VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

På SuomiAreena diskuteras påverkanskommunikationens effekter på samhället

Dela

Emilia Korkea-aho, Minja Koskela, Salla Nazarenko och Tuomo Yli-Huttula diskuterar påverkanskommunikationens effekter på samhället i Statens revisionsverks paneldiskussion den 25 juni kl. 12.

Kuvassa: Salla Nazarenko, Tuomo Yli-Huttula, Minja Koskela, Emilia Korkea-aho och Jonna Carlson. Valokuvat: Juho Paavola, Elisa Salomäki.
Kuvassa: Salla Nazarenko, Tuomo Yli-Huttula, Minja Koskela, Emilia Korkea-aho och Jonna Carlson. Valokuvat: Juho Paavola, Elisa Salomäki.

I och med öppenhetsregistret som infördes i år synliggörs den påverkanskommunikation som riktas till riksdagen och ministerierna. Statens revisionsverk ordnar en paneldiskussion på SuomiAreena med temat ”Paraneeko päätöksenteko, kun lobbarit paljastuvat?” ("Bättre beslutsfattande när lobbyisterna avslöjas?")

Paneldeltagarna är professor Emilia Korkea-aho, politikern Minja Koskela, Salla Nazarenko från Journalistförbundet samt Tuomo Yli-Huttula, som har lång erfarenhet av påverkanskommunikation. Diskussionen leds av Statens revisionsverks tillsynschef Jonna Carlson.

Paneldiskussionen ordnas på Eetunaukios scen (Itäpuisto 4) tisdagen den 25 juni kl. 12–12.45. Paneldiskussionen sänds också direkt i MTV Katsomo och inspelningen av den publiceras senare.

"Vi funderar bland annat på hur man påverkar beslutsfattandet i Finland och hur osaklig påverkanskommunikation ser ut. Öppenhetsregistret som infördes i år synliggör påverkanskommunikationen. Hur transparent påverkanskommunikationen blir beror dock i hög grad också på lobbyisterna och deras vilja att förbinda sig till öppenheten", säger Jonna Carlson.

Revisionsverket ger information om lobbyisternas ansvar, användningen av öppenhetsregistret och rekommendationer för en god intressebevakningssed också vid öppenhetsregistrets tält på SuomiAreenas Medborgartorg. Revisionsverkets anställda har jour i tältet tisdagen den 25 juni och onsdagen den 26 juni kl. 10–17.

Professor Emilia Korkea-aho från Östra Finlands universitet har forskat i påverkanskommunikation och i regleringen av den sedan 2013. Hon är också vice ordförande för delegationen för öppenhetsregistret.

Minja Koskela är första periodens riksdagsledamot för Vänsterförbundet och stadsfullmäktigeledamot från Helsingfors.

Salla Nazarenko är journalist, redaktör för boken Korruptio Suomessa och sakkunnig i internationella ärenden i Finlands Journalistförbund.

Tuomo Yli-Huttula är direktör på Finanssiala ry och ordförande för delegationen för öppenhetsregistret. Han har också arbetat som journalist och ministerns specialmedarbetare.

Nyckelord

Kontakter

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti lakeja ja sääntöjä noudattaen. Lisäksi VTV tukee toiminnallaan läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa.

VTV tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valvoo finanssipolitiikkaa, puolue- ja vaalirahoitusta ja avoimuusrekisterin käyttöä. VTV on ylin riippumaton tarkastusviranomainen. Se toimii eduskunnan yhteydessä, ja sen asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa.

VTV.fi

Statens revisionsverk säkerställer att statens tillgångar används i enlighet med riksdagens beslut, effektivt och med efterlevnad av lagar och regler. Med sin verksamhet stödjer revisionsverket dessutom ett transparent be-slutsfattande och demokrati.

Revisionsverket granskar lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspo-litiken och användningen av öppenhetsregistret samt utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Revis-ionsverket är den högsta oberoende revisionsmyndigheten. Revisionsverket fungerar i anslutning till riksdagen och dess ställning och uppgifter föreskrivs i grundlagen.

VTV.fi/sv

Andra språk

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Regeringens anpassningsåtgärder bidrar till att de offentliga finanserna stärks, men ytterligare åtgärder behövs för att tygla utgiftstrycket11.6.2024 10:05:00 EEST | Tiedote

I ljuset av de nuvarande prognoserna verkar regeringens mål för att stärka de offentliga finanserna inte nås trots de ytterligare åtgärder som vidtagits. Detta beror på ett bestående underskott i de offentliga finanserna till följd av att offentliga sektorns utgifter har ökat. Orsakerna till ökningen är huvudsakligen strukturella faktorer som till exempel åldrande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye