Mål utarbetas för planläggningen av Musslax i Esbo

Dela

Detaljplaneringen av Musslax inleds med att man utarbetar mål för planområdet. Tyngdpunkterna för målen styr planeringen och det kompletterande byggandet av Musslax småhusområde. I planeringen beaktas förlängningen av Esbo strandpromenad, områdets betydande naturvärden och på området utreds möjligheterna till vinterförvaring av båtar. Stadsplaneringsnämnden behandlar målen för Musslax på sitt möte 22.5.2024.

Det finns många träd vid havet. Några hus skymtar mellan träden.
Utsikt från Esboviken över Musslax strandområde. Tengbom Ab

Planeringsområdet ligger i innersta delen av Esboviken i stadsdelen Kurtby, nära gränsen till Kyrkslätt. Området är inte detaljplanerat. Nu utarbetas en detaljplan för området och som grund för den utarbetas först målen. Tyngdpunkterna för målen styr planeringen och det kompletterande byggandet av området. I Esbo utarbetas utgångspunkter och mål utgående från stora helhetsområden eller omfattande enskilda detaljplaner. Detaljplanen för Musslax är en sådan här omfattande enskild detaljplan och därför bör mål utarbetas för den. Målen förtydligar och styr den kommande detaljplaneringen.

Det har redan länge önskats en detaljplan för området. I och med den nya planen kan fler småhus byggas i området i framtiden. Om planen genomförs kompletterar den helheten av Kallvik och de omgivande områdena. Det finns flera olika markägare i området. Esbo stad äger ett vidsträckt markområde i närheten av tegelfabriken i Åminne, och på detta område utreds möjligheten till vinterförvaring av båtar.

Musslax rika kulturhistoria och betydande naturvärden beaktas i planeringen

Området är för närvarande ett glest bebyggt småhusområde med kulturhistoriska objekt. De gamla gemensamma stränderna härstammar från områdets fiskarkultur. Av Åminne tegelfabrik, som fungerade 1886-1914, finns kvar grunden för tegelfabrikens brygga och i terrängen finns också kvar ruiner av fabriksbyggnadernas fundament. Man har redan tidigare gjort utredningar i området och även i fortsättningen kommer områdets kulturhistoriska värden att beaktas i planeringen.

I planeringsområdet finns förutom kulturhistoria även betydande naturvärden, såsom flygekorrar och åkergrodor. I närheten av tegelfabrikens brygga förekommer dessutom den sällsynta stora natebocken. Områdets västra kant, som gränsar till Natura 2000-området Esboviken-Bastviken, ställer vissa specialvillkor för planeringen. Naturvärdena har redan tidigare utretts, men uppgifterna behöver uppdateras när planeringen framskrider.

I detaljplaneringen strävar man efter att trygga områdets natur- och kulturvärden så att de inte försämras. Som en del av planeringsarbetet granskas och utreds också förlängningen av Esbo strandpromenad till Musslaxområdet. Den nuvarande strandpromenaden sträcker sig till Kallviken, alldeles intill gränsen av Musslax planområde.

Stadsplaneringsnämnden behandlar målen för Musslax på sitt möte 22.5.2024. Efter att målen har godkänts börjar utarbetandet av programmet för deltagande och bedömning (PDB) och den fortsatta planeringen av detaljplanen. Stadsplaneringsnämnden beslutar vid sitt möte om ett invånarmöte ska ordnas för områdets intressenter och markägare i början av hösten 2024 då planens PDB beräknas vara klar för att framläggas till påseende.

Mer information:
Otto Haarala, arkitekt, detaljplanering, Esbo stadsplaneringscentral,
tfn 040 634 4165, otto.haarala@espoo.fi

Nyckelord

Bilder

Det finns många träd vid havet. Några hus skymtar mellan träden.
Utsikt från Esboviken över Musslax strandområde.
Ladda ned bild

Länkar

Esbo är en anvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum
och nätverksstruktur, där det är bra at bo, lära, arbeta och företaga
för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailussa huikea osallistujamäärä18.6.2024 16:50:28 EEST | Tiedote

Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu on ollut tänä vuonna osallistujamäärältään menestys. Kilpailuun saatiin 57 hakemusta. Suuri osallistujamäärä kielii Espoon kehitysmyönteisyydestä ja halusta jatkuvasti parantaa kaupungin toimintoja asukaslähtöisesti. Innovaatiokilpailuun haettiin uudistuksia, jotka ovat kehittäneet kaupungin palveluita tai toimintatapoja. Kaupungin henkilöstön lisäksi osallistua saivat espoolaisyritykset. Kilpailun palkinnot jaetaan lokakuussa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye