Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Statsunderstöd erhölls för att främja kontinuitet i vården inom välfärdsområdet

Dela

Det finns ett stort antal forskningsbelägg för nyttan med kontinuitet i vården. Målet för Egentliga Finlands välfärdsregion (Varha) är, att säkerställa kontinuiteten i vårdrelationen mellan patient och vårdpersonal i hela välfärdsområdet före juni 2025. För att uppnå detta mål, inför öppenvården en modell för kontinuitet i vården.

Två lila grafiska element som liknar hjärtan eller V-bokstäver mot mörk bakgrund.

Social- och hälsovårdsministeriet beviljade Egentliga Finlands välfärdsområde ett understöd på cirka två miljoner euro. Pengarna är särskilt avsedda för att konsolidera den modell för kontinuitet i vården som tidigare utvecklats i öppenvården inom välfärdsområdet.

Fördelarna med modellen för patienten inkluderar mer tillgänglig och holistisk vård, distansbehandling av mindre ärenden och kontakt med bekanta yrkesverksamma. Speciellt för långtidspatienter förbättrar kontinuitet i vården och en kontinuerlig patient-läkarrelation kvaliteten av vården och ökar patientsäkerheten och tillfredsställelsen ytterligare.

Statsunderstödet kommer också att användas för att anställa digital stödpersonal som kommer att vägleda yrkesverksamma och kunder i hur de använder den nya digitalservicen. Den tredje användningsformen är att bedöma fördelarna med kontinuitetsmodellen. Dessutom är avsikten med understödet att trygga fortsättningen och verksamhetsförutsättningarna för Tarmoa-applikationen, vars syfte är att göra det lättare att hitta social- och hälsovårdsservice i Egentliga Finland.

– Finansieringen kompletterar utvecklingsåtgärderna i projektet Egentliga Finlands program för hållbar tillväxt för att stärka tillgängligheten, effektiviteten och kostnadseffektiviteten av social- och hälsovårdsservicen. I Egentliga Finland är vi glada över att ministeriet ansåg att vår ansökan var värd att finansieras i sin helhet", tackar projektledare Mia Oksa.

Eget vårdteam för varje kund

Arbetet med att säkerställa kontinuitet i vården har redan påbörjats i Varhas öppenvård innan finansieringen beviljades. Öppenvården och projektutvecklarna har utvecklat gemensamma metoder för att främja kontinuiteten i vården.

Kontinuitet i vården säkerställs till exempel genom att skapa ett multidisciplinärt team för varje patient, använda vårdplaner för att stödja vården och standardisera regelbundna kontroller. Dessutom stärks möjligheterna för konsultation mellan olika experter, vilket hjälper patienterna att få direkt tillgång till rätt expert.

– I utvecklingen av gemensamma verksamhetsmodeller måste man dock ta hänsyn till de olika utgångslägena i Egentliga Finlands områden. Alla kommer inte att nå sina mål samtidigt, påpekar projektchef Jenni Pinomäki, som leder projektets delarbete för att förankra kontinuitetsmodellen i området.

Suvi Vainiomäki, chef för öppenvården säger att samarbete har varit produktivt.

– Målet är, att år 2025 ska alla ha en teammodell i bruk, det vill säga att alla invånare som söker vård har ett eget vårdteam, berättar Vainiomäki och tillägger att invånarna inte behöver göra något själv för att främja saken.

Pinomäki är också nöjd med det smidiga samarbetet.

– Gemensamma verksamhetsmodeller garanterar i slutändan likvärdig service, sammanfattar Pinomäki.

Statsunderstödet var avsett för projekt inom ramen för Finlands program för hållbar tillväxt. Programmet finansieras av Europeiska unionen.  Finansieringen kommer att minska köerna till social- och hälsovård, rehabilitering och service som orsakades av koronapandemin och påskyndar tillgången till vård i hela landet.

Logotyp%20Finansieras%20av%20Europeiska%20unionen%20-%20NextGenerationEU.

Nyckelord

Kontakter

Egentliga Finlands välfärdsområde

”Vi tryggar, vi botar, vi räddar – välfärd tillsammans, varje dag.”
Egentliga Finlands välfärdsområde ordnar invånarnas social- och hälsovårdstjänster samt räddningstjänster. Vår webbplats är varha.fi

Andra språk

Följ Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Välfärdsområdesstyrelsen i Varha 16.4.2024: Principerna för servicenätet till behandling i välfärdsområdesfull16.4.2024 17:10:25 EEST | Tiedote

Varhas välfärdsområdesstyrelse som sammanträdde på tisdagen föreslår välfärdsområdesfullmäktige, som sammanträder nästa vecka på onsdag, flera ändringar i principerna för servicenätet för godkännande. Principerna för servicenätet berör boendeservice för äldre, övriga tjänster än boendeservice för äldre, sjukhustjänster på basnivå, tjänster för barn, unga och familjer, tjänster inom mentalvård och missbrukarvård, social- och hälsocentraltjänster, munhälsovård, tjänster som upprätthåller funktionsförmågan, socialtjänster för personer i arbetsför ålder och funktionshinderservice.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye