Kokkolan kaupunki

Klimatutsläppen i Karleby har minskat med 40,5 procent från år 2007

Dela

Enligt Finlands miljöcentral minskar Karlebys sammanlagda utsläpp av växthusgaser fortsättningsvis bra. Från år 2007 har utsläppen minskat med 40,5 procent. År 2022 minskade utsläppen med 4,8 procent jämfört med året innan.

I Karleby har utsläppen minskat mer än medeltalet på riksnivå. Alla kommunernas sammanräknade utsläpp av växthusgaser minskade med 2,1 procent från år 2021 till år 2022. Från år 2007 har utsläppen i alla kommunerna i Finland minskat med 35,6 procent. Utsläppen per person har minskat med 43,8 procent. Mest har utsläppen minskat när det gäller byggnadernas energikonsumtion (el och värme). Utsläppen har minskat också tack vare en renare produktion av el och fjärrvärme och avstående från oljevärme. Det finns dock mycket att göra särskilt när det gäller minskningen av utsläppen från fordonstrafiken. I Karleby ökade utsläppen från fordonstrafiken med 3,7 procent från år 2021.

Karleby har gått med i Hinku-nätverket i juni 2022. Som medlem i nätverket har staden förbundit sig att minska utsläppen med 80 procent före år 2030. Stadens strategiska utvecklingsmål är att vara koldioxidneutralt 2035.

Karleby har som mål att på ett hållbart sätt bygga förutsättningar för framgång under de kommande årtiondena och generationerna. Stadens klimatprogram utarbetas som bäst. Programmet kommer att innehålla en plan för motverkande av klimatförändringen för staden. Den visar vilka åtgärder och investeringar som ska minska utsläppen av växthusgaser på hela kommunens område. Syftet med klimatprogrammet är att stöda uppnåendet av stadens klimatmål både när det gäller motverkande av klimatförändringen och anpassning till den, att lyfta fram de utsläpp som kommer av konsumtion synligare i stadens arbete för hållbar utveckling och att främja övergången till lösningar som följer principerna för cirkulär ekonomi.

Klimatprogrammet innehåller också verktyg för att aktivera invånare och lokala företag. En mera hållbar framtid förutsätter ett omfattande samarbete. Invånarna och företagen har en stor roll när det gäller att minska utsläppen i kommunen, eftersom byggnadernas energiförbrukning, trafiken och konsumtionen orsakar en betydande del av utsläppen inom kommunens geografiska område.

null
Utsläpp av växthugaser per sektor i Karleby åren 2007-2022. Utsläppen har beräknats utan klimatkompensationer enligt HInku-beräkningsreglerna. © Syke
null
Utsläpp av växthugaser per sektor i Karleby åren 2007-2022. Utsläppen har beräknats utan klimatkompensationer enligt HInku-beräkningsreglerna. . © Syke

Kontakter

Information om utgivare

Karleby. Vi har en bredare horisont

Karleby stad är Mellersta Österbottens tvåspråkiga landskapscentrum med ca 48 000 invånare. Loket för näringslivet i Karleby är det även internationellt betydande klustret inom kemisk industri. Det kompletteras av Finlands största hamn för spår- och Panamax-trafik samt ett mångsidigt nätverk av företagsaktörer. Också mångsidiga evenemang, turismen och fritidsboende lockar besökare till staden.

Kung Gustav II Adolf grundade staden för 400 år sedan vid Bottniska vikens kust. Havet har medfört starka traditioner inom handel och logistik genom sjöfart och skeppsbyggande till industrin och bildningen. Läget vid havet och flygförbindelser, vid huvudbanan och väg E8 säkerställer att såväl människor, varor som idéer rör på sig.

Andra språk

Följ Kokkolan kaupunki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kokkolan kaupunki

Pitkä odotus palkitaan – Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntahistoriahanke käynnistyy23.5.2024 08:22:12 EEST | Tiedote

Kokkolan kaupunki on valinnut historioitsija Ville Eerolan toteuttamaan Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntahistoriateosta. Kälviän, Lohtajan ja Ullavan liittymisestä Kokkolaan tehtiin päätös vuonna 2007, ja varsinainen kuntaliitos astui voimaan 2009. Kolmen pitäjän pitkistä historioista tuotetaan moderni, runsaasti kuvitettu ja ammattimaiseen tutkimukseen pohjautuva kirja, joka tavoiteaikataulun mukaan julkaistaan 2027.

Fågeldödlighet som tyder på fågelinfluensa har observerats i Mellersta Österbotten17.5.2024 12:00:30 EEST | Tiedote

Mellersta Österbottens miljöhälsovård ber kommuninvånarna anmäla om observationer gällande massdöd hos vilda fåglar eller enstaka döda rovfåglar. Man behöver inte anmäla om enstaka döda måsar. Anmälningar begärs om det på samma område finns sjuka eller döda fler än en svan ELLER fem eller flera andra sjöfåglar ELLER mer än tio fåglar av andra arter. Anmäl om döda fåglar: Tillsynsveterinär Eva-Lotta Halonen tfn 040 806 5953 utanför tjänstetid, jourhavande kommunalveterinär Bekämpning av fågelinfluensa Fågelinfluensa smittar till alla fåglar. För att bekämpa fågelinfluensa är det särskilt viktigt att skydda allt fjäderfä från smittan. Man bör se till att vilda fåglar inte kommer i kontakt med fjäderfä och det är förbjudet att hålla höns ute under maj. Ägare till fjäderfä ska meddela kommunalveterinären om fåglarna uppvisar symtom på fågelinfluensa, dvs. näsflöde, hosta, apati, ovillighet att äta samt höjd dödlighet. Fågelinfluensa kan smitta till människor som sköter eller hanterar djur

Keski-Pohjanmaalla havaittu lintujen kuolleisuutta, joka viittaa lintuinfluenssaan17.5.2024 12:00:30 EEST | Tiedote

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto pyytää kuntalaisia ilmoittamaan havainnot luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista tai yksittäisistä kuolleista petolinnuista. Yksittäisistä kuolleista lokeista ei tarvitse ilmoittaa. Ilmoituksia pyydetään, mikäli samalta alueelta löytyy sairaana tai kuolleena useampi kuin yksi joutsen TAI viisi tai useampia muita vesilintuja TAI yli kymmenen muihin lajeihin kuuluvia lintuja. Ilmoita lintukuolemista: Valvontaeläinlääkäri Eva-Lotta Halonen p. 040 806 5953 virka-ajan ulkopuolella päivystävä kunnaneläinlääkäri Lintuinfluenssan torjunta Lintuinfluenssa tarttuu kaikkiin lintuihin. Lintuinfluenssan torjumiseksi on erityisen tärkeää suojata kaikki siipikarja tartunnalta. Luonnonvaraisten lintujen kontaktit siipikarjaan tulee estää ja kanojen ulkona pitoaon kielletty toukokuun aikana. Siipikarjan pitäjien tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille, mikäli linnuissa havaitaan influenssan oireita eli sierainvuotoa, yskää, apatiaa, syömättömyyttä sekä kohonn

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye