Vaasan kaupunki - Vasa stad

Fiske förbjuds igen utanför Vasa under tiden 20.4–20.5

Dela

Nästan hela Södra Stadsfjärden och de sund som leder till den samt Metviken fredas igen från fiske under tiden 20.4–20.5.2024. Fiskeförbudet på en månad har förlagts till abborrens lektid och med det strävar man efter att återuppliva abborrstammen, som försvagats under de senaste åren.  Fiskeförbudet som utfärdats av staden och NTM-centralen gäller allt fiske.

Foto: Katja Lösönen

Enligt ett sakkunnigutlåtande som Naturresursinstitutet LUKE har gett är Södra Stadsfjärden med hela kusten som måttstock en mycket viktig lekplats för abborre.

Abborrfångsterna har emellertid försämrats märkbart under de senaste åren. Centrala skäl till detta är för kraftigt fiske i synnerhet under abborrens lektid samt det stora antalet storskarvar i området.

Kraftigt fiske på våren syns i fiskbeståndets storleks- och åldersstruktur. I vattnen utanför Vasa har andelen äldre abborrar varit liten, och dessutom blir antalet abborrar i sådan storlek att de kan fiskas färre mot slutet av sommaren och på hösten.

– Utgående från det omfattande sakkunnigutlåtandet och förda diskussioner finns det vägande skäl för ett fiskeförbud. Med fiskeförbudet eftersträvas också en jämnare fördelning av fångsten året runt. Enligt Naturresursinstitutet är detta sannolikt en bra utvecklingstrend med tanke på utnyttjandet av abborrbestånden, konstaterar tomtchef Christoffer Rönnlund.

Fiskeförbudet gäller nästan hela Södra Stadsfjärden

Det område som fredas omfattar Vasa stads vattenområden på Södra Stadsfjärden, de sund som leder dit samt Metviken. Södra Stadsfjärden ägs bara delvis av Vasa stad, men utöver staden har Sundom Vattendelägarlag förbjudit fiske på sina vattenområden. Det här innebär att fiskeförbudet på en månad gäller nästan hela Södra Stadsfjärden.

Utöver fiskeförbudet strävar man också efter att stävja storskarvens inverkan på abborrbeståndet. Södra Kust-Österbottens fiskeriområde har med undantagstillstånd oljat skarvägg på Juckasgrynnan.  Med åtgärden försöker man minska antalet ungar och på detta sätt begränsa skarvbeståndet.

Nyckelord

Kontakter

Tomtchef Christoffer Rönnlund, tfn +358 40 145 5351, christoffer.ronnlund@vaasa.fi

Bilder

Länkar

I Vasa, Nordens energihuvudstad, är det lätt att vara lycklig.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye