Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Förvaltningsdomstolen sänkte ordningsavgiften som påförts Pades Oy till 6 000 euro

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland påförde 24.3.2023 bilfirman Pades Oy en ordningsavgift på 12 000 euro för försummelser att iaktta penningtvättslagen. Ordningsavgiften påfördes eftersom företaget inte hade gjort den riskbedömning som penningtvättslagen förutsätter, kundkontrollen och förvaringen av uppgifterna om kundkontroll hade varit bristfällig och anmälningsskyldigheten hade försummats.

Helsingfors förvaltningsdomstol avslog till största delen besvären, men sänkte ordningsavgiften för bolaget från 12 000 euro till 6 000 euro. Orsaken till att ordningsavgiften sänks är att bolagets försummelser hänför sig till en enskild transaktion. Förvaltningsdomstolen beaktade också bolagets förlustbringande verksamhet 2019–2021. Som helhet betraktat anser förvaltningsdomstolen att en riktig och skälig ordningsavgift för bolagets försummelser kan anses vara sammanlagt 6 000 euro.

Beslutet har inte vunnit laga kraft.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar med stöd av penningtvättslagen tillsyn bland annat över de som säljer varor, till den del de kontant betalar eller får en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro. Regionförvaltningsverket kan meddela administrativa påföljder om en rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas av regionförvaltningsverket försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen.

Mer information

överinspektör Raisa Badiali, tfn 0295 016 624, raisa.badiali@rfv.fi

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye