Digi- ja väestötietovirasto

Brådskan får inte vara ett hinder för att stöda arbetsförmågan – i Suomi.fi finns en komprimerad, omfattande och praktisk guide för ledningen och cheferna på små arbetsplatser

Dela

Äntligen en guide där man snabbt kan hitta information för att stöda arbetsförmågan. Guide i Suomi.fi ger en kompakt och praktisk helhetsbild av de faktorer som påverkar arbetsförmågan samt av metoderna för att leda och stöda arbetsförmågan på arbetsplatsen.

Kvinnan med en tablett
Guide i Suomi.fi ger en kompakt och praktisk helhetsbild av de faktorer som påverkar arbetsförmågan samt av metoderna för att leda och stöda arbetsförmågan på arbetsplatsen. Digi- ja väestötietovirasto, Teemu Kuusimurto

Målgruppen för den nya guiden i Suomi.fi är i synnerhet de arbetsplatser som varken har personalförvaltning eller personer som är insatta i frågor som gäller arbetsförmågan. Förutom små arbetsplatser omfattar detta snabbväxande startup-företag.  

– Arbetet ska ordnas och organiseras så att det inte orsakar skadlig belastning för anställda. Ledningen för arbetsplatsen har en central roll i detta, betonar specialsakkunnig Teija Inkilä vid social- och hälsovårdsministeriet som styrde projektet.  

När tiden är knapp är det lättare att hitta information tack vare den nya guiden

– Det finns rikligt med information om arbetsförmågan. I intervjuerna som gjordes för att planera guiden framkom det att i synnerhet små arbetsgivare ändå har svårt att hitta information och verktyg som lämpar sig för den egna situationen. Under trycket från många ansvarsområden finns det knappt om tid för att sätta sig in i frågor som gäller arbetsförmågan, berättar specialsakkunnig Heini Mynttinen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

På små arbetsplatser finns det inte heller nödvändigtvis tillräckligt med kompetens, verksamhetssätt eller ens information om var man kan få information för att stöda arbetsförmågan. Kännedomen om de lagstadgade skyldigheterna i fråga om arbetarskydd och arbetsförmåga kan också vara tunn.  

Det är särskilt viktigt att stöda arbetsförmågan på små arbetsplatser, eftersom en kompetent arbetstagares längre frånvaro kan förlama verksamheten avsevärt, berättar äldre sakkunnig Irmeli Pehkonen vid Arbetshälsoinstitutet som deltog i planeringen av guiden. 

Det upplevs som viktigt att stöda arbetsförmågan – den nya guiden svarar på behovet 

De föränderliga kraven i arbetslivet medför utmaningar för ledningen och chefsarbetet. På arbetsplatserna finns ett stort behov av information om hur man kan stöda orken i arbetet och den psykiska hälsan i vardagen. Genom god ledning av arbetsförmågan kan man minska sjukfrånvaron och kostnaderna för den samt hejda omsättningen av arbetstagare. 

Den nya guiden svarar på detta rop. Utöver den kortfattade helhetsbilden samlar guiden i Suomi.fi de centrala informationskällorna och verktygen på ett och samma ställe.   

Guiden Stöd för arbetsförmågan på arbetsplatsen har planerats tillsammans med en stor grupp sakkunniga som en del av Finlands program för hållbar tillväxt som finansieras av EU

Sakkunniga från Akava, Arbetarskyddscentralen, Arbetshälsoinstitutet, FPA, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Företagshälsovårdareförbund, Finlands Företagsläkarförening rf, Finlands Psykologförbund, Företagarna i Finland, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Keva, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Mikro- och ensamföretagare, Regionförvaltningsverks ansvarsområden för arbetarskyddet, STTK och UF-centret har deltagit i planeringen av innehållet i Stöd för arbetsförmågan på arbetsplatsen-guiden. Dessutom genomfördes en omfattande användartestning för guiden.    

Guiden genomfördes av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata under social- och hälsovårdsministeriets ledning. Arbetshälsoinstitutet fungerade som expertstöd för projektet. 

Guiden är en del av Finlands program för hållbar tillväxt som finansieras av EU. Bakgrunden till guiden är oron för att befolkningen i arbetsför ålder i Finland minskar och den strukturella arbetslösheten ligger på en hög nivå. För att människorna ska må bra på arbetet och inte samla på sig långa perioder av sjukfrånvaro bör man ingripa i problem med arbetsförmågan i ett så tidigt skede som möjligt.   

Guiden i Suomi.fi i ett nötskal 

Guiden Stöd för arbetsförmågan på arbetsplatsen i Suomi.fi innehåller information om 

  • vad arbetsförmåga är och vad som påverkar den 
  • hur man främjar arbetsförmågan i vardagen på arbetsplatsen  
  • vilka roller och ansvar ledningen, cheferna och de anställda har  
  • hur man kan upptäcka förändringar i arbetsförmågan i tid och hur man bör reagera på dem 
  • hur verksamhetsmodellen för arbetsförmågan och andra lagstadgade planer utarbetas 
  • vilka lagstadgade skyldigheter arbetsgivaren har. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

https://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bygger upp en digital identitetsplånbok för finländarna – med hjälp av plånboksapplikationen kan man sköta ärenden inom hela EU-området27.6.2024 15:43:07 EEST | Tiedote

Inom de kommande åren tar alla EU-länder i bruk digitala identitetsplånböcker som gör det möjligt att identifiera sig och underteckna elektroniskt samt påvisa tillstånd och intyg på ett tillförlitligt sätt inom hela EU-området. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar en plånboksapplikation som fungerar med smarttelefon för finländare och personer som bor i Finland.

Digi- ja väestötietovirasto rakentaa suomalaisten käyttöön digitaalisen identiteettilompakon – lompakkosovelluksen avulla voi hoitaa asioita koko EU-alueella27.6.2024 15:43:07 EEST | Tiedote

Lähivuosina kaikissa EU-maissa otetaan käyttöön digitaaliset identiteettilompakot, jotka mahdollistavat sähköisen tunnistautumisen, allekirjoittamisen sekä lupien ja todistusten osoittamisen luotettavasti koko EU-alueella. Digi- ja väestötietovirasto tuottaa älypuhelimella toimivan lompakkosovelluksen suomalaisten ja Suomessa asuvien käyttöön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye