kandidatprogrammen väljs på basis av studentexamensbetyget. De får sitt antagningsbesked i tjänsten Studieinfo.fi, i regel före ansökningsmålens urvalsprov men senast 27.5.2024.

Urvalsproven ordnas i maj–juni. De som blivit antagna på basis av urvalsprovet får sitt antagningsbesked senast 4.7.2024 i Studieinfo.fi.

I magisterantagningen väljs studenter med lämplig högskoleexamen direkt till studier för högre högskoleexamen. Antagningen baserar sig i regel på de ansökningsdokument som den sökande lämnar in. Alla resultat i magisterantagningen publiceras senast 4.7.2024.

Antalet sökande och nybörjarplatser enligt ansökningsmål publiceras på universitetets webbplats torsdag 28.3.2024

En mer ingående statistik över könsfördelningen, språkfördelningen, antalet förstagångssökande och antalet förstahandssökande i de olika utbildningarna sammanställs nästa vecka och publiceras på samma webbsida.

Information om hur ansökan går vidare

Kontakter

Anna-Liisa Kuusela, chef vid Studentantagningstjänster, anna-liisa.kuusela@helsinki.fi, tfn 0294126624

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet grundat 1640. Vår akademiska gemenskap består av 40 000 studerande, forskare och medarbetare. "Med vetenskapens kraft för världens bästa" sammanfattar vårt gemensamma arbete vid campusen i Helsingfors, universitetscentrumen i Lahtis, S:t Michel och Seinäjoki samt vid våra sex forskningsstationer runtom i Finland samt i Kenya. 

Följ Helsingfors universitet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingfors universitet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye