Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingfors stad bereder en konkurrensutsättning av taxistationen vid Stationsplatsen

Dela

Helsingfors stad bereder en konkurrensutsättning för att förbättra kvaliteten och tillförlitligheten av taxitrafiken på Stationsplatsen. Målet med konkurrensutsättningen är att endast taxiföretag som ingått avtal får bedriva taxitrafik från taxistolpen vid Stationsplatsen. Vi kommer även att granska framtiden för de övriga taxistationerna.

Beatrice Bucht

Den nuvarande situationen vid Stationsplatsens taxistation har väckt oro. Verksamheten vid stationen orsakar en allmän känsla av oro och otrygghet.

"Centralstationen är också ett viktigt resmål för turister, och den nuvarande situationen orsakar nackdelar inte bara för stadsborna och taxiföretagen utan också för turisterna som kommer till staden. Staden har tidigare försökt lösa problemet genom trafikarrangemang och genom att effektivera övervakningen i samarbete med polisen, men arrangemangen har visat sig vara otillräckliga", säger Heikki Palomäki, enhetschef för trafiksystem vid Helsingfors stad.

Helsingfors stad bereder nu åtgärder som syftar till att förbättra taxitrafikens kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet på Stationsplatsen ur såväl stadsbornas, turisternas som serviceproducenternas synvinkel. Den nuvarande situationen orsakar nackdelar på grund av det stora antalet taxibilar, variationen i kvaliteten samt tillfälliga ordningsstörningar och köbildningar. Stadsmiljönämnden behandlar principerna för konkurrensutsättningen av taxistationen vid sitt möte den 4 juni 2024.

Endast taxiföretag som ingått avtal är i fortsättningen verksamma vid Stationsplatsen

I slutet av 2023 gjordes en fullmäktigemotion i ärendet, där stadsmiljösektorn fick i uppdrag att utreda på vilka sätt vi kunde begränsa taxistationerna vid Centralstationen till endast dem som har tillstånd att tillhandahålla taxitjänster. Som en lösning på problemen har vi inlett beredningen av konkurrensutsättningen av verksamheten vid Stationsplatsens taxistation. Vid konkurrensutsättningen bedömer vi olika aktörer med kriterier som bland annat omfattar ett tillräckligt antal fordon, olika kvalitetsfaktorer och den ersättning för utnyttjande som företaget betalar till staden. Prissättningen av taxiresorna måste vara tydlig och vi uppmuntrar en hög andel utsläppssnåla bilar eller elbilar.

I slutet av konkurrensutsättningen ingår Helsingfors stad avtal med de två taxiföretag som fått flest jämförelsepoäng vid konkurrensutsättningen. Endast de företag som ingått avtal kan i fortsättningen bedriva verksamhet vid Stationsplatsens taxistation. Vi har tidigare gjort motsvarande konkurrensutsättningar på Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors passagerarhamnar. Målet är att den konkurrensutsatta verksamheten vid Stationsplatsen inleds under detta år.

De kommande arrangemangen baserar sig på en lösning där det taxiföretag som kom först i konkurrensutsättningen får tillgång till den taxifil som ligger närmast Centralstationens ingång och den som kom andra får den följande närmaste taxifilen. För att driva taxistationen konkurrensutsätts ett separat företag som säkerställer att taxistationen endast kan användas av taxibilar från de företag som vunnit konkurrensutsättningen. De taxiföretag som valts ut på basis av konkurrensutsättningen betalar ersättning för utnyttjande av området till Helsingfors stad.

Vi bedömer även framtiden för de övriga taxistationerna

I Helsingfors finns det totalt cirka 80 ställen på stadens gatuområden som endast är reserverade för taxibilar. Vi granskar framtiden för de övriga taxistationerna samt antalet taxistationer som behövs i sin helhet senare när vi fått erfarenheter av verksamheten vid Stationsplatsen. I samband med konkurrensutsättningen av Stationsplatsen gör vi inga ändringar hos de övriga taxistationerna i närheten av Centralstationen, och de används även i fortsättningen av alla taxibilar.

Vid beredningen av konkurrensutsättningen har vi fört en marknadsdialog med bland annat olika taxiföretag. Som ett resultat av dialogen har vi bland annat gjort ändringar i de trafikarrangemang som planerats för Stationsplatsen.

Nyckelord

Kontakter

Heikki Palomäki
enhetschef
stadsmiljösektorn
trafik- och gatuplanering
tel. 09 310 37658
heikki.palomaki@hel.fi

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
PB 58200, 00099 Helsingfors stad
09 310 2611

Bekanta dig med stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö.

Andra språk

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye