Helsingfors universitet

Helsingfors universitets operativa resultat 16 miljoner euro på minus år 2023

Dela

Medelsanskaffningen och intäkterna från placeringar och finansiering gjorde totalresultatet positivt. Under följande fem år ökas utdelningen av avkastningen från placeringsverksamheten och riktas till forskningen.

Helsingfors universitets operativa resultat, d.v.s. resultatet utan placerings- och medelsanskaffningsverksamheten, visade efter skatt ett underskott på 16 miljoner euro för år 2023.

Medelsanskaffnings-, placerings- och finansieringsverksamheten inbringade ett överskott på 72 miljoner euro, vilket ledde till att totalresultatet visade ett överskott på 57 miljoner euro. Placerings- och finansieringsverksamhetens resultat omfattar 58 miljoner euro värdeförändringar på placeringarna.

Basfinansieringen ökade med 20 miljoner euro, främst på grund av universitetsindexet och dess retroaktiva justering från 2022.

Helsingfors universitets andel av finansieringen utifrån Undervisnings- och kulturministeriet finansieringsmodell för universitet minskade något. Under de kommande tre åren kommer Helsingfors universitets basfinansiering enligt universitetets egna beräkningar att årligen minska med 10 miljoner euro.

Hälften av forskningsfinansieringen från Finlands Akademi

Utöver basfinansieringen skaffar universitetet extern finansiering från olika källor. Den externa finansieringen gjorde ett rekordår år 2023 då den uppgick till 340 miljoner euro, varav 253 miljoner euro var forskningsfinansiering. Cirka hälften av forskningsfinansieringen kom från Finlands Akademi.

Universitetets operativa kostnader ökade med 6 procent. Personalkostnaderna var 477 miljoner euro, vilket motsvarade 61 procent av de totala operativa kostnaderna.

Ett bra år för placeringsverksamheten

Avkastningen på Helsingfors universitets värdepappersportfölj var +13,5 procent år 2023. Avkastningen kommer främst från ansvarsfulla globala aktieindexfonder. Portföljens värde var 672 miljoner euro vid utgången av år 2023. Helsingfors universitets placeringsstrategi bygger på akademisk forskning, och dess hörnstenar är diversifiering, låga kostnader och stävjande av klimatförändringen. Den genomsnittliga årsavkastningen på Helsingfors universitets värdepappersportfölj har varit +11,6 procent från ingången av år 2019.

Helsingfors universitets styrelse har beslutat att öka utdelningen av avkastningen från placeringsverksamheten till universitetets grundläggande uppgifter med högst cirka 10 miljoner euro per år under perioden 2024–2028. Den extra utdelningen riktas till stöd för forskningen.

Kontakter

Kvestor Marjo Berglund: marjo.berglund@helsinki.fi, tfn 0294122213.

Länkar

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet grundat 1640. Vår akademiska gemenskap består av 40 000 studerande, forskare och medarbetare. "Med vetenskapens kraft för världens bästa" sammanfattar vårt gemensamma arbete vid campusen i Helsingfors, universitetscentrumen i Lahtis, S:t Michel och Seinäjoki samt vid våra sex forskningsstationer runtom i Finland samt i Kenya. 

Följ Helsingfors universitet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingfors universitet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye