Statskontoret ordnade en auktion för statens referenslån: resultat

Dela

Auktionen ökade det utestående lånebeloppet med 1 486 miljoner euro. Lån förfaller till betalning 15.4.2029 och 15.9.2034. 

Statskontoret ansvarar för statens upplåning.
Statskontoret ansvarar för statens upplåning.

Statskontoret ordnade en auktion för statens referenslån tisdagen den 21 maj kl. 12.30–13.00.

Auktionsresultat

Lån som förfaller till betalning 15.4.2029

Kupongränta:  2,875 %

Auktionsvolym: 771 miljoner euro
Total budvolym: 1 121 miljoner euro
Godkänd prisnivå/ränta: 100,090 / 2,854 %
Teckningskvot: 1,45

Lån som förfaller till betalning 15.9.2034

Kupongränta: 3,000  %

Auktionsvolym: 715 miljoner euro
Total budvolym: 1 235 miljoner euro
Godkänd prisnivå/ränta: 100,040 / 2,996 %
Teckningskvot: 1,73

Nyckelord

Kontakter

Statskontoret ansvarar för statens upplåning, placering av kassamedel och hantering av risker med anknytning till statsskulden. Läs mer: statsskuld.fi

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye