Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Iisalmen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta ja toimintakulttuuri ovat ottaneet kehitysloikkia – kehitettävää löytyy kuitenkin edelleen

Jaa

Itä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2023 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän (nykyinen Iisalmen kaupungin) ympäristöterveydenhuoltoon tekemä arviointi- ja ohjauskäynti toimi täydentävänä ja osin vuonna 2016 esitettyjen korjaus- ja kehittämistoimenpiteiden seurantana.

Itä-Suomen aluehallintovirasto teki alueensa kaikkiin kahdeksaan valvontayksikköön ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnin vuosien 2015 ja 2019 välisenä aikana.

Arviointi käsitti kaikki ympäristöterveydenhuollon sektorit eli 

  • elintarvikevalvonnan
  • terveydensuojeluvalvonnan
  • tupakkalain valvonnan ja 
  • eläinlääkintähuollon.  

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristöterveydenhuoltoon (myöh. valvontayksikkö) arviointikäynti tehtiin syksyllä 2016. Aluehallintovirasto esitti valvontayksikölle silloin kehittämis- ja korjaustoimenpiteitä ja pyysi niiden toteutumisesta kirjallisen selvityksen vuonna 2020. Vuonna 2021 aluehallintovirasto arvioi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman ja vuonna 2022 tarkasteli delegointipäätöstä ja maksutaksaa.

Vuoden 2023 joulukuussa toteutettu arviointi- ja ohjauskäynti toimi sekä aiempia asiakirjatarkasteluja täydentävänä että osin vuonna 2016 esitettyjen korjaus- ja kehittämistoimenpiteiden seurantana.  

Muutos on luonut kehittämismahdollisuuksia

Valvontayksikön toiminnassa on tapahtunut vuoden 2023 alusta lukien hallinnollisia muutoksia, kun toiminta on siirtynyt SOTE kuntayhtymästä Iisalmen kaupungin alaisuuteen. Arviointi- ja ohjauskäynnin perusteella vaikuttaa siltä, että valvontayksikön toiminnassa ja toimintakulttuurissa on tapahtunut kehitystä entistä parempaan suuntaan, joskin edelleen on kehityskohteita todettavissa.

Elintarvikevalvonnassa hyödynnetään yleisesti Oiva-järjestelmää (hymynaamat). Oiva-arvosanajakauma noudattelee valvontayksikössä nykyisin valtakunnallista jakaumaa, mikä kuvastaa valvonnan yhtenäistymistä myös valtakunnallisessa mittakaavassa. Kehityssuunta on ollut hyvä, sillä vielä vuonna 2016 valvontayksikön jakaumassa oli selvät erot valtakunnalliseen jakaumaan.  

Tehtävien delegoinnit on päivitetty organisaatiomuutoksen myötä. Lainsäädännössä on delegoinnin osalta jonkinasteista tulkinnanvaraa, jolloin asioita jää valvontayksikön pohdittavaksi ja selvitettäväksi. Elintarvikelain delegoinnissa on korjattu aiempia puutteita ja virheitä. Pakkokeinoja on edelleen delegoitu, mutta vain niitä, jotka on mahdollista delegoida elintarvikelain nojalla. 

Resurssoinnissa, resurssien kohdentamisessa ja raportoinnissa kehitettävää

Arviointi- ja ohjauskäynnin tuloksena havaittiin, että valvontayksiköllä on varsin ilmeinen vaje ympäristöterveystarkastajien resursseissa. Ilman pysyvää lisäresursointia valvontatehtävät ruuhkautuvat ja johtavat tehtävien priorisointiin sekä suunnitelmallisten valvontatehtävien toteutumattomuuteen.

Riittävä resursointi on viranomaisen sekä yhteistoiminta-alueen jäsenkuntien vastuulla. Aluehallintoviraston ymmärryksen mukaan aiheesta on käyty valvontayksikössä ja lautakunnassa keskustelua jo aiemmin. Resurssivajeeseen ei kuitenkaan ole reagoitu valvontayksikön johdon ja henkilöstön toivomalla tavalla. Vuonna 2020 aluehallintovirasto on valvonta-asiaa koskevassa päätöksessään pyytänyt Ylä-Savon SOTE kuntayhtymää kiinnittämään huomiota riittävän resurssin osoittamiseksi erityistä asiantuntijuutta sekä erityisen laaja-alaista talousveden valvontakokonaisuutta varten. Tällöin asiaan reagoitiin määräaikaisella lisäresurssilla.   

Terveydensuojeluun ei ole saatu varattua riittävästi kokonaisresurssia, jotta sekä suunnitelmallinen valvonta että muut lakisääteiset tehtävät pystyttäisiin hoitamaan. Terveysvalvonnassa perusmaksuista saatuja tuloja on hyödynnetty lisäresurssien hankkimiseen (kesäsijainen jatkaa vuoden 2024 loppuun). Myös elintarvikevalvonnan resurssien riittävyys tulee selvittää ja varmistaa. 

Resursointiin liittyvää raportointia tulee valvontayksikössä kehittää, sillä eläinklinikka-avustajien työpanoksen ilmoittamista tiedonhallinta- ja raportointijärjestelmissä on tarkennettava. 

Lisäksi työajanseurannassa on paljon epävarmuuksia ja siksi toteuma on pitkälti arviointiin perustuvaa. Valvontayksikköä ohjattiin seuraamaan aikaisempien vuosien tarkastusmäärien ja resurssien tasapainoa trendiseurannalla, jotta päästäisiin luotettavampiin tietoihin. Toteumaraportista puuttuu toimialoittainen erittely siitä, paljonko työaikaa on kulunut suunnitelmallisen valvontaan ja paljonko muuhun viranomaistyöhön. 

Eläinsuojelutyössä hyviä kokemuksia yhteistyöstä

Eläinlääkintähuollon resurssitilanne on parantunut viime vuosina. Kokemukset eläinsuojelutyön hoitamisesta ympäristöterveystarkastajan resurssilla ja valvonta-eläinlääkärin parina ovat olleet hyvin positiivisia, vaikka niiden vuoksi jäsenkuntien kustannukset ovatkin nousseet. Järjestelyn ansiosta on pystytty hoitamaan monia hankalia eläinsuojelutapauksia ja samalla pystytty antamaan praktikoille työrauhaa. 

Ympäristöterveydenhuollon päätökset vaikutuksiltaan paikallisesti merkittäviä ja laaja-alaisia – tiedonkulku tärkeää

Arvioinnissa ja ohjauksessa kiinnitettiin huomiota myös toimielimessä käsiteltäviin asioihin, niiden laatuun ja luonteeseen sekä eri toimialoja koskevien asioiden painotuksiin. Ympäristöterveydenhuollossa tehdyt viranhaltijapäätökset voivat paikallisesti olla vaikutuksiltaan erittäin merkittäviä, kokonaisvaltaisia sekä laaja-alaisia. 

Päätöksillä voi olla muun muassa taloudellisia, teknisiä, sosiaalisia sekä toiminnallisia vaikutuksia. Asioiden käsittely voi johtaa myös laajempaan mielenkiintoon esimerkiksi kuntalaisten ja median osalta tai käsittely voi politisoitua. Tämän vuoksi luottamushenkilöiden olisi hyvä saada mahdollisimman laajasti ja säännöllisesti tietoa ympäristöterveydenhuollon hankkeista, valmistelussa olevista asioista sekä viranhaltijapäätöksistä. Luottamushenkilöt ovat osaltaan vastuussa ympäristöterveydenhuollon toimeenpanosta ja toiminnasta. 

Aluehallintovirasto tulee seuraamaan valvontayksikön toimintaa, valvonnan toteumia sekä valvontaan kohdennettujen resurssien riittävyyttä tehostetusti. Tarvittaessa aluehallintovirasto voi käynnistää asiaan liittyvän selvitystyön tai käsitellä asiaa valvonta-asiana.  

Lisätietoja 
ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Kaarina Lyytinen, p. 0295 016 096, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Endast en liten ökning i antalet utstationerade arbetstagare till Finland27.5.2024 08:05:00 EEST | Tiedote

Antalet utstationerade arbetstagare ökade år 2023, men inte lika kraftigt som året innan. Många företag som utstationerade arbetstagare försummade sin skyldighet att lämna en anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om de utstationerade arbetstagarna. Det fanns också många brister i löner och arbetstidsbokföring för de utstationerade arbetstagarna. Uppgifterna framgår av arbetarskyddsmyndighetens färska rapport.

Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrän kasvu taittui27.5.2024 08:05:00 EEST | Tiedote

Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrä kasvoi vuonna 2023, mutta ei yhtä voimakkaasti kuin edellisenä vuonna. Moni työntekijöitä lähettävä yritys laiminlöi velvollisuutensa ilmoittaa lähetetyistä työntekijöistä työsuojeluviranomaiselle. Myös lähetettyjen työntekijöiden palkkauksessa ja työaikakirjanpidossa oli paljon puutteita. Tiedot selviävät työsuojeluviranomaisen tuoreesta raportista.

Slower growth in the number of workers posted to Finland27.5.2024 08:05:00 EEST | Press release

The number of workers posted to Finland grew in 2023, but not as significantly as in the previous year. Many companies posting workers neglected their obligation to notify the occupational safety and health authority of their posted workers. There were also many shortcomings in the pay of posted workers and records of working hours. All this is revealed by a recent report by the occupational safety and health authority.

Förvaltningsdomstolen upphävde ordningsavgiften som påförts advokatbyrå Eversheds Oy:s verkställande direktör24.5.2024 12:17:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland påförde den 29 maj 2023 på framställan av Finlands Advokatförbund advokat Jari Salminen en ordningsavgift på 5 000 euro, eftersom advokatbyrå Eversheds Oy:s riskbedömning, som krävs enligt penningtvättslagen, bedömdes vara bristfällig och utbildningen av arbetstagarna otillräcklig. Ordningsavgiften påfördes Salminen personligen på grund av hans ställning som verkställande direktör.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye