Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Den nya restaureringsguiden erbjuder lösningar för restaurering av kustens småvatten

Dela

Restaureringen av småvatten längs Finlands kustområden har fått ett värdefullt verktyg, när NTM-centralen i Södra Österbotten publicerade den nya restaureringsguiden som gjordes i samarbete med intressenter. Guiden fokuserar på restaurering av flador, glo-flador och glon, samt deras utloppsbäckar. Dessa är alla utrotningshotade naturtyper. Muddringar, övergödning, klimatförändring, samt invasiva arter hotar dom. Denna guide är en del av det större HELMI-livsmiljöprogrammet, vars mål är att säkra och stärka naturens mångfald genom att återställa olika livsmiljöer.

En tidigare muddrad kanal, som är återställd år 2022 (Hålörarna, Larsmo).
En tidigare muddrad kanal, som är återställd år 2022 (Hålörarna, Larsmo). Ralf Wistbacka

Guiden ger detaljerade anvisningar och rekommendationer för att välja restaureringsobjekt och -åtgärder, planera restaureringar, utföra terrängkartläggningar, genomföra restaureringar och uppfölja dem. Den innehåller också information om finansieringsmöjligheter för restaureringsarbeten och vägledande lagstiftning, såsom vattenlagen och naturskyddslagen. Olika restaureringsåtgärder inkluderar till exempel att återställa tidigare utgrävda trösklar i flador, att återställa utgrävda kanaler till mera naturenliga, att slå vattenväxter i bäckar vid glon, samt att stenlägga miljöerna runt vägtrummor, som är kopplade till bäckar för att underlätta fiskvandring.

"Restaureringen av kustens småvatten är en kritisk åtgärd mot mera naturenliga småvatten längs kusten och bevarandet av deras mångfald på ekosystem- och artnivå," säger Leena Nikolajev-Wikström, naturskyddsexpert vid NTM-centralen i Södra Österbotten. "Denna guide riktar sig till alla yrkesverksamma inom miljösektorn; restaureringsplanerare och myndigheter samt markägare som är engagerade i naturvård och naturskydd och som vill genomföra effektiva restaureringsåtgärder i småvatten längs kusten," fortsätter hon.

Restaureringsguiden finns tillgänglig på adressen https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-398-238-3  (doria.fi) och kan laddas ner gratis. Den är ett oumbärligt verktyg för alla som är intresserade av restaurering av småvatten längs kusten och främjande av naturens mångfald.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Naturskyddsexpert Leena Nikolajev-Wikström, leena.nikolajev-wikstrom@ely-keskus.fi, tfn 0295 027 726.

Länkar

Om oss

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Andra språk

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Översvämningssituationen fortsätter att vara allvarlig i de österbottniska landskapen – Flödestoppen närmar sig i Perho å (landskapen i Österbotten)12.4.2024 13:13:09 EEST | Tiedote

I Perho å har vattenflödet ökat snabbt och flödestoppen väntas de närmaste dagarna. Vid Tunkkari har flödestoppens återkomsttid förutspåtts vara sällsyntare än en gång per 20 år. Vattenflödet väntas öka till nästan samma nivå som vid översvämningen våren år 2000. Vatten leds ut i de konstgjorda sjöarna i syfte att dämpa flödestoppen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye