Vasa Elektriska Ab

Lyckad skyddsstrategi stärkte resultatet

Dela

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning under det första kvartalet 2024 uppgick till 76,1 miljoner euro (63,4 M€). Rörelsevinsten steg till 13,8 miljoner euro (-1,2 M€) med en rörelsevinstprocent på 18,2 (-1,9). Koncernens soliditetsgrad steg till 51,9 procent (46,4 %).

Vasa Elektriska

Januari var enligt Meteorologiska institutet den kallaste månaden på åtta år. Det syntes också i att koncernen Vasa Elektriska under det första kvartalet överförde mer el och fjärrvärme till kunderna än under motsvarande period året innan. 

Elproduktionen ökade tydligt i jämförelse med året innan, den största orsaken var kraftverket Olkiluoto 3, vars regelbundna produktion kom igång i april 2023. Resultatförmågan inom energiförsäljning var fortfarande svag. Inom koncernen ser man ändå att förutsättningarna till ett positivt resultat är goda både inom fjärrvärme- och elförsäljning under pågående år.  

- Resultatet för elproduktionsaffärsverksamheten var starkt under årets första kvartal. Produktionsanläggningarnas goda leveranssäkerhet, kallt väder och en lyckad skyddsstrategi stärkte resultatförmågan, berättar verkställande direktör Stefan Damlin

Investeringar för en koldioxidneutral produktion

- Verksamheten har fortfarande fokus på investeringar som stöder koncernens målsättningar om en koldioxidneutral produktion, berättar Damlin.  

I januari togs en värmepumpanläggning i kommersiellt bruk i anslutning till Påttska avloppsreningsverket. Anläggningen drar nytta av spillvärmen i avloppsvattnet, och den kommer att stå för cirka 10 procent av Vasa Elektriskas hela fjärrvärmeproduktion.

I slutet av 2023 beslöt Vasa Elektriska om sin andel i en solpark som EPV Energi låter bygga i industriell skala i Heinineva, Lappo. På årsnivå kommer parken producera 90 gigawattimmar elektricitet.

Vasa Elnäts smartmätarprojekt fortskrider enligt planerna. Till och med slutet av mars hade cirka hälften av de nya mätarna installerats. Vid årets slut ska en ny smartmätare finnas vid samtliga av Vasa Elnäts förbrukningsplatser. Installationerna har fått bra respons av kunderna: enligt gjorda förfrågningar är kundbelåtenheten på nivån 4,5/5. De högsta vitsorden ges av kunder som har träffat montören.  

Läs mer om smartmätarprojektet

Vasa Elnät får ny VD

Vasa Elnät valde Jarmo Leppinen till ny verkställande direktör efter Juha Rintamäki, som går vidare till en ny arbetsgivares tjänst. Leppinen har under de senaste fyra åren arbetat som planeringschef på Vasa Elnät. Han påbörjar sin nya uppgift 1.5.2024.  

Från hållbarhetsstrategi till åtgärdsprogram 

År 2023 definierade koncernen Vasa Elektriska tyngdpunkterna, målsättningarna och visionen för sitt hållbarhetsarbete. Som följande kommer koncernen att ta fram ett mer specifikt åtgärdsprogram för att nå sina målsättningar.  

- Vår bransch har länge fokuserat på att få ner utsläppen inom produktionen. Vårt arbete med hållbarhetsstrategin har gett upphov till att vi identifierat många andra viktiga tyngdpunktsområden som vi nu ska jobba mer systematiskt med. Dessa är bland annat att värna över naturens mångfald, styra hållbarheten i leveranskedjorna samt utveckla mångfalden i vår arbetsgemenskap.  

Läs mer om koncernen Vasa Elektriskas hållbarhetsstrategi.

Koncernen Vasa Elektriska

1–3/2024 

1–3/2023 

Omsättning M€ 

76,1 

63,4 

Förändring i omsättningen % 

19,9 

1,8 

Rörelsevinst M€ 

13,8 

-1,2 

Rörelsevinst % 

18,2 

-1,9 

Investeringar M€ 

6,6 

3,4 

Soliditetsgrad % 

51,9 

46,4 

Elförsäljning till kunder GWh 

519 

448 

Elproduktion GWh 

614 

547 

Fjärrvärmeförsäljning GWh 

304 

277 

Elöverföring GWh 

308 

264 

Bolagsstämmans beslut 

Vasa Elektriskas ordinarie bolagsstämma beslöt 22.4.2024 om en dividend på 6 000 750 euro. Minimimålsättningen för år 2024 är 12 miljoner euro. Om en eventuell tilläggsdividend beslutas av en extra bolagsstämma på hösten.  

Bolagsstämman beslöt även om att Vasa Elektriska Ab:s styrelse fortsätter med nuvarande sammansättning: 

Joakim Strand
Marianne Munkki
Marko Nylund
Kim Berg
Jukka Mäkynen
Eva Liljeblom 

Läs Vasa Elektriskas årsrapport 2023.  

Nyckelord

Kontakter

Anträffbar 26.4 kl. 12.30 - 14.00.

Bilder

Om koncernen Vasa Elektriska

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 150 personer och omsättningen år 2023 utgjorde ca 200 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Vasa Elnät ber om kommentarer till utvecklingsplanen för elnätet17.5.2024 07:01:00 EEST | Tiedote

Vasa Elnät har utarbetat en utvecklingsplan för elnätet, där det presenteras hur elnätet i regionen ska utvecklas under de kommande åren. Planen baserar sig på bedömningar av olika samhälleliga förändringsfaktorer, såsom hur den gröna omställningen framskrider och utvecklingen av regionens befolkning, tjänster och industri. Betydande faktorer är också elektrifieringen av uppvärmning och trafik samt småskalig elproduktion. Planen kan kommenteras fram till slutet av maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye