Kela

Ändring gällande de boendeutgifter som godtas i samband med utkomststödet 1.4.2024 – så här märks ändringen hos hyresvärdarna

Dela

Lagen om utkomststöd ändrades 1.4.2024. Från ingången av april kan FPA i samband med utkomststödet godkänna boendeutgifter som överstiger de maximigränser som fastställts per kommun endast om det finns särskilda grunder för det. Den här ändringen kan märkas även hos hyresvärdarna.

En lagändring som gäller de boendeutgifter som godtas i samband med utkomststödet trädde i kraft 1.4.2024. I fortsättningen kan FPA inte godta utgifter som är högre än de kommunvisa maximigränserna om det inte finns någon lagenlig särskild grund för detta. Ändringen är i linje med FPA:s nuvarande praxis.

FPA kan uppmana kunder att söka efter en förmånligare bostad

Framöver kommer allt fler kunder som ansöker om utkomstöd att få en uppmaning från FPA att söka en förmånligare bostad. Om boendeutgifterna överskrider den maximigräns som fastställts för kommunen i fråga uppmanar FPA i sitt beslut den sökande att skaffa en förmånligare bostad inom tre månader. När allt fler kunder söker en förmånligare bostad på sin bostadsort kan efterfrågan på hyresbostäder öka, i synnerhet hos kommunala hyresvärdar.

Den som får en sådan uppmaning är skyldig att visa att hen har använt alla metoder som funnits till förfogande för att skaffa en förmånligare bostad. Om kunden trots aktiva försök inte lyckas hitta en förmånligare bostad inom tre månader kan tidsfristen förlängas. Kunden kan också betala den överstigande delen själv.

FPA kan bevilja stöd för den överstigande delen om kunden har en särskild grund för att bo kvar i sin nuvarande bostad. De särskilda grunderna har nu skrivits in i lagen.

Dessutom kunde FPA tidigare godkänna boendeutgifter till fullt belopp om utgifterna endast obetydligt översteg den gräns som fastställts för skäliga boendeutgifter för kommunen i fråga. I fortsättningen har FPA inte längre denna möjlighet eftersom maximigränserna definieras i förordningen. Kontrollera de gällande gränserna för godtagbara boendeutgifter enligt kommun på fpa.fi.

FPA får redogörelse om aktivt sökande av bostad av hyrestagaren

I fortsättningen måste den som ansöker om utkomststöd lämna in en noggrann redogörelse till FPA om på vilka sätt hen har sökt en förmånligare bostad. Hyresvärden behöver alltså inte lämna in en redogörelse till FPA.

FPA behöver följande handlingar och uppgifter av kunden:

  • en bostadsansökan riktad till ett kommunalt hyreshusbolag på bostadsorten
  • minst två bostadsansökningar riktade till stora hyresvärdar på orten (t.ex. Sato, Lumo, Y-Säätiö eller studentbostadsstiftelser)
  • redogörelse om att kunden har sökt minst en bostad hos någon annan privat hyresvärd
  • uppgift om när bostadsansökningarna har lämnats in (till exempel skärmdumpar av bekräftelsemeddelanden) och att ansökningarna inte innehåller omotiverade begränsningar.

Kunden kan skicka in handlingarna via MittFPA som bilaga till en ansökan eller ett meddelande. Alternativt kan kunden skicka dem per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Utifrån kundens redogörelse bedömer FPA om sökandet av bostad har varit tillräckligt aktivt och om det finns skäl att förlänga tiden till exempel för att det inte finns några bostäder lediga. FPA kan även kontakta det kommunala hyreshusbolaget, om det inte framgår på kommunens eller det kommunala hyreshusbolagets webbplats huruvida det finns lediga hyresbostäder i kommunen.

Vattenavgiften betalas i fortsättningen separat

Om kunden har begärt FPA att betala hyran direkt till hyresvärden har vattenavgiften hittills betalats tillsammans med hyran. I fortsättningen betalar FPA vattenavgiften separat, men med samma referens som vid betalningen av hyran.

Läs mer

Nyckelord

FPA har i uppgift att sköta grundtryggheten i livets olika skeden för alla dem som omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Andra språk

Följ Kela

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kela

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye