Sitra

Vilka frågor bör EU:s beslutsfattare ta itu med? Sitra publicerar åtta förslag

Dela

Framtidshusets förslage kommer att hjälpa Europa och Finland att stimulera ekonomin, förbättra försörjningstryggheten och krishanteringen samt stärka demokratin.

Topias Dean Sitra

Sitra uppmuntrar europeiska beslutsfattare och kandidater i EU-valet att berätta hurdan framtid de strävar efter och att göra modiga val för att trygga européernas välfärd.

Det är viktigt att se bortom valcykler i en tid då vår kontinent genomgår flera kriser. Samtidigt blir Europa alltmer beroende av material som produceras i andra länder. Det data som samlas in om oss försvinner också utanför Europas gränser och bidrar inte till att utveckla vår ekonomi. Dessutom är Europas ekonomi och välstånd redan under press på grund av en åldrande befolkning, ökande konfrontationer, förvärrade klimatproblem och ett starkare behov av att spendera mer på försvar än tidigare.

"Europa utvecklas inte i samma takt som konkurrerande världsdelar. Därför måste EU:s nuvarande och kommande ledare skapa stabilitet på många olika sätt och våga investera i framtiden", säger Sitras överombudsman Atte Jääskeläinen.

De åtta strategiska förslag som presenteras i Sitras arbetsdokument bygger på Sitras långsiktiga framtidsarbete, utredningar, experiment och utvecklingsarbete med pionjärer inom olika branscher.

Sitras förslag till EU:s beslutsfattare för att bygga ett bättre Europa och Finland

  • Stärk medborgarnas deltagande i beslutsfattandet i en tid av informationsöverflöd. Ge medborgarna nya möjligheter att påverka de frågor de bryr sig om, färdigheter att hantera informationsöverflödet och nya sätt att modernisera demokratin.
  • Involvera medborgarna i utvecklingen av digitaliseringen. Involvera européerna i den teknologiska utvecklingen – inklusive artificiell intelligens. Detta kommer att öka både européernas tilltro i utvecklingen och arbetsproduktiviteten.
  • Stärk konkurrenskraften och den ekonomiska stabiliteten genom att utnyttja data och teknik. Europa har varit beroende av utländska makter och digijättar i frågan om kritiska teknologier men håller nu på att frigöra sig från detta beroende. Med hjälp av effektiv reglering kommer europeiska företag att innovera inom datadriven affärsverksamhet.
  • Säkerställ att européer har effektiv tillgång till vård utanför sitt hemland. Dessutom utnyttjar företag och forskare data som genereras inom vården för att utveckla nya tjänster.
  • Skapa en inre marknad som är förenlig med den cirkulära ekonomin. Europas strategiska självständighet och självförsörjning måste stärkas. Konsumenterna kommer att dra nytta av produkter med längre livslängd och välfärden kommer att öka utan överkonsumtion av naturresurser.
  • Säkra livsmedelsproduktionen – ta hand om Europas jordmån. Fält kommer att ge bättre avkastning för européerna, binda kol på ett effektivt sätt och orsaka mindre vattenföroreningar.
  • Värna om Europas viktigaste tillgång – naturen. Europa kommer att blomstra när grunden för dess ekonomi och välstånd är tryggad. Naturbaserade lösningar sparar offentliga medel och skapar ny affärsverksamhet.
  • Se till att Europa blir klimatneutralt. Europa frigör sig från en fossilbränsleekonomi som orsakar är importberoende. En ekonomi som bygger på förnybara energikällor och baseras på en cirkulär ekonomi är mera motståndskraftig mot kriser.

Europas framtidsmakare - valpanel ons 29.5 kl. 17.00

Sitra ordnar i samarbete med Helsingin Sanomat, Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund (SAMOK) en valpanel "Europas framtidsmakare" onsdagen den 29 maj kl. 17.00 på Sanomatalos Mediatori. I diskussionen deltar nio EU-valskandidater från riksdagspartierna. Debatten kommer bland annat att fokusera på ungdomarnas vision av Europa och vilken typ av union som behövs för att uppnå den önskade framtiden. Debatten kan följas live online på www.hs.fi.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbart välbefinnande.

Andra språk

Följ Sitra

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sitra

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye