Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

70 kandidater tävlar om planeringen av allaktivitetshuset i Havsrastböle

Dela

Den första fasen av arkitekturtävlingen om allaktivitetshuset i Havsrastböle har framskridit mot slutrakan. Juryn får in sjuttio förslag för bedömning, av vilka de bästa väljs till tävlingens andra fas i vår.

Allaktivitetshuset i Havsrastböle planeras i stället för det nuvarande kvartershuset.
Allaktivitetshuset i Havsrastböle planeras i stället för det nuvarande kvartershuset. Tuomas Uusheimo

I arkitekturtävlingen som Helsingfors stad ordnar söks den bästa möjliga planen för ett allaktivitetshus som byggs i Havsrastböle i Nordsjö. Avsikten är att allaktivitetshuset byggs på basis av vinnarplanen åren 2026–2028.

I den första fasen av den tvåfasiga arkitekturtävlingen fick staden 70 förslag som uppfyllde tävlingskriterierna. Av dem väljer juryn därefter 3–5 planer för en noggrannare bedömning.

Ny eller förnyad byggnad?

Allaktivitetshuset i Havsrastböle erbjuder i framtiden lokaler för grundskolan, daghemmet, ungdomsgården, lekparken, boendeverksamheten och hemvårdspersonalen i området. Det nya huset blir en byggnad som betjänar hela stadsdelen och som förhoppningsvis också stöder ett mångsidigt samarbete mellan dem som använder huset.

Allaktivitetshuset planeras på tomten där det nuvarande kvartershuset i Havsrastböle står. Denna tomt är en av de centralaste platserna i området. Till planeringsområdet hör även det närliggande Havsrastböle-kapellet, som Helsingfors kyrkliga samfällighet har beslutat att avstå från.

De bägge gamla byggnaderna är i behov av en totalrenovering. I tävlingen har planerarna fått frihet att föreslå antingen att byggnaderna renoveras och omarbetas eller att de ersätts med nya.

”Allaktivitetshuset i Havsrastböle betjänar i framtiden en bred kundkrets. Därför planeras den nya eller renoverade byggnaden vara större och mångsidigare än den nuvarande. Med hjälp av tävlingen bedömer vi hur man når det bästa slutresultatet", berättar projektchef Mari Koskinen.

Merparten av tävlingsgruppen på 70 deltagare har föreslagit att de nuvarande byggnaderna delvis skulle bevaras. De flesta tävlande har föreslagit att framför allt Havsrastböle-kapellet skulle bevaras. I sex förslag föreslås att hela det gamla byggnadsbeståndet ska bevaras och i sex förslag att allt ska rivas.

Tävligen fortsätter i maj

Syftet med arkitekturtävlingen är att hitta en lösning som lämpar sig för miljön i området och samtidigt förnya den på ett positivt sätt. Havsrastböle är ett av Helsingfors stadsförnyelseområden, vars utveckling, tjänster och kompletteringsbyggande staden kommer att satsa på under de närmaste åren.

Vid bedömningen av tävlingsförslagen granskas deras stadsbildsmässiga och arkitektoniska egenskaper, byggandets hållbarhet, den ekonomiska genomförbarheten samt hur väl den föreslagna lösningen skulle fungera för sina ändamål.

Juryn väljer ut de planer som går vidare till andra fasen i arkitekturtävlingen i Havsrastböle i maj. Efter det kan även invånarna kommentera planerna via en webbenkät. Tävlingsresultaten publiceras i november.

Mer information

Nyckelord

Kontakter

Arkitekturtävling och byggherreverksamhet
Mari Koskinen, projektledare
Helsingfors stadsmiljösektor
Tfn 09 310 37530
mari.koskinen@hel.fi

Allmän utveckling av Havsrastböle
Lotta Suominen, projektchef för regionbygge
Helsingfors stadskansli
Tfn 09 310 38510
lotta.suominen@hel.fi

Bilder

Allaktivitetshuset i Havsrastböle planeras i stället för det nuvarande kvartershuset.
Allaktivitetshuset i Havsrastböle planeras i stället för det nuvarande kvartershuset.
Ladda ned bild

Andra språk

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Proposal for an architectural programme for Helsinki published – next step is political decision-making19.4.2024 09:48:22 EEST | Tiedote

High-quality architecture and the planning of public urban spaces increase residents’ wellbeing and Helsinki’s appeal. The newly published proposal for the Helsinki architectural programme, titled Helsinki rakentaa hyvää elämää (Helsinki builds good life), is a discussion opener on the significance of architecture in Helsinki and a tool for developing architecture further. The proposal was launched at Central Library Oodi on Thursday 18 April. Next it will enter the political decision-making process.

Utkastet till Helsingfors arkitekturprogram offentliggjordes – framskrider näst till beslutsfattandet19.4.2024 09:45:27 EEST | Tiedote

Högklassig arkitektur och planering av det offentliga stadsrummet ökar stadsbornas välbefinnande och Helsingfors dragningskraft. Helsingfors nya utkast till arkitekturprogram, Helsinki rakentaa hyvää elämää, är en samtalsöppning om arkitekturens betydelse i Helsingfors och ett verktyg för vidareutveckling av arkitekturen. Utkastet offentliggjordes torsdagen den 18 april i Ode. Utkastet framskrider till det politiska beslutsfattandet nästa vecka.

Helsingin arkkitehtuuriohjelman luonnos julkistettiin – etenee seuraavaksi päätöksentekoon19.4.2024 09:43:11 EEST | Tiedote

Laadukas arkkitehtuuri ja julkisen kaupunkitilan suunnittelu lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja Helsingin vetovoimaa. Helsingin uusi arkkitehtuuriohjelmaluonnos, Helsinki rakentaa hyvää elämää, on keskustelunavaus arkkitehtuurin merkityksestä Helsingissä ja työkalu sen edelleen kehittämiseksi. Luonnos julkistettiin Oodissa torstaina 18. huhtikuuta. Luonnos etenee poliittiseen päätöksentekoon ensi viikolla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye