VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

En tredjedel av kandidaterna i Europaparlamentsvalet har redovisat sin valfinansiering

Dela

Liberalpartiet och Vänsterförbundet är de enda partier där alla kandidater i Europaparlamentsvalet har gjort förhandsredovisningar.

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images

Förhandsröstningen vid Europaparlamentsvalet inleds i morgon onsdagen den 29 maj. Kandidaterna i Europaparlamentsvalet har kunnat lämna in en förhandsredovisning av sin valfinansiering från och med den 10 maj. 34 procent av kandidaterna har redan lämnat förhandsuppgifter om sin valfinansiering.

Antalet kandidater i Europaparlamentsvalet är 232. Av dem hade 79 lämnat in en frivillig förhandsredovisning före tisdagsmorgonen med information om valkampanjens storlek och finansieringskällorna. Redovisningarna kan göras och läsas i Statens revisionsverks webbtjänst vaalirahoitus.fi.

”Ju tidigare förhandsredovisningen lämnas in, desto bättre tjänar den den öppna förvaltningen, demokratin och väljarna. Varje kandidat kan bidra till att göra valfinansieringen transparent", påminner Pontus Londen, ledande redovisningsrevisor vid revisionsverket.

Information om hur många förhandsredovisningar som hittills har gjorts i de olika partierna finns i vidstående tabell. Förhandsredovisningar kan lämnas in till och med lördagen den 8 juni kl. 23.59. Valdagen är söndagen den 9 juni.

Efter valet ska alla ledamöter och ersättare som valts till Europaparlamentet enligt lagen lämna in den egentliga redovisningen av valfinansieringen.

Parti

Kandidater

Gjorda förhandsredovisningar, st.

Gjorda förhandsredovisningar, %

Centern i Finland

20

5

25 %

Finlands Kommunistiska Parti

20

8

40 %

Finlands Socialdemokra­tiska Parti

20

1

5 %

Gröna förbundet

20

10

50 %

Kristdemokraterna i Finland (KD)

10

2

20 %

Liberalpartiet – Frihet att välja

20

20

100 %

Rörelse Nu

10

0

0 %

Samlingspartiet

20

0

0%

Sannfinländarna

20

10

50 %

Svenska folkpartiet i Finland

20

0

0 %

Totuuspuolue

1

0

0 %

Vapauden liitto

20

0

0 %

Vänsterförbundet

20

20

100 %

Öppna Partiet

11

3

27 %

Nyckelord

Kontakter

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti lakeja ja sääntöjä noudattaen. Lisäksi VTV tukee toiminnallaan läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa.

VTV tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valvoo finanssipolitiikkaa, puolue- ja vaalirahoitusta ja avoimuusrekisterin käyttöä. VTV on ylin riippumaton tarkastusviranomainen. Se toimii eduskunnan yhteydessä, ja sen asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa.

VTV.fi

Statens revisionsverk säkerställer att statens tillgångar används i enlighet med riksdagens beslut, effektivt och med efterlevnad av lagar och regler. Med sin verksamhet stödjer revisionsverket dessutom ett transparent be-slutsfattande och demokrati.

Revisionsverket granskar lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspo-litiken och användningen av öppenhetsregistret samt utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Revis-ionsverket är den högsta oberoende revisionsmyndigheten. Revisionsverket fungerar i anslutning till riksdagen och dess ställning och uppgifter föreskrivs i grundlagen.

VTV.fi/sv

Andra språk

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Regeringens anpassningsåtgärder bidrar till att de offentliga finanserna stärks, men ytterligare åtgärder behövs för att tygla utgiftstrycket11.6.2024 10:05:00 EEST | Tiedote

I ljuset av de nuvarande prognoserna verkar regeringens mål för att stärka de offentliga finanserna inte nås trots de ytterligare åtgärder som vidtagits. Detta beror på ett bestående underskott i de offentliga finanserna till följd av att offentliga sektorns utgifter har ökat. Orsakerna till ökningen är huvudsakligen strukturella faktorer som till exempel åldrande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye