ELY-keskuksetELY-keskuksetELY-keskuksetELY-keskukset

Ministrarna Mykkänen och Essayah inledde pilotområdesarbetet för Skärgårdshavsprogrammet

Dela

Tisdagen den 14.5.2024 inledde miljö- och klimatminister Kai Mykkänen tillsammans med jord- och skogsbruksminister Sari Essayah i S:t Karins vid yrkesinstitutet Livia det pilotområdesarbete som ingår i Skärgårdshavsprogrammet. Ministrarna presenterade sin hälsning till Skärgårdshavsprogrammet och aktörerna i regionen.

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah och miljö- och klimatminister Kai Mykkänen i Kaarina den 14 maj 2024.
Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah och miljö- och klimatminister Kai Mykkänen i Kaarina den 14 maj 2024. Foto: Elina Laurila

Minister Kai Mykkänen öppnade i hans tal betydelsen av pilotområden inom vattenskyddsarbetets effektivitet. Vattenskyddsarbete har utförts redan länge men dess effekter blir synligare då åtgärderna inriktas inom pilotområdena i Skärgårdshavs-programmet. Minister Sari Essayah betonade i hennes tal att metoderna utvecklas inte bara för Skärgårdshavet, utan metoderna är till för att trygga jordbrukets framtid. Under talen noterades dessutom betydelsen av samarbetet mellan olika aktörer samt betydelsen av att pröva på nya metoder.

Under besöket startades tre pilotprojekt för Skärgårdshavets avrinningsområde (avrinningsområdena vid Aura å och Pemar å samt Kimitoön). Representanter från pilotområdena, kommuner och företag samt andra centrala vattenskyddsaktörer i Skärgårdsområdet deltog i evenemanget. Evenemanget arrangerades av NTM-centralen i Egentliga Finland i samarbete med miljöministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet.

Utöver att pilotområdesarbetet inleddes diskuterades även företagens vattenansvarsarbete.  På den vattenstig inom jordbruket som förbereds i Livia-området kunde man bekanta sig med olika typer av vattenskyddskonstruktioner och -metoder inom jordbruket. Deltagarna fick möjlighet att nätverka och diskutera genomförandet av Skärgårdshavsprogrammet tillsammans.

Pilotområdena och företagssamarbetet ger ström till genomförandet av Skärgårdshavsprogrammet

Pilotområdena spelar en viktig roll i genomförandet av Skärgårdshavsprogrammet. I pilotområdena genomförs olika vattenskyddsåtgärder på ett mer intensivt sätt och samverkan mellan dessa följs upp. Dessutom utförs pilotförsök av nya vattenskyddsåtgärder och finansieringsmodeller i pilotområdena. Pilotområdena presenterades vid evenemanget. Hälsningar från pilotområdena vid evenemanget presenterades av Erika Strandberg, Kimitoöns kommundirektör, Eelin Hoffström-Cagiran, Aurajokisäätiös verksamhetschef, Mika Joki, Aurajokisäätiös styrelseordförande, Marjukka Kulmala, Paimionjoki-yhdistys verksamhetschef och Henri Partanen, Paimionjoki-yhdistys ordförande.

Förutom pilotområdesarbetet genomförs ett brett spektrum av åtgärder i hela avrinningsområdet för att förbättra Skärgårdshavets tillstånd. En del av Skärgårdshavsprogrammet är att främja företagens vattenansvar i området. Det temat spelade också en viktig roll vid evenemanget för Skärgårdshavsprogrammet. Vid evenemanget presenterades vattenansvar inom livsmedelsbranschen av Merja Leino, hållbarhetschef för Atria-koncernen, Mira Jääskeläinen, projektchef för hållbarhetsfrågor på HKScan Abp, och Miika Kemilä, kommunikations- och hållbarhetschef på Apetit Abp.

Skärgårdshavsprogrammet främjar genomförandet av åtgärder som avsevärt främjar återvinning av näringsämnen, såsom gödselöverföring och utnyttjande av näringsrik biomassa i havet. För genomförandet av programmet utarbetas en arbetsplan för åren 2024–2027, där man presenterar metoder för att effektivisera genomförandet och effektiviteten av vattenskyddsåtgärderna samt nya åtgärder med pilotförsök som ska inledas. Arbetsplanens åtgärder baseras på Orpos regeringsprogram, Skärgårdshavsprogrammets färdplan för vattenskydd inom jordbruket samt vatten- och havsvårdsplaner och åtgärdsprogram.

Mer information:

Essi Hillgren
Programchef
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
tfn 0295 022 022
essi.hillgren@ely-keskus.fi

Saaristomeri-ohjelman työsuunnitelman 2024-2027 ensimmäinen versio (ely-keskus.fi)

Andra språk

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Juoksutukset ja vähäsateinen toukokuu hillinneet Saimaan ja Pielisen nousua. Tulvahuippu saavutetaan touko–kesäkuun vaihteessa. (Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)22.5.2024 16:03:56 EEST | Tiedote

Vuoksen vesistöalueella Saimaan ja Pielisen vedenkorkeuksien nousu on hidastunut ja ennusteen mukaan tulvahuippu saavutetaan touko-kesäkuun vaihteessa. Saimaan pinta on ajankohtaan nähden noin 75 cm ja Pielisen pinta 50 cm keskimääräistä korkeammalla. Tulvasta voi aiheutua haittaa tai vahinkoa alimmille rantarakenteille, rakennuksille ja viljelysalueille sekä mahdollisesti liikenneyhteyksille, teollisuudelle ja vesihuollolle. Suurten juoksutusten vuoksi virtaus Vuoksella ja Pielisjoella on selvästi tavanomaista voimakkaampaa, mikä tulee huomioida vesillä liikuttaessa. Vesistöalueen muissa järvissä vedenkorkeudet ovat paikoin selvästi tavanomaista korkeammalla, mutta kääntyneet jo laskuun.

Kainuulle ja Pohjois-Pohjanmaalle yhteinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä21.5.2024 13:00:25 EEST | Tiedote

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset ovat päivittäneet alueen linjauksen ulkomaisen työvoiman käytöstä. Uusi päivitetty linjaus astuu voimaan 22.5.2024. Päivitetyssä linjauksessa on lueteltu ammattinimikkeet, joiden osalta työvoiman saatavuus alueella on arvioitu niin haastavaksi, ettei ulkomaista työntekijää palkattaessa erillistä saatavuusharkintaa tarvitse tehdä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye