Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Inventeringen av fostrans- och utbildningssektorns ICT-utrustning har slutförts

Dela

Inventeringen av ICT-utrustning som tillhör fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad och tilläggsutredningarna har slutförts. Av sektorns 131 144 ICT-apparater inventerades 127 033 (97 procent) i ICT-utrustningsregistret.

Fostrans- och utbildningssektorns ICT-utrustning inventeras en gång om året. Den inventerade utrustningen består av datorer, bildskärmar, projektorer och kringutrustning. I inventeringsprocessen i tre steg inventeras utrustningen i sektorns ICT-utrustningsregister. Utrustning som inte inventeras under inventeringsperioden blir föremål för en särskild utredning. Av sektorns ICT-apparater har personalen tillgång till cirka 10 000 apparater och resten används av de lärande.
 
”Inventeringsprocessen är enorm. Sektorn har verksamhet på över 600 adresser och inventeringar görs bland annat i fler än 300 daghem och 100 skolor. Tidigare gjordes inventeringar decentraliserat och manuellt. Under de senaste åren har en elektronisk inventering av apparater som är anslutna till nätverket och en enhetlig databas med rapporteringsverktyg byggts upp till stöd för processen. Det rör sig om betydande förbättringar som inte endast möjliggör automatisering, utan även uppföljning i realtid och på sektornivå av hur inventeringen framskrider”, konstaterar sektorchef Satu Järvenkallas. 
 
Utanför inventeringen år 2023 och tilläggsutredningen i början av år 2024 föll tre procent av ICT-apparatbeståndet. Det finns till exempel apparater som är under reparation eller som väntar på att kasseras. 

”Mycket arbete har lagts ner vid sektorn för att grundligt utreda frågan. Det behövs emellertid ytterligare utveckling för att uppgifterna om sektorns ICT-apparater snabbt och heltäckande ska kunna uppdateras i registret.”
 
Nästa inventeringsprocess startar på hösten 2024. 

”Vi utvecklar sektorns inventeringsprocess varje år så att den är så ändamålsenlig som möjligt för enheterna och inte tar orimligt mycket tid från det grundläggande arbetet. Jag vill passa på att tacka fostrans- och utbildningssektorns personal för deras arbete. Tack vare det är inventeringen nu så aktuell som möjligt”, säger Järvenkallas.

För mer information:
Satu Järvenkallas, tfn 09 310 86 200

Nyckelord

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 23.4.202419.4.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 23. huhtikuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa seuraavat tilahankkeet: päätös päiväkodin perustamisesta Pitäjänmäen peruspiiriin osoitteeseen Kutomokuja 3 päätös leikkipuisto Nuolen korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksestä Pitäjänmäkeen osoitteeseen Nuolitie 5 päätös leikkipuisto Munkin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksestä Munkkiniemeen osoitteeseen Perustie 38 päätös Töölön ala-asteen perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä lausunto Jätkäsaareen Melkinlaiturin alueelle toteutettavan peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta, päätös päiväkodin perustamisesta lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Mellunkylään osoitteeseen Sakara 3 varhaiskasvatukselle toteutettavan väistö- ja lisätilapaviljongin hankesuunnitelmasta lausunto kaupunkiympä

Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 9.4.20249.4.2024 17:43:23 EEST | Tiedote

Lautakunnan tiistaina 9. huhtikuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokouksessa tarveselvityksen hyväksymisestä sekä antoi lausunnon Jätkäsaaren peruskoulun ja päiväkotikokonaisuus Fregatti-Livornonkadun esiopetuksen lisätilan hankesuunnitelmasta osoitteeseen Saukonpaadenranta 2. Kaupunkiympäristön toimialan saaman erillisen selvityksen perusteella tilat ovat oppimistilaksi soveltuvia, eivätkä edellytä tilojen käyttäjältä erillisiä säteilysuojautumistoimenpiteitä. Säteilyturvakeskus on esitellyt tilojen käyttöturvallisuutta kasvatus- ja koulutuslautakunnalle 26.3.2024. Esiopetuksen ulkoilu ja koulun välitunnit tullaan pitämään läheisissä puistoissa. Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamisell

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 9.4.20245.4.2024 09:24:34 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 9. huhtikuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa seuraavat tilahankkeet: päätös tarveselvityksen hyväksymisestä sekä lausunto Jätkäsaaren peruskoulun ja päiväkotikokonaisuus Fregatti-Livornonkadun esiopetuksen lisätilan hankesuunnitelmasta osoitteeseen Saukonpaadenranta 2 päätös varhaiskasvatukselle Mellunkylään osoitteeseen Sakara 3 toteutettavan väistö- ja lisätilapaviljongin tarveselvityksestä päätös päiväkodin perustamisesta Pitäjänmäen peruspiiriin osoitteeseen Kutomokuja 3 päätös Oulunkylän peruspiirissä sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Päiväkummun toiminnan lakkauttamisesta päätös Malmin peruspiirissä sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Bystuganin toiminnan lakkauttamisesta lausunto koulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Vuosaareen osoitteeseen Heteniityntie 4 Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaist

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye