Intrum Oy

Mullistaako tekoäly maksuviiveiden hallinnan?

Jaa

Yli puolet suomalaisyrityksistä uskoo, että tekoäly voisi parantaa merkittävästi myöhästyneiden maksujen käsittelyä. Tekoälytyökalujen ja modernien maksutapojen hallinta nähdään oleellisina kilpailutekijöinä, mutta todellisuudessa valtaosassa yrityksistä tekoälyn hyödyntäminen on vielä yksittäisten kokeilujen tasolla. Eurooppalainen yritysten maksutaparaportti paljastaa, että vaikka tekoäly voisi tehostaa liiketoimintaa merkittävästi, suomalaisyritykset näkevät tekoälyssä enemmän riskejä kuin eurooppalaiset vastaajat keskimäärin.

Yli puolet suomalaisyrityksistä uskoo, että tekoäly voisi parantaa merkittävästi myöhästyneiden maksujen käsittelyä.
Yli puolet suomalaisyrityksistä uskoo, että tekoäly voisi parantaa merkittävästi myöhästyneiden maksujen käsittelyä.

Tekoäly tuo muutoksia ja vaikuttaa tulevaisuuden työelämään merkittävästi. Suomalaiset yrityspäättäjät suhtautuvat tekoälyn hyödyntämiseen kaksijakoisesti. Yli puolet (52 prosenttia) vastaajista uskoo, että tekoäly voisi tehostaa maksuviiveiden hallintaa. Yhtä moni (52 prosenttia) sanoo jäävänsä jälkeen kilpailijoista, jos he eivät hallitse uusia maksutekniikoita ja 46 prosenttia vastaajista uskoo näin käyvän, jos tekoälyä ei oteta osaksi maksuprosesseja.

Tekoälyn keskeisiksi hyödyiksi koetaan henkilökohtaisen viestinnän luominen asiakkaille automaattisesti ja poikkeamien tunnistaminen maksutiedoissa. Myös trendien tunnistaminen maksutavoissa historiadataa hyödyntämällä luetaan tekoälyn eduksi. Trendien tunnistamisen kautta tekoäly auttaa myös kehittämään parempia tapoja arvioida asiakkaiden luottokelpoisuutta.

– Tutkimuksemme paljastaa, että suomalaisyritykset ovat keskimäärin kiinnostuneempia tekoälyn mahdollisuuksista kuin eurooppalaiset, mutta tekoälyä on pystytty ottamaan käyttöön eurooppalaista tasoa heikommin. Taustalla voi olla osaajapula tai tekoälyyn liitettävät riskitekijät. Monilla yrityksillä on haasteita löytää tarvittavia osaajia, jotka kykenevät tuomaan tekoälyratkaisuja osaksi olemassa olevia liiketoimintaprosesseja, toteaa Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala.

Suurin osa suomalaisyrityksistä (64 prosenttia) on vasta ottanut ensiaskeleita tekoälyn hyödyntämisessä.  Kuitenkin lähes kolmannes (27 prosenttia) on ottanut käyttöönsä tiettyjä sovelluksia yksittäisissä back office -tehtävissä, kun vastaava luku Euroopassa on 31 prosenttia. Yli puolet (51 prosenttia) suomalaisyrityksistä sanoo, ettei oman organisaation sisältä löydy osaajia tekoälyn syvällisempää käyttöönottoa varten.

Tekoälyyn liittyvät riskit maksuviiveiden hallinnassa – totta vai tarua?

Yrityspäättäjät yrittävät pysyä uusien teknologioiden ja tekoälyn kehitysvauhdissa mukana ja investoivat uusiin työkaluihin kilpailukyvyn varmistamiseksi. Suomalaisyritykset näkevät tekoälyteknologian hyödyntämisessä osana maksuviiveiden hallintaa enemmän riskejä kuin eurooppalaiset vastaajat keskimäärin. Seitsemän kymmenestä suomalaisjohtajasta koki, että heillä ei ole riittävää ymmärrystä siitä, miten tekoäly tekee päätöksiä.

– Tekoälyn käyttöön koetaan liittyvän useita riskejä, kuten esimerkiksi tietosuojaan liittyvät tekijät, joissa osaaminen ja käytänteet eivät välttämättä ole suomalaisille yrityksille tuttuja. Näihin liittyvää osaamista saattaa olla vaikeaa löytää. Riskiksi koettiin myös se, että tekoäly voisi tehdä epäreiluja päätöksiä, esimerkiksi etnisten tai sosioekonomisten tekijöiden perusteella. Lisäksi yli kuusi kymmenestä pelkää henkilökohtaisen yhteyden menettämistä asiakkaisiinsa, Iskala luettelee. 

Myös integraatiohaasteet olemassa oleviin järjestelmiin voivat hidastaa tekoälyn käyttöönottoa. Vastaajista 66 prosenttia mainitsi sen riskiksi.

Johtajista%2070%20prosenttia%20kokee%2C%20ettei%20heill%E4%20ei%20ole%20riitt%E4v%E4%E4%20ymm%E4rryst%E4%20siit%E4%2C%20miten%20teko%E4ly%20tekee%20p%E4%E4t%F6ksi%E4.
Johtajista 70 prosenttia kokee, ettei heillä ei ole riittävää ymmärrystä siitä, miten tekoäly tekee päätöksiä.

– Lähes puolet suomalaisyrityksistä kokee haasteelliseksi selvittää asiakkaidensa maksukykyä ja miltei joka neljännellä ei ole ratkaisua luottotappioiden hallinnan parantamiseksi. Monessa yrityksessä vanhentuneet järjestelmät ovat hidastaneet maksuviiveiden torjumista. Investoinnit tekoälyratkaisuihin saattavat mahdollistaa yrityksille resurssitehokkaampaa reskontranhoitoa, jossa esimerkiksi saatavan hallinnan alkuvaiheen toimenpiteet kuten personoidut muistutukset laskujen erääntymisestä voivat vähentää tahatonta myöhässä maksamista ja nopeuttaa kassankiertoa. Toisaalta tekoäly tuo mukanaan entistä tarkempia tapoja arvioida asiakkaiden luottokelpoisuutta, mikä pienentää yritysten luottotappioriskejä, Iskala toteaa. 

Tekoälyteknologioilla on potentiaalia nostaa yritysten tuottavuutta laajalla rintamalla tulevina vuosina ja nykyajan nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä investoinnit moderneihin teknologioihin voivat tuoda yrityksille merkittävää kilpailuetua.

– Onkin oletettavaa, että monet yritykset saavat tekoälyn hyödyt käyttöönsä helpommin ulkoistamalla luotonhallinnan prosesseja, Iskala pohtii.

Tietoja European Payment Report 2024 -tutkimuksesta: 

Eurooppalainen yritysten maksutaparaportti (European Payment Report) antaa tietoa maksukäyttäytymisen haasteista ja mahdollisuuksista, joita yritykset kohtaavat Euroopassa ja useilla sektoreilla. Raportti perustuu ulkopuolisen tutkimustoimiston, Longituden, 25 Euroopan maassa teettämään kyselyyn. Vuoden 2024 kyselyyn osallistui yhteensä 9 255 pientä, keskisuurta ja suurta yritystä 15 toimialalta. Vastaajina oli talousjohtajia tai muita henkilöitä, joilla oli taloudellista tietämystä yrityksestä, jossa he työskentelevät. Yritykset on valittu satunnaisesti B2B-tietokannasta. Tutkimuksen kenttätyö tehtiin joulukuun 2023 ja maaliskuun 2024 välisenä aikana. Lataa Suomea koskeva raportti www.intrum.fi/epr2024 ja Euroopan laajuinen raportti www.intrum.com/epr2024

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Yli puolet suomalaisyrityksistä uskoo, että tekoäly voisi parantaa merkittävästi myöhästyneiden maksujen käsittelyä.
Yli puolet suomalaisyrityksistä uskoo, että tekoäly voisi parantaa merkittävästi myöhästyneiden maksujen käsittelyä.
Lataa
Johtajista 70 prosenttia kokee, ettei heillä ei ole riittävää ymmärrystä siitä, miten tekoäly tekee päätöksiä.
Johtajista 70 prosenttia kokee, ettei heillä ei ole riittävää ymmärrystä siitä, miten tekoäly tekee päätöksiä.
Lataa
Intrumin vuosittainen Eurooppalainen yritysten maksutaparaportti paljastaa kuinka maksuviiveet vaikuttavat yritysten liiketoimintaan.
Intrumin vuosittainen Eurooppalainen yritysten maksutaparaportti paljastaa kuinka maksuviiveet vaikuttavat yritysten liiketoimintaan. Tutkimme 9 255 yritystä 25 Euroopan maassa. Suomessa tutkimukseen osallistui 500 yritystä.
Lataa

Intrum on alan johtava luotonhallintapalvelujen tarjoaja 20 markkina-alueella Euroopassa. Auttamalla yrityksiä saamaan maksunsa ja tukemalla ihmisiä viivästyneiden maksujen kanssa Intrum näyttää tietä kohti tervettä taloutta ja on ratkaisevassa asemassa yhteiskunnassa. Intrumilla on noin 10 000 omistautunutta ammattilaista, jotka palvelevat noin 80 000 yritystä eri puolilla Eurooppaa. Vuonna 2023 liikevaihto oli 20,0 miljardia Ruotsin kruunua. Intrumin pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, Ruotsissa ja Intrumin osake on noteerattu Nasdaq Tukholman pörssissä. Lisätietoja on osoitteessa www.intrum.com.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Intrum Oy

Maksuviiveellisten yritysten kokonaismäärä laskenut – majoitus- ja ravitsemistoimialan maksuviiveet yhä kasvussa4.7.2024 07:55:00 EEST | Tiedote

Intrumin maksuviivetutkimus vuoden 2024 toiselta neljännekseltä kertoo, että maksuviiveellisten yritysten suhteellinen määrä on laskenut 5,69 prosenttia viime vuodesta. Toimialavertailussa maksuviiveellisiä yrityksiä on edelleen eniten majoitus- ja ravitsemistoimialalla, yritysten osuus on myös hieman kasvanut viimevuoteen verrattuna. Alueellisesti maksuviiveellisiä yrityksiä on eniten Satakunnassa ja Pohjois-Savossa. Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku ennustavat yrityksille parempia näkymiä loppuvuodesta. Toipuminen on kuitenkin yhä verkkaista.

Kuluttajien maksukyky heikkenemässä kesäkuukausina11.6.2024 07:55:00 EEST | Tiedote

Orastavasta talouskasvusta huolimatta kuluttajien maksukyky heikentynee ja maksuvaikeudet kasvavat tulevina kuukausina. Luotonhallintayhtiö Intrumin perintädatan mukaan sekä kuluttajien että yritysten maksukyky heikkeni alkuvuonna. Aiempaa useampi lasku vaati myös muistutusta tai siirtyi perintään. Vaikea tilanne näkyy myös Takuusäätiön velkaneuvonnassa. Kuluttajien maksutapatutkimuksen mukaan moni kuluttaja käyttää aiempaa vähemmän rahaa lomailuun ja arvioi joutuvansa jättämään laskuja maksamatta.

Tutkimus: Yli 40 prosenttia suomalaisjohtajista uskoo yrityksensä kassavirran vahvistuvan15.5.2024 07:55:00 EEST | Tiedote

Yrityksissä suhtaudutaan hermostuneen optimistisesti tulevaisuudennäkymin, kertoo tuore Eurooppalainen yritysten maksutaparaportti. Suomalaisissa yrityksissä asennoidutaan hieman positiivisemmin talouden kasvuun kuin eurooppalaiset keskimäärin. Useampi kuin neljä kymmenestä suomalaisista johtajasta sanoo, ettei heillä ole suuria huolia organisaationsa kassavirrasta lähitulevaisuudessa. Yli puolet suomalaisyrityksistä hakee kasvua kehittämällä digitaalisia liiketoimintoja sekä laajentumalla kotimarkkinoilla. Yksi kolmesta suomalaisyrityksestä kokee myös olevansa paremmassa taloudellisessa tilanteessa kuin vuosi sitten.

Tutkimus: Talouskriisi lisää mielenterveysongelmia ja heikentää fyysistä hyvinvointia25.4.2024 07:55:00 EEST | Tiedote

Intrumin tuoreen tutkimuksen mukaan pitkään jatkunut talouskriisi ja sen aiheuttama ahdistus lisäävät riskiä altistua mielenterveysongelmille sekä vaikuttavat haitallisesti ihmissuhteisiin. Tutkimus kertoo myös, että osa kuluttajista joutuu asettamaan fyysisestä terveydestään huolehtimisen toissijaiseksi. Ongelmat voivat johtaa haitalliseen kierteeseen, joka heikentää oman talouden hallintaa sekä lisää yhteiskunnallisia ongelmia.

Tutkimus: Elinkustannusten nousu pitää yhä suomalaisten kuluttajien talouden kireällä24.4.2024 07:47:00 EEST | Tiedote

Tuoreen tutkimuksen mukaan osa kuluttajista kokee, että heidän taloutensa on kohenemassa. Monet ovat kuitenkin edelleen erittäin huolissaan toimeentulostaan ja etsivät lisätuloja selviytyäkseen menoistaan. Erityisesti naiset ja keski-ikäiset ovat yhä ahtaalla. Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksen pulssikyselyn raportti kertoo, että kuluttajat muuttavat ostokäyttäytymistään ja karsivat menojaan hallitakseen elinkustannuksiaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye