Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Skadegörelse och nedskräpning hotar trafiksäkerheten och trivseln

Dela

Under våren har det förekommit skadegörelse på vissa orter. På sommaren är också skräp längs vägarna en otrevlig syn. Skadegörelsen har riktats mot bland annat trafikmärken. Gärningarna riskerar väganvändarnas säkerhet och försämrar trivseln i miljön. Dessutom medför de tilläggskostnader för samhället.

-Till all lycka inträffar skadegörelse dock tämligen sällan, konstaterar Mika Salminen, som är projektchef för landsvägsunderhåll på NTM-centralen.

Trafikmärken och -skyltar är grunden för en trygg resa

Trafikmärken och -skyltar är ytterst viktiga för väganvändarnas säkerhet. Avsiktlig skadegörelse eller flyttning av märken är mycket farligt och kan leda till allvarliga trafikolyckor. Att slå sönder bänkar och sopkärl på busshållplatserna och skruva loss hållplatsskyltarna försvårar kollektivtrafikarbetet och orsakar säkerhetsrisker. Skadegörelsen uppfyller också kännetecknen på brott.

Skadegörelse och nedskräpning försvårar NTM-centralens arbete

Avfall som lämnats kvar på rastplatserna förstör naturen och miljön, försämrar trivseln och medför betydande tilläggskostnader för samhället.

Skadegörelse och nedskräpning ökar också avsevärt NTM-centralens arbetsmängd och kostnader.

-Enbart i området som hör till Lappo underhållsentreprenad, som omfattar Lappo, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli och Alajärvi, var den insamlade skräpmängden i fjol 19,6 ton, berättar NTM-centralens projektchef Jaakko Huhtala.

Reparation av skadade trafikmärken och -skyltar samt städning av nedskräpade områden förbrukar tid och tar resurser av andra viktiga arbetsuppgifter såsom att förbättra trafiksäkerheten och av vägunderhållet. NTM-centralerna samarbetar intensivt med underhållsentreprenörerna i området. Underhållentreprenaderna omfattar renhållning på parkeringsområden under sommaren. På vintern är detta arbete inte regelbundet.

Väganvändarna spelar en nyckelroll för att garantera trygga och trivsamma trafikleder

NTM-centralen ber alla väganvändare att vara ansvarsfulla och respektera trafikinfran och hålla miljön ren och snygg.

  • Följ trafikreglerna och respektera andra väganvändare.
  • Skada eller flytta inte trafikmärken eller skyltar.
  • Använd sopkärl och håll rast- och parkeringsområdena rena.
  • Meddela polisen om skadegörelse som du observerar. Nedskräpning kan meddelas via responskanalen vid trafikens kundservice.

Tillsammans kan vi säkerställa en trygg och trivsam trafikmiljö för alla.

Nyckelord

Kontakter

Trafikens kundservice
0295 020 600 kundservice vardagar kl. 9–15
Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Anmälan om brådskande trafikfarliga problem på vägarna (24 h/dygn).

Bilder

Bildäck på en rastplats i Saarijärvi i maj 2024
Bildäck på en rastplats i Saarijärvi i maj 2024
Ladda ned bild
Skräp och avfall i Evijärvi år 2022
Skräp och avfall i Evijärvi år 2022
Ladda ned bild
Nedskräpning våren 2024 i Alajärvi
Nedskräpning våren 2024 i Alajärvi
Ladda ned bild
Sjukhusavfall i oktober 2023
Sjukhusavfall i oktober 2023
Ladda ned bild
Röriga trafikskyltar i Seinäjoki år 2023
Röriga trafikskyltar i Seinäjoki år 2023
Ladda ned bild

Länkar

Om oss

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Andra språk

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för maj 2024: regnfattigt, vattenytorna sjönk och försurningsläget var måttligt (landskapen i Österbotten)14.6.2024 11:05:00 EEST | Tiedote

Maj månad var regnfattig I slutet av april började vattenytorna återigen stiga när vädret blev varmare och resten av snön smälte bort. I början av maj var vattenflödet i de österbottniska åarna ännu ganska stort och vattenytorna i sjöarna låg högt. Allteftersom månaden framskred började vattenflödet att minska ganska snabbt. Även regnmängderna var obetydliga i maj. Från mitten av maj framåt var vattenflödet mindre än normalt i maj. Exempelvis i Kyro älvs nedre lopp minskade vattenföringen under maj månad från nivån 167 m3/s till nivån 11 m3/s och i Perho å vid Tunkkari från nivån 72 m3/s till nivån 7 m3/s. Vattenytan i Kuortaneenjärvi sjönk under maj månad med 63 cm och stannade på vanlig försommarnivå. Vattenytan i Lappajärvi sjönk under maj med 22 cm och låg i slutet av månaden ännu 15 cm ovanför målzonen. Vattenytorna i områdets konstgjorda sjöar och andra reglerade sjöar låg huvudsakligen på normala nivåer i slutet av maj. Olägenheterna på grund av försurning blev mindre än antaget

Toukokuun 2024 vesitilannekatsaus: vähäsateisuutta, vedenpintojen laskua ja kohtuullista happamuustilannetta (pohjalaismaakunnat)14.6.2024 11:05:00 EEST | Tiedote

Toukokuu oli vähäsateinen Pohjalaisjokien vedenpinnat lähtivät huhtikuun lopulla uudestaan noususuuntaan säiden lämmetessä ja loppujen lumien sulaessa. Toukokuun alussa pohjalaisjokien virtaamat olivat vielä melko suuria ja järvien pinnat korkealla. Kuun edetessä virtaamat kääntyivät melko nopeaan laskuun. Myös sademäärät jäivät toukokuussa vähäisiksi. Toukokuun puolivälistä eteenpäin jokien virtaamat olivat tavanomaista toukokuuta pienempiä. Esimerkiksi Kyrönjoen alaosalla virtaama pieneni toukokuun aikana tasolta 167 m3/s tasolle 11 m3/s ja Perhonjoen Tunkkarissa tasolta 72 m3/s tasolle 7 m3/s. Kuortaneenjärven vedenpinta laski toukokuun aikana 63 cm ja päätyi lähelle tavanomaista alkukesän tasoa. Lappajärven vedenpinta laski toukokuun aikana 22 cm ja oli kuun lopulla vielä 15 cm tavoitevyöhykkeen yläpuolella. Alueen tekojärvien ja muiden säännösteltyjen järvien pinnat olivat toukokuun loppupuolella pääosin lähellä tavanomaisia tasoja. Happamuushaitat jäivät oletettua vähäisemmiksi K

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye