Suomen ympäristökeskus

Spana in pollinerare! Pollinerarveckoslutet inspirerar att göra observationer

Dela

Pollinerarveckoslutet är ett evenemang med låg tröskel, som är avsett för alla som är intresserade av naturen och där man observerar pollinerare. Observationer görs under en halv timme på en blomsteräng eller på din egen gård antingen lördag eller söndag 15.–16.6. Syftet med pollinerarveckoslutet är att kartlägga pollinerande arter som förekommer särskilt på urbana ängar och gårdar, främst fjärilar och humlor, samt att inspirera medborgarna att observera och skydda pollinerare i sin närmiljö.

Trädgårdshumla på blomman av ungersk syren.
Trädgårdshumla (Bombus hortorum) på blomman av ungersk syren. Medborgarnas observationer av pollinerare har stor betydelse i uppföljningen av pollinerare Mikko Kuussaari

Fjärilar och humlor kan identifieras genom att jämföra dem med fotografier

Vem som helst kan delta i pollinerarveckoslutet genom att observera pollinerare på önskat ställe. Man önskar särskilt att pollinerare observeras på nyängar i stads- eller tätortsområden, men också naturängar eller till exempel trädgårdar. De vanligaste pollinerarna som rör sig under pollineringsveckoslutet kan identifieras med hjälp av en broschyr som har bilder med 26 pollinerare.

Ytterligare hjälp med pollinerare fås också på pollinerarveckoslutets Facebook-sida, dit man kan skicka bilder av pollinerarna till experter för bestämning.

Observationer som gjorts under den halvtimmes observationsperioden ska helst anmäls via mobilappen iNaturalist. Användning av appen kräver registrering. Anvisningarna kommer publiceras på webbplatsen Polyttajat.fi och på pollinerarveckoslutets Facebook-sida.   

Alternativt kan observationerna anmälas med en enkel webblankett som man enkelt kan fylla i med mobilen eller datorn. Detta kräver ingen inloggning eller identifiering. På blanketten antecknas datum, klockslag, plats, livsmiljö, anmälare av observationer samt observerade pollinerare och deras individantal.

Resultaten rapporteras i slutet av juni

Resultaten från pollinerarveckoslutet rapporteras på evenemangets Facebook-sida och på Polyttajat.fi i slutet av juni.

Pollinerarveckoslutet har blivit mycket populärt till exempel i Holland. Den finländska förebilden för evenemanget är Gårdplanskrysset, som redan har utvecklats till ett populärt naturevenemang där man observerar fåglar. 

Pollinerarveckoslutet arrangeras av Finlands miljöcentrals PÖLYKOORDI-projektet i samarbete med Finlands naturskyddsförbund, WWF, Naturhistoriska centralmuseet, Finska Insektssällskapet, Finlands Fjärilsforskarsällskapet, NTM-centralen i Nyland, Helsingfors stad och Jyväskylä universitet.

Medborgarnas observationer av pollinerare är viktiga

Upp till 75 procent av världens grödor är åtminstone delvis beroende av insektpollinering.  Ungefär 5–8 procent av världens hela jordbruksproduktion har bedömts vara direkt beroende av djurpollinering. Nästan 90 procent av de växtarter som blommar på vår planet drar nytta av eller till och med kräver pollinering av djur - huvudsakligen insekter. Dessutom är pollinerare och deras larver viktig föda för många andra djur.

Som det konstateras i Finlands miljöcentrals färska politiska rekommendation har rapsskördarna minskat under de senaste decennierna till följd av pollineringsförlusten. Därför följs antalet pollinerande insekter upp och medborgarnas observationer har stor betydelse i detta arbete.

Ytterligare uppgifter:

Mikko Kuussaari, specialforskare mikko.kuussaari@syke.fi, 040 5256 249

Ida-Maria Huikkonen, forskare ida-maria.huikkonen@syke.fi, 0295 252 255

Janne Heliölä, forskare janne.heliola@syke.fi, 040 014 8654

Nyckelord

Kontakter

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Länkar

Finlands miljöcentral - Med kunskap skapar vi hopp.

Finlands miljöcentral
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000

https://www.syke.fi/sv-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Baltic Sea protection is strengthened by urban cooperation of coastal cities22.5.2024 08:00:00 EEST | Press release

The protection of the Baltic Sea marine environment was enhanced through the BALTICITIES project. The project strengthened environmental networks within and between coastal cities in Finland, Estonia, Latvia, and Lithuania. In addition to municipal and city officials, marine knowledge was widely shared with various societal actors and the public. Through the Baltic Seashore Stories Video Campaign, the diversity of different coastal areas was introduced to the public. The overwhelming popularity of the Campaign’s website indicates that many people share both joy and concern for the sea.

Itämeren suojelua edistettiin Suomen ja Baltian yhteisvoimin22.5.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Itämeren meriympäristön suojelua edistettiin projektissa, jossa vahvistettiin Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan rannikkokaupunkien yhteistyöverkostoja ja etsittiin merensuojelun synergioita. Kunta- ja kaupunkipäättäjien ohella meritietoa jaettiin laajasti yhteiskunnan eri toimijoille ja suurelle yleisölle. Erilaiset merenrannat tuotiin kansalaisten ulottuville videokampanjan voimin. Kampanjasivuston suosio viestii siitä, että ilon ja huolen merestä jakaa moni kansalainen.

KORJATTU TIEDOTE: EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen tavoitteena lisätä jätteen hyödyntämistä unionin sisällä ja vähentää jätevientiä OECD-maiden ulkopuolelle20.5.2024 09:29:17 EEST | Tiedote

Tiedotteessa korjattu asetuksen voimaantulopäivämäärä: asetus tuli voimaan 20.5.2024. Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat: EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen tavoitteena on lisätä jätteen hyödyntämistä unionin sisällä ja vähentää sen vientiä OECD-maiden ulkopuolelle. Uusi asetus tuo muutoksia myös jätesiirtoilmoitusten käsittelyyn, jossa siirrytään sähköiseen asiointiin toukokuussa 2026.

Korrigerat pressmeddelande: EU:s nya avfallstransportförordning ska öka återvinningen av avfall inom unionen och minska exporten av avfall till länder utanför OECD20.5.2024 09:27:25 EEST | Tiedote

Korrigerat pressmeddelande: förordning om transport av avfall (2024/1157) träder i kraft den 20 maj 2024. Finlands miljöcentral och miljöministeriet informerar: Syftet med EU:s nya avfallstransportförordning är att öka återvinningen av avfall inom unionen och minska exporten av det till länder utanför OECD. Den nya förordningen medför också ändringar i handläggningen av anmälningar om avfallstransporter, som från och med maj 2026 ska ske på elektronisk väg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye